Tid före och efter Kristi födelse

Information om hur du anger tid i den kristna kalendern finns i RDA Appendix H.

Librispraxis:
Använd förkortningen f.Kr. för årtal i den förkristna eran. Placera förkortningen efter årtalet eller efter varje årtal som omfattar en tidsrymd.

Använd förkortningen e.Kr. endast när årtalen omfattar både den förkristna och kristna eran.

Förkortningarna använder du i följande egenskaper:

  • Födelse- och eller dödstid för agenter
  • Tillkomsttid för verk eller uttryck
  • Produktionstid, utgivningstid, distributionstid och tillverkningstid när du lägger till en tidsuppgift som inte finns i källan, se Ange tidsuppgift som saknas i källan.

Exempel 1. Spartacus dödstid (årtal i den förkristna eran)
71 f.Kr.

Exempel 2. Perikles levnadstid (årtal i den förkristna eran)
cirka 495 f.Kr.-429 f.Kr.

Exempel 3. Drottning Nefertitis verksamhetstid (årtal i den förkristna eran)
1300-talet f.Kr.

Exempel 5. Ovidius levnadstid (årtalen omfattar både förkristen och kristen era)
43 f.Kr.-17 e.Kr. eller 18 e.Kr.

Exempel 6. Kejsare Augustus levnadstid (årtalen omfattar både förkristen och kristen era)
63 f.K.r-14 e.Kr.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-29
Publicerad:
2024-02-29