Kärnelement för manifestation

Listan innehåller element för samtliga materialtyper. Det innebär att för en del materialtyper är vissa element inte tillämpliga.

Listan grundar sig på regelverket RDA - Resource Description and Access. I RDA är egenskaperna uppdelade på Verk och Uttryck. I Libris format anges alla dessa egenskaper under Instans.

Observera att i Libris katalogisering går dock många av RDA:s element ännu inte att ange.

Listan nedan innehåller:

  • Elementets namn, t.ex. Huvudtitel
  • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 2.3.2
  • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Huvudtitel

RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Parallell huvudtitel

RDA 2.3.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Första parallelltiteln i den föredragna källan samt en påföljande parallelltitel på svenska.

Övrig titelinformation

RDA 2.3.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Övrig titelinformation hämtas från samma källa som huvudtiteln. Återge övrig titelinformation som återfinns i annan källa än huvudtiteln som en varianttitel. Det gäller dock endast övrig titelinformation som tillför ytterligare information och inte är reklam, slogans etc. Ord och fraser som sammanfaller med genre/formterm redovisas ej som övrig titelinformation, men andra ord och fraser ska redovisas, t.ex. "spänningsroman", "dokumentärroman". Ange alltid källan som den hämtas från.
AV-material: Hela resursen är godkänd källa.

Varianttitel

RDA 2.3.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.

Tidigare huvudtitel

RDA 2.3.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Ange en tidigare huvudtitel för en integrerande resurs om den är känd.

Senare huvudtitel

RDA 2.3.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: För flerbandsverk, katalogiserade enligt enpostmetodiken, samt konverterade flerbandsverk med huvudpost och delposter.
För tidskrifter och årsböcker vid mindre förändringar i huvudtiteln (RDA 2.3.2.13).

Nyckeltitel

RDA 2.3.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: För resurser med ISSN. Nyckeltitlar för svenska resurser tilldelas av ISSN Sverige, Kungliga biblioteket.

Upphovsuppgift som hänför sig till huvudtitel

RDA 2.4.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om det finns mer än en upphovsuppgift, är endast den första kärnelement.
Librispraxis: Ta med alla upphovsuppgifter som bedöms vara av betydelse.

Upplagebeteckning

RDA 2.5.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Påföljande upplagebeteckning

RDA 2.5.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret/delen i en svit

RDA 2.6.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret eller delen i första eller enda sviten.

Kronologisk beteckning för första numret/delen i en svit

RDA 2.6.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Kronologisk beteckning för första numret/delen i första eller enda sviten.

Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i en svit

RDA 2.6.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.

Kronologisk beteckning för sista numret/delen i en svit

RDA 2.6.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Kronologisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.

Produktionstid

(för opublicerade manifestationer)
RDA 2.7.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Utgivningsort

RDA 2.8.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om det finns fler än en utgivningsort i källan, är endast den första kärnelement.
Librispraxis:
Om en utgivare har avdelningar på flera orter och dessa redovisas i resursen anges den först nämnda. Utöver den anges därpå följande ort som särskilt framhålls genom källans layout eller typografi. Om en resurs har flera utgivare återges den först nämnda utgivarens ort. Dessutom anges påföljande utgivares orter (om de avviker från den redan nämnda orten) när en påföljande utgivare klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.

Utgivarnamn

RDA 2.8.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om en resurs har flera utgivare anges den först nämnda. Dessutom anges påföljande utgivare när första och påföljande utgivare är förenade till en enda uppgift eller när en påföljande institution klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi.

Utgivningstid

RDA 2.8.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Distributionstid

RDA 2.9.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Om utgivningstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från distributionstiden när denna finns angiven i resursen och utgivningstiden inte kan identifieras. Distributionstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för distributionstid.

Tillverkningstid

RDA 2.10.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Om utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i resursen och utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Tillverkningstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för tillverkningstid.

Copyrightår

RDA 2.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
När utgivningstid, distributionstid och tillverkningstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från copyrightår när denna finns angiven i resursen och utgivningstid, distributionstid eller tillverkningstid inte kan identifieras. Copyrightår anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för copyrightår.
Noterad musik: Obligatoriskt om det skiljer sig från utgivningstiden. Ange senaste copyrightår.

Huvudtitel till serie

RDA 2.12.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Övrig titelinformation för serie

RDA 2.12.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis:
Om nödvändigt för seriens identifikation.

Upphovsuppgift till serie

RDA 2.12.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Om nödvändigt för seriens identifikation.

Series ISSN

RDA 2.12.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Numrering inom serie

RDA 2.12.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Huvudtitel till underserie

RDA 2.12.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Underseries ISSN

RDA 2.12.16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Numrering inom underserie

RDA 2.12.17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Utgivningssätt

RDA 2.13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Identifikator för manifestationen

RDA 2.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Librispraxis: Om det finns fler än en identifikator för manifestationen, föredra en som är internationellt erkänd. För ljud- och videoinspelningar rekommenderas att man anger såväl skivmärke/skivnummer resp. videonummer, som EAN.

Editionsnummer för musik

RDA 2.15.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Plåtnummer för musik

RDA 2.15.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Medietyp

RDA 3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: Ange den eller de medietyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

Bärartyp

RDA 3.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Librispraxis: Ange den eller de bärartyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

Omfång

RDA 3.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
När manifestationen är komplett eller om det totala omfånget är känt.
Librispraxis: Ange inte omfång för seriella resurser.

Teckengrad

(för resurser med typsnitt anpassat för personer med synnedsättning)
RDA 3.13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Videoformat

RDA 3.18.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: För DVD och Blu-ray

Utrustning och systemkrav

RDA 3.20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Librispraxis: För datorspel är uppgift om konsol obligatoriskt.

Användnings­restriktioner

RDA 4.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

URL

RDA 4.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-24
Publicerad:
2023-12-01