Ange tidsuppgift som saknas i manifestationen

När produktionstid, utgivningstid, distributionstid eller tillverkningstid saknas i manifestationen, ska du i vissa fall lägga till en tidsuppgift. I RDA 1.9 finns riktlinjer för hur du ska ange den. Här är samma riktlinjer anpassade till svenska förhållanden.

Generella riktlinjer

RDA 1.9.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När en tidsuppgift finns i manifestationen, tillämpa riktlinjerna i dokumentet Återge tal angivna med siffror eller bokstäver.

Tillämpa riktlinjerna i RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när en tidsuppgift inte finns i manifestationen och du därför behöver lägga till en sådan hämtad från en annan källa. Riktlinjerna gäller för följande egenskaper:

  • produktionstid
  • utgivningstid
  • distributionstid
  • tillverkningstid

För tilläggsinstruktioner om hur du anger tid enligt den kristna kalendern, se Tid före och efter Kristi födelse.

Tidsuppgifter hämtade från en källa utanför manifestationen

RDA 1.9.2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägg till uppgift för produktionstid, utgivningstid, distributionstid och tillverkningstid enligt instruktionerna nedan. Klamra uppgiften.

I Libris katalogisering ska du ange tillagda tidsuppgifter i egenskapen Datum under respektive typ av tid. Läs mer om hur egenskaper för tidsuppgifter anges i Libris under Produktionstid, Utgivningstid, Distributionstid respektive Tillverkningstid.

Känt år

Om året är känt, ange året.

/ Datum: [2003]

Ett av två på varandra följande år

Om året är ett av två på varandra följande år, ange båda åren åtskilda av eller.

/ Datum: [1971 eller 1972]

Troligt år

Om det troliga året är känt, ange året följt av frågetecken.

/ Datum: [1969?]

Troligt tidsintervall

Om det troliga året faller inom ett visst tidsintervall, ange tidsintervallet. Skriv mellan, följt av det tidigaste året och sedan och följt av det senaste året, följt av frågetecken.

Exempel 1. Sannolikt årtionde

/ Datum: [mellan 1840 och 1849?]

Exempel 2. Sannolikt århundrade
/Datum:
[mellan 1800 och 1899?]

Tidigaste och/eller senaste kända datum

Om det tidigast möjliga datumet är känt, ange ej före följt av datumet.

Om det senast möjliga datumet är känt, ange ej efter följt av datumet.

Exempel 1. Tidigast möjliga datum är känt:
/Datum:
[ej före 21 augusti 1492]

Exempel 2. Senast möjliga datum är känt:
[ej efter 21 augusti 1492]

Om både det tidigast möjliga och det senast möjliga datumet är känt, ange mellan, följt av det tidigast möjliga datumet, sedan och och det senast möjliga datumet.

Både tidigast möjliga och senast möjliga datum är kända:

/ Datum: [mellan 21 augusti 1899 och 2 mars 1900]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-30
Publicerad:
2023-11-29