Copyrightår

Copyrightår (RDA 2.11) är ett årtal kopplat till upphovsrättsskydd som faller under upphovsrättslagar eller motsvarande lagstiftning. Till copyrightår hör p-år (phonogram copyright), upphovsrättsskydd för ljudinspelningar.

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange copyrightår om uppgift om utgivningstid hämtas från copyrightår. Endast copyrightår som hör till den manifestation som katalogiseras ska anges.

Librispraxis för noterad musik: Det är obligatoriskt att ange copyrightår om det skiljer sig från utgivningstiden. Ange senaste copyrightår.

Librispraxis för AV-medier: Välj det senaste copyrightåret om flera copyrightår förekommer i manifestationen. För ljudinspelningar: Om både copyright- och p-år förekommer i manifestationen, ange p-året såvida inte copyrightåret är ett senare år.

Källa: Hämta uppgift om copyrightår från valfri källa.

Återge copyrightåret som det förekommer i källan. Följ riktlinjerna på sidorna Återge uppgifter som de förekommer i manifestationen (transcription) och Återge tal angivna med siffror eller bokstäver. Copyrightår ska föregås av symbolen © eller fonogramsymbolen ℗. Om symbolen inte kan återges ska tiden föregås av copyright eller phonogram copyright.

Librispraxis: Om uppgift om copyrightår inte är angiven i enligt gregoriansk eller juliansk kalender, lägg till motsvarande tidsuppgift enligt gregoriansk eller juliansk kalender. Klamra uppgiften.

Libris format

  • Copyright / Copyright / Datum

    För att få fram copyrighttecknet, skriv Alt + 0169 på det numeriska tangentbordet eller kopiera från exemplet nedan.

MARC21

  • 264_/4 #c

Copyright / Copyright / Datum: ©2017

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-04
Publicerad:
2023-11-29