Serieuppgift

En serieuppgift (RDA 2.12) är en uppgift som identifierar serien till vilken resursen hör och resursens numrering i serien.

Kärnelement

Följande är kärnelement:

 • Huvudtitel till serie
 • Numrering inom serie
 • Huvudtitel till underserie
 • Numrering inom underserie
Obligatoriskt

Följande är obligatoriskt:

 • Övrig titelinformation för serie är obligatorisk om den är viktig för seriens identifikation.
 • Upphovsuppgift till serie är obligatorisk om den är viktig för seriens identifikation.
 • Series ISSN
 • Underseries ISSN

Om resursen ingår i flera serier, återge varje serieuppgift för sig.

Vid osäkerhet om en uppgift är en serieuppgift eller inte kan du citera uppgiften i en anmärkning.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: "An Evangelical Theological Society publication"

Serieuppgift i förhandsposter i Libris

I poster med beskrivningsnivå Förhandsinformation, till exempel förhandsposter från Bokinfo, finns ofta endast serieuppgift, men inte relationen mellan del och serie (830, 800 a + t).

 1. Skapa då ett nytt seriemedlemskap och flytta över serieuppgiften dit. Serieuppgiften ska dock anges enligt anvisningar och kan behöva redigeras.
 2. Ange sedan vid behov (om det finns en seriehuvudpost) den fastslagna formen för serien (vanligtvis den föredragna titeln) under Seriemedlemskap / Ingår i serie enligt anvisningar för Relation mellan del och serie.
 3. Ta bort det första seriemedlemskapet så att endast ett seriemedlemskap återstår.
Kärnelement

Källa: Hämta huvudtitel till serie från följande källor (i prioriteringsordning):

Uppgift om huvudtitel till serie som hämtas från löst skyddsomslag behöver inte klamras (se RDA 2.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Librispraxis för monografiska resurser av text och noterad musik: Hämta huvudtitel till serie från följande källor (i prioritetsordning):

 • titelsidan för serien
 • monografins titelsida
 • annan källa i resursen (i prioriteringsordning):
  a) omslag, eller löst skyddsomslag utgivet med resursen
  b) övrig källa inom resursen. Föredra källor där informationen är formellt presenterad.
 • en av de övriga källorna som specificeras i RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis för AV-medier: Huvudtitel till serie kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioriteringsordning.

Libris format
Om resursen ingår i flera serier, återge varje serieuppgift i separata Seriemedlemskap.

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift

Här anges Huvudtitel till serie som den förekommer i källan.

MARC21

 • 490 #a

Återge huvudtitel till serie som den förekommer i källan, följ instruktionerna för att ange titlar i RDA 2.3.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se även instruktionerna för Huvudtitel. Ta med inledande artiklar.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: En kalasbok från Alfabeta

Återge numrering eller tidsangivelser som är grammatiskt sammanbundna med huvudtiteln till serien som en del av huvudtiteln (RDA 2.12.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Serietitel på mer än ett språk eller i mer än skriftart

Om serietiteln i källan anges på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, välj som huvudtitel titeln på språket eller i skriftarten för huvuddelen av resursens innehåll (RDA 2.12.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Parallell huvudtitel till serie

RDA 2.12.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parallell huvudtitel till serie är huvudtiteln till serien på ett annat språk eller i en annan skriftart.

Källa: Hämta uppgift om parallell huvudtitel till serie från valfri källa i resursen (RDA 2.12.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Återge parallell huvudtitel till serie som den förekommer i källan, följ instruktionerna för att ange parallell huvudtitel i RDA 2.3.3.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange inte parallell huvudtitel till serie i delen om det finns en seriehuvudpost för serien.

Libris format

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift

  Det finns ingen egenskap i formatet för Parallell huvudtitel till serie. Tills vidare rekommenderas att duplicera egenskapen Serieuppgift (i det befintliga seriemedlemskapet) för att ange parallell huvudtitel till serie.

MARC21

 • 490 #a

  Delfält #a upprepas efter huvudtiteln.

Övrig titelinformation för serie

RDA 2.12.4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig titelinformation (undertitel) för serie är information som förekommer tillsammans med, och är underordnad, seriens huvudtitel.

Obligatoriskt

Övrig titelinformation för serie är obligatorisk om den är viktig för seriens identifikation.

Källa: Hämta uppgift om övrig titelinformation för serie från samma källa som huvudtiteln till serien (RDA 2.12.4.2) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om övrig titelinformation för serie kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift

MARC21

 • 490 #a

Återge övrig titelinformation för serie som den förekommer i källan, följ instruktionerna för att ange övrig titelinformation i RDA 2.3.4.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se även instruktionerna för Övrig titelinformation.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Words : their origin, use, and spelling

Övrig titelinformation anges efter huvudtiteln med ISBD-interpunktion emellan.

Obligatoriskt

Upphovsuppgift till serie är obligatorisk om den är viktig för seriens identifikation.

Källa: Hämta uppgift om upphovsuppgift till serie från samma källa som huvudtiteln till serien (RDA 2.12.6.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om upphovsuppgift till serie kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift

MARC21

 • 490 #a

Återge upphovsuppgift till serie som den förekommer i källan, följ instruktionerna för att ange upphovsuppgift, RDA 2.4.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se även instruktionerna för Upphovsuppgift.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Meddelande / Lövskogens vänner

Övrig titelinformation anges efter huvudtiteln med ISBD-interpunktion emellan.

Obligatoriskt

Källa: Hämta uppgift om series ISSN från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis: Klamra aldrig series ISSN.

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om series ISSN kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans / Identifikator / ISSN / Värde

MARC21

 • 490 #x

Ange även LibrisIII-nummer ("99-nummer"), som förekommer för äldre serier som saknar ISSN, i egenskapen: ISSN / Värde. Klamra inte.

Om du endast anger ISSN i Seriemedlemskap / Ingår i serie behöver du även ange 0 i Seriemedlemskap / Indikator för seriebiuppslag för att MARC-exporten ska bli korrekt. I andra fall genereras korrekt indikator automatiskt.

Återge uppgift om seriens ISSN som den förekommer i källan (RDA 2.12.8.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Om en monografi innehåller ett ISSN som hör till en annan serie kan det citeras i en anmärkning.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titelbladets baksida: "ISSN 2042-8057 (online)"

Kärnelement

Källa: Hämta uppgift om numrering inom serie från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om numrering av serie kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie

MARC21

 • 490 #v

Återge siffror, bokstäver, andra tecken eller kombinationer av dessa med eller utan delord och/eller kronologisk beteckning som de förekommer i källan. Tal angivna med siffror eller bokstäver anges enligt de generella riktlinjerna i Tal angivna med siffror eller bokstäver - RDA 1.8. Återge andra bokstäver, tecken eller bokstavsgrupperingar och/eller teckengrupperingar som de förekommer i källan enligt de generella riktlinjerna på sidan Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription).

Romerska siffror

Librispraxis: Ersätt romerska siffror med arabiska. Alternativ 1 och 2 i RDA 1.8.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (att återge siffror i den form de förekommer i källan) tillämpas ej.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: del 3

I källan: del III

Tal angivna med bokstäver

Ersätt tal angivna med bokstäver med siffror (RDA 1.8.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: del 4

I källan: del fyra

Ordningstal

Ordningstal skrivs med siffror, enligt respektive språks regler (se exempel i RDA 1.8.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).
Enligt Svenska skrivregler skrivs svenska ordningstal med siffror följda av kolon och ordningstalets sista bokstav, till exempel 1:a, 2:a, 3:e, 20:e numret.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 3:e delen

I källan: tredje delen

Termer som är en del av seriens numrering

För termer som är en del av seriens numrering, tillämpa riktlinjerna för stora och små bokstäver för det språk som termen är på, se RDA Appendix A Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Appendix i RDA med anvisningar om tillämpning i Libris.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: no. 1

Återge andra ord och alfabetiska beteckningar som är en del av numreringen så som de ser ut i resursen. Finns förkortningar i källan, återge dem.

Exempel 1:
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie:
set 1

Exempel 2:
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie:
reel A-4

Exempel 3:
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie:
Bd. 8

År och sifferbeteckning som utgör del av ett år

Om beteckningen består av ett år och en sifferbeteckning som utgör en del av ett år, ange året före siffran (RDA 2.12.9.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 2.6.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 2000, no. 3

I källan: no. 3, 2000

Både numerisk och/eller alfabetisk beteckning och kronologisk beteckning

Om numreringen utgörs av både en numerisk och/eller alfabetisk beteckning och en kronologisk beteckning, ange båda, med den kronologiska beteckningen inom parentes efter den numeriska (RDA 2.12.9.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 2.6.3.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Exempel 1:
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie:
63 (2001)

Exempel 2:
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie:
vol. 1, nr 1 (juli/augusti 2005)

Mer än ett självständigt beteckningssystem

Om numreringen utgörs av mer än ett självständigt beteckningssystem, ange beteckningarna i den ordningsföljd de förekommer i primärkällan (RDA 2.12.9.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), åtskilda av mellanslag likhetstecken mellanslag.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 82 (2002) = 198

Numreringen i källan felaktig

Om det är känt att numreringen som förekommer i källan är felaktig, återge den som den förekommer. Gör en anmärkning med den korrekta numreringen (RDA 2.17.11.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 281

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Numreringen skall vara: 282

Numrering i källan saknas

Om resursen saknar numrering, men innehåller en förteckning över övriga resurser i serien och dessa är numrerade, anta i allmänhet att resursen utgör nästa nummer och klamra in uppgiften. Vid tvekan ange ingen numrering.

Inkludera ord som åtskiljer en nummersvit i serien från en annan.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: ny serie, nr 1

Uppgift om ny nummersvit saknas

Om det är känt att flera nummersviter i serien har samma numrering och manifestationer med numrering inom den nya nummersviten inte åtföljs av ord, till exempel ny serie, lägg till "ny serie" eller dylikt inom klammer.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: [ny serie], nr 1

Kärnelement

Källa: Hämta uppgift om huvudtitel till underserie från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om huvudtitel till underserie kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format
Det finns för närvarande ingen egenskap i Libris för Huvudtitel till underserie. Nuvarande praxis är att ange Huvudtitel till underserie i ett nytt Seriemedlemskap.

Återge uppgift om huvudtitel till underserie som den förekommer i källan. Följ instruktionerna för att ange huvudtitel till serie, RDA 2.12.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Se även instruktionerna för Huvudtitel till serie längre upp på denna sida.

Obligatoriskt

Ange även huvudseriens ISSN om båda finns i manifestationen.

Källa: Hämta uppgift om underseries ISSN från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om underseries ISSN kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format
Det finns för närvarande ingen egenskap i Libris för Underseries ISSN. Nuvarande praxis är att ange Underseries ISSN i ett nytt Seriemedlemskap.

Återge uppgift om underseries ISSN som det förekommer i källan (RDA 2.12.16.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Se även instruktionerna för Series ISSN längre upp på denna sida.

Kärnelement

Källa: Hämta uppgift om huvudtitel till underserie från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om numrering underserie kan hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format
Det finns för närvarande ingen egenskap i Libris för Numrering inom underserie. Nuvarande praxis är att ange Numrering inom underserie i ett nytt Seriemedlemskap.

Återge uppgift om numrering inom underserie som den förekommer i källan. Följ instruktionerna för att ange numrering inom serie (RDA 2.12.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Se även instruktionerna för Numrering inom serie längre upp på denna sida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-05
Publicerad:
2023-11-29