Utgivningsuppgift

Utgivningsuppgift (RDA 2.8) är uppgift om utgivningsort, utgivarnamn och utgivningstid för en publicerad resurs.

Kärnelement

Utgivningsort, utgivarnamn och utgivningstid är kärnelement för publicerade manifestationer.

Utgivningsort

Utgivningsort identifierar platsen där en publicerad resurs är utgiven, se RDA 2.8.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kärnelement

Utgivningsort är ett kärnelement för publicerade manifestationer. Om fler än en utgivningsort förekommer i källan är endast den första kärnelement.

Librispraxis för film/video: Ange distributionsort i elementet för utgivningsort. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Källa: Hämta uppgift om utgivningsort från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Hämta uppgift om utgivningsort (distributionsort) från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning

MARC21

 • 264_/1 #a

Se även den MARC21-relaterade egenskapen Utgivningsland på den här sidan.

Återge uppgift om utgivningsort som den förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna på sidan Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription).

Librispraxis: Följ det andra valfria tillägget i RDA 2.8.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., det vill säga, lägg till namn på land, delstat, provins etc. om det behövs för identifiering eller åtkomst. Om du hämtar uppgiften utanför manifestationen ska du klamra den. Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

Exempel 1:
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning:
Tolworth, England

Exempel 2:
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning:
Cambridge, Mass.

Exempel 3:
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning:
Santiago [Chile]

Exempel 4:
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning:
Kiruna

Fler än en utgivningsort

Librispraxis: Det är obligatoriskt att även ange varje påföljande ort som särskilt framhålls genom källans layout eller typografi. Om en manifestation har flera utgivare, återge den först nämnda utgivarens ort. Ange dessutom påföljande utgivares orter (om de avviker från den redan nämnda orten) när en påföljande utgivare klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.

NB-praxis: Om den först nämnda orten och den särskilt framhävda orten inte är svensk, ange även den första av alla därpå följande svenska orter. Ange dessutom påföljande utgivares orter (om de avviker från den redan nämnda orten) när påföljande utgivare är svensk men inte den först nämnda. I de fall då utgivaren har ett svenskt ISBN (978-91-…) men endast en utländsk ort står i publikationen, ange även den svenska utgivningsorten inom klammer (sök fram via Svenska ISBN-registret) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning
  Använd Har del om du anger flera utgivningsorter (och/eller utgivarnamn). Lägg till Har del under Primär utgivning. Skapa Utgivning som lokal entitet. Upprepa Utgivning / Plats / Plats / Benämning inom Har del för varje ort. Land, År och eventuellt Datum ska ligga inom Primär utgivning.

MARC21

 • 264_/1 #a #a

Två utgivningsorter, en utgivare:

Utgivning:
/ Primär utgivning:
/ Land:
country/sw
/ År: 1972
/ Datum: [1972]
/ Har del:

 • / Utgivning:
  / Plats / Plats / Benämning:
  Göteborg
 • Utgivning:
  / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
  / Agent / Agent / Benämning: Förlaget

Utgivningsort på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på utgivningsorten förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange den uppgift som är på huvudtitelns språk. Om du inte kan tillämpa detta kriterium, återge den uppgift som kommer först i källan, RDA 2.8.2.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppgift om utgivningsort saknas i manifestationen

Om ingen utgivningsort är angiven i manifestationen, RDA 2.8.2.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lägg till utgivningsorten eller den troliga utgivningsorten inom klammer enligt följande prioritetsordning:
a) Känd ort [Stockholm]
b) Trolig ort [Stockholm?]
c) Känt land, känd stat, provins etc. [Sverige]
d) Troligt land, stat, provins etc. [Sverige?]
e) Okänd ort [Utgivningsort okänd]

Utgivningsland

Utgivningsland är en MARC21-relaterad egenskap och inte ett RDA-element.

Obligatoriskt

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Land

MARC21

 • 008/15-17

Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige - [länka]

Utgivarnamn

Utgivarnamn är namnet på en agent som är ansvarig för resursens utgivning, se RDA 2.8.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kärnelement

Utgivarnamn är ett kärnelement för publicerade manifestationer. Om fler än en utgivare förekommer i källan är endast den första kärnelement.

Librispraxis för film/video: Ange distributörens namn i elementet för utgivarnamn. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Källa: Hämta uppgift om utgivarens namn från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Hämta uppgift om utgivarens namn (distributörens namn) från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning

MARC21

 • 264_/1 #b

Återge uppgift om utgivarens namn som den förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna på sidan Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription) Om första och påföljande utgivare är förenade till en enda uppgift, ange dem så.

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Bonnier fakta i samarbete med Sjuan och TV4-gruppen

Librispraxis: Tillämpa generellt inte den valfria uteslutningen i RDA 2.8.4.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., att utesluta hierarkiska nivåer i utgivarens organisation.

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Librispraxis: Tillämpa generellt inte det valfria tillägget i RDA 2.8.4.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att lägga till en term som anger en utgivares funktion om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än "utgivare".

Fler än en utgivare

Librispraxis: Utöver den först nämnda utgivaren, ange påföljande utgivare när en påföljande utgivare klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.

NB-praxis: Följ ovanstående Librispraxis men ange även påföljande utgivare när påföljande utgivare är:

 • ett förlag som står i klartext i manifestationen men den först nämnda utgivaren inte är ett förlag.
 • en svensk utgivare men den först nämnda inte är det.

Ange vid behov påföljande utgivare även i andra fall. Katalogisatören avgör.

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning

  Använd Har del om du anger flera utgivarnamn (och/eller utgivningsorter). Lägg till Har del under Primär utgivning. Skapa Utgivning som lokal entitet. Upprepa Utgivning / Agent / Agent / Benämning inom Har del för varje utgivare. Land, År och eventuellt Datum ska ligga inom Primär utgivning.

MARC21

 • 264 _/1 #b #b

Exempel 1. Två utgivare, en utgivningsort:
Utgivning:
/ Primär utgivning:
/ Land:
country/sw
/ År: 1980
/ Datum: [1980]
/ Har del:

 • / Utgivning:
  / Plats / Plats / Benämning:
  Göteborg
  / Agent / Agent / Benämning: Utgivare 1
 • / Utgivning:
  / Agent / Agent / Benämning:
  Utgivare 2

Exempel 2. Två utgivare, två utgivningsorter:
Utgivning:
/ Primär utgivning:
/ Land:
country/sw
/ År: 1999
/ Har del:

 • / Utgivning:
  / Plats / Plats / Benämning:
  Göteborg
  / Agent / Agent / Benämning: Göteborgsförlaget
 • Utgivning:
  / Plats / Plats / Benämning:
  Stockholm
  / Agent / Agent / Benämning: Stockholmsförlaget

Utgivarens namn på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på utgivaren förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange det namn som är på huvudtitelns språk. Om du inte kan tillämpa detta kriterium, återge den uppgift som kommer först i källan, RDA 2.8.4.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppgift om utgivare saknas i manifestationen

Om det inte finns någon uppgift om utgivare i manifestationen och du inte kan belägga en sådan i någon annan källa, ange [utgivare okänd], RDA 2.8.4.7. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgivningstid

Utgivningtid identifierar tiden då en resurs är utgiven, se RDA 2.8.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kärnelement

Utgivningstid är ett kärnelement för publicerade manifestationer.

Librispraxis för film/video: Ange distributionstid i elementet för utgivningstid. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare. Ange även copyrightår, även om det är samma som distributionstiden.

Librispraxis för fonogram och multimedier (datorspel): Ange senaste utgivningstid. Ange även copyrightår (eller p-år för fonogram), även om det är samma som utgivningstiden.

År och Datum

Observera att du i Libris alltid ska ange År (eller för seriella resurser Startår och eventuellt Slutår). I vissa fall används också Datum, men Datum måste kompletteras med År för att posten ska kunna sorteras i systemet.

 • Utgivningstid finns i publikationen – använd endast År
 • Utgivningstid finns inte i publikationen – använd Datum och komplettera med År.

Källa: Hämta uppgift om utgivningstid från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Hämta uppgift om utgivningstid (distributionstid) från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / År

  Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u, fyra positioner.

MARC21

 • 008/07-10
 • 264_/1 #c
  Om endast År finns med, exporteras det till både 008 och 264.
  Om både År och Datum finns med, exporteras År till 008 och Datum till 264.

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Datum

  Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264_/1 #c

Återge utgivningstiden som den förekommer i källan. Följ riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Tal (siffror och bokstäver) - RDA 1.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis:

 • Om uppgift om utgivningstid inte är angiven i enligt gregoriansk eller juliansk kalender, lägg till motsvarande tidsuppgift enligt gregoriansk eller juliansk kalender. Klamra uppgiften.
 • Om utgivningstiden angivits i källan i form av ett kronogram, ange uppgiften med arabiska siffror enligt den gregorianska eller julianska kalendern. Klamra uppgiften. Ange kronogrammet i en anmärkning om det är viktigt för identifiering.

Uppgift om utgivningstid angiven i manifestationen

Om utgivningstiden är angiven i manifestationen behöver du endast ange uppgiften i egenskapen År.

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / År: 2015

Uppgift om utgivningstid saknas i manifestationen

Känd utgivningstid

Om utgivningstid inte är angiven i manifestationen, men distributionstid, tillverkningstid eller copyrightår finns, är Librispraxis att i första hand hämta uppgift om utgivningstid från någon av dessa. Ange den inom klammer i elementet för utgivningstid enligt anvisningarna i RDA 1.9.2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hämta uppgiften enligt följande prioritetsordning:

 1. Distributionstid
 2. Tillverkningstid
 3. Copyrightår.

Klamrad uppgift anger du i Datum och kom ihåg att alltid komplettera med År.

Hämtar du uppgift om utgivningstid från distributionstid/tillverkningstid/copyrightår ska du även ange uppgiften i respektive element - distributionstid/tillverkningstid/copyrightår.

Utgivningstid kan inte identifieras men tillverkningstid finns angiven i manifestationen

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Brå
Utgivning / Primär utgivning / År: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2015]

Tillverkning / Tillverkning / Datum:
2015

Om varken utgivningstid, distributionstid, tillverkningstid eller copyrightår finns angivna i manifestationen men du har kunnat belägga utgivningstiden i en annan källa, ange den inom klammer i Datum och komplettera med År.

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / År: 1990
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1990]

Känd utgivningstid i utländska publikationer

Prioritetsordningen för vilket datum som ska anges om utgivningstid saknas i manifestationen skiljer sig i olika länders katalogiseringspraxis.

I vissa länder anges ett pliktleveransdatum eller pliktleveransnummer i manifestationerna. Om utgivningstid saknas kan man enligt dessa länders praxis ange detta datum som utgivningstid och ibland välja det först i prioriteringsordningen.

Vid katalogisering av utländska publikationer där utgivningstid saknas ska du följa prioritetsordningen i Librispraxis, dvs. distributionstid, tillverkningstid, copyrightår, om någon av dessa finns. Detta gör du oavsett hur katalogiseringspraxis ser ut i respektive land.

Om enbart pliktleveransdatum är angivet i manifestationen, skriv datumet inom klammer och lägg till en förtydligande anmärkning om varifrån det är hämtat.

Exempel 1:
I franska publikationer anges år och månad för pliktleverans, t.ex. ”dépôt légal: avril 2021”.
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Paris
Utgivning / Primär utgivning / Land: Frankrike
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Marie Barbier
Utgivning / Primär utgivning / År: 2021
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2021]

Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Datum för pliktleverans (dépôt légal): avril 2021

OBS! Ange inga tillägg i Datum. Ange t.ex. inte [DL 2021]

Exempel 2:
I spanska publikationer anges ett pliktleveransnummer som också innehåller ett årtal, t.ex. "depósito legal: M 25583-2020".
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: [Madrid]
Utgivning / Primär utgivning / Land: Spanien
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Providence Ediciones
Utgivning / Primär utgivning / År: 2020
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2020]

Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Datum för pliktleverans (depósito legal): 2020

OBS! Ange inga tillägg i Datum. Ange t.ex. inte [DL 2020]

Trolig utgivningstid

Ett troligt år kan anges, RDA 1.9.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Om du har kunnat belägga ett troligt år för utgivningen, ange året följt av frågetecken inom klammer i Datum. Komplettera med År.

Trolig utgivningstid

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / År: 1972
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1972?]

Troligt tidsintervall kan anges, RDA 1.9.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Om det troliga året faller inom ett visst tidsintervall (t.ex. ett årtionde eller ett århundrade), ange tidsintervallet inom klammer i Datum enligt följande: mellan följt av det tidigaste året, sedan och följt av det senaste året, följt av frågetecken. Komplettera med År.

Troligt årtionde

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / År: 184u
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [mellan 1840 och 1849?]

Om det troliga tidsintervallet inte kan uttryckas i År (d.v.s. med fyra tecken) behöver du använda egenskapen Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning i kombination med Utgivning / Utgivning.

Libris format

Ta bort Utgivning / Primär utgivning och lägg till Utgivning / Utgivning. Här anger du utgivningsort (i Plats), utgivarnamn (i Agent) och utgivningstid (i Datum).

Lägg till egenskapen Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning. Här anger du Land och utgivningstid (i År och Kompletterande datum). Lägg även till Typ av utgivningsdatum; Osäkert årtal.

 • Utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning
 • Utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning
 • Utgivning / Utgivning / Datum

Datum får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c

Libris format

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Land
 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År

År får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum

Välj Osäkert årtal i listan.

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum

Kompletterande datum får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u

MARC21

 • 008/06: q
 • 008/07-10

Troligt tidsintervall

Utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: [Sverige?]
Utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: [utgivare okänd]
Utgivning / Utgivning / Datum: [mellan 1953 och 1981?]

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Land: Sverige
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1953
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum: 1981

Okänd utgivningstid

Om det inte går att fastställa någon utgivningstid, ange [utgivningstid okänd]. Komplettera med uuuu i År.

Okänd utgivningstid

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / År: uuuu
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [utgivningstid okänd]

Fiktiv eller felaktig utgivningstid

Om det är känt att utgivningstiden som är angiven i manifestationen är fiktiv eller felaktig, ange den utgivningstid som står angiven i manifestationen i elementet för utgivningstid och gör en anmärkning om den korrekta eller troliga utgivningstiden, se RDA 2.8.6.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se även Både tillverkningstid och utgivningstid finns i manifestationen men skiljer sig åt, på sidan Tillverkningsuppgift.

Exempel 1. Känt att utgivningsåret är felaktigt:
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 1973
Utgivning / Primär utgivning / År: 1983

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Felaktigt utgivningsår i publikationen, skall vara 1983

Exempel 2. Korrekt tillverkningstid finns i manifestationen:
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 1973
Utgivning / Primär utgivning / År: 1983

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 1983

Förväntad utgivningstid

Förväntad utgivningstid är en egenskap som kan förekomma i preliminära poster och förhandsinformation.

Libris format

 • Förväntad utgivningstid

MARC21

 • 263

Radera egenskapen när posten uppgraderas till godkänd nivå.

Flerbandsverk

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Typ av utgivningdatum

MARC21

 • 008/06: m

 

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Startår

  Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u. För ett avslutat flerbandsverk, där årtal inte behöver anges inom klammer, räcker det att ange årtalen i Startår och Slutår, se nedan.

MARC21

 • 008/07-10

 

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Slutår

  Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u. För ett avslutat flerbandsverk, där årtal inte behöver anges inom klammer, räcker det att ange årtalen i Startår och Slutår, se ovan.

MARC21

 • 008/11-14

 

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Datum

  Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264 _/1 #c

Exempel 1. Flerbandsverk under utgivning:
Utgivning / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: Flera årtal (monografisk resurs)
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2019
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 9999
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 2019-

Exempel 2. Avslutat flerbandsverk:
Utgivning / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: Flera årtal (monografisk resurs)
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1999
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 2017

Exempel 3. Osäkert startår:
Utgivning / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: Flera årtal (monografisk resurs)
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1753
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 1756
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1753?]-1756

Faksimil - utgivningstid

För ett faksimil, ange endast faksimilets utgivningstid. Följ anvisningarna under Utgivningstid och ange utgivningstiden i Libris katalogisering under Utgivning / Primär utgivning.

Tidigare praxis har varit att även ange utgivningstid för originalutgåvan. I äldre Librisposter har därför utgivningstiden angivits under Utgivning / Omtryck/återutgivning och originalutgivning.

Den nya praxisen innebär en förenkling och följer RDA 1.11. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gör en anmärkning om relationen mellan faksimilet och originalutgåvan. För anvisningar, se Anmärkning om instansen för tryckta monografier, Faksimil.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-05
Publicerad:
2023-11-29