Upphovsuppgift

Upphovsuppgift (RDA 2.4) är en uppgift som beskriver vem eller vilka som har skapat eller bidragit till en resurs. Upphovsuppgiften är oftast ett citat från källan.

Kärnelement

Upphovsuppgift som anknyter till huvudtiteln är ett kärnelement. Om det finns mer än en, är endast den första kärnelement.

Återge en upphovsuppgift

Återge upphovsuppgiften som den förekommer i källan.

Du ska vanligtvis inte redigera upphovsuppgiften. Ändra inte ordningen på förnamn och efternamn. Korrigera inte eventuell felstavning i källan.

Komplettera upphovsuppgiften med att länka till agent.

Källa för upphovsuppgift

Källa: Hämta upphovsuppgift som anknyter till huvudtiteln från följande källor (i denna ordning):

Följ denna prioritetsordning även om en påföljande källa har en mer fullständig upphovsuppgift för samma agent med samma uppgift.

Ibland finns uppgiftsuppgift endast i samband med copyrightuppgift. Läs om Upphov från copyrightuppgift.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Libris format

  • Upphovsuppgift

För samlingsverk utan samlingstitel som innehåller flera verk med olika upphovsuppgifter, ange även påföljande titel eller titlar tillsammans med tillhörande upphovsuppgift i Upphovsuppgift, med ISBD-interpunktion, se Manifestation som saknar samlingstitel - Med olika upphov.

MARC21

  • 245 #c

Upphovsuppgift med en agent

Upphovsuppgift: av August Strindberg

I källan: av August Strindberg

Observera att du inte ska ändra ordningen på förnamn och efternamn. Återge upphovsuppgiften precis som den står i källan.

Upphovsuppgift med flera agenter

Återge samtliga upphovsuppgifter i samma egenskap oavsett om två eller flera agenter som omnämns har samma eller olika funktioner (RDA 2.4.1.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Upphovsuppgift: Tove Jansson, Tuulikki Pietilä

När upphovsuppgiften innehåller flera namn med samma funktion, lägg till ett komma mellan namnen även om det inte står i källan.

Jämför exemplet under rubriken Mer än en upphovsuppgift längre ner på sidan.

Valfri uteslutning av agenter

Om en enskild upphovsuppgift namnger fler än tre agenter, uteslut alla utom den första agenten. Markeras uteslutningen med en klamrad summering av vad som uteslutits.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om den valfria uteslutningen ska tillämpas.

NB-praxis: Generellt, tillämpa inte den valfria uteslutningen.

Upphovsuppgift: Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson

respektive:

Upphovsuppgift: Helena Rosén Andersson [och tre andra]

Exempel enligt grundregeln respektive enligt den valfria uteslutningen.

När kunskap finns, ska en eventuell summering vara på resursens språk.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Essential mathematics for economic analysis
Upphovsuppgift: Knut Sydsæter [and three others]

Omfångsrika upphovsuppgifter

I RDA 2.4.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en valfri uteslutning som gör det möjligt att förkorta omfångsrika upphovsuppgifter (t.ex. yrkestitlar, arbetsplatser) men bara om det kan göras utan att värdefull information förloras.

Librispraxis: Generellt, förkorta inte upphovsuppgifter.

Upphovsuppgift: Eva Skoog, leg. dietist, Lisa Lundmark, leg. dietist och Elisabeth Nilsson, leg. sjuksköterska

Mer än en upphovsuppgift

Om det finns mer än en upphovsuppgift kan du återge övriga upphovsuppgifter om de är viktiga för identifikation.

Librispraxis uppmanar katalogisatören att ta med alla upphovsuppgifter som är av betydelse.

NB-praxis: Ta alltid med uppgifter om skapare (se RDA 19.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och de upphovsuppgifter som återfinns i samma källa som huvudtiteln (vanligtvis titelsidan). Ta med upphovsuppgifter för översättare även från andra källor i resursen. För skönlitteratur, ta även med upphovsuppgifter för illustratörer från andra källor i resursen. Var i övrigt restriktiv med att hämta upphovsuppgifter från andra källor i resursen.

Återge uppgifterna i den ordning som markeras av ordningsföljd, layout eller typografi i källan. Om detta är oklart, återge dem i den ordning som framstår som rimligast (RDA 2.4.1.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Alice i Underlandet
Upphovsuppgift: av Lewis Carroll ; i översättning av Åke Runnquist ; med illustrationer av Tove Jansson

För att räkna upp mer än en upphovsuppgift, använd ISBD-interpunktion (mellanslag semikolon mellanslag) mellan upphovsuppgifterna. Läs mer om ISBD.

Om du inte tar med alla upphovsuppgifter, ge förtur åt dem som identifierar skaparna av det intellektuella eller konstnärliga innehållet (RDA 2.4.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Antalet personer etc. som du tar med i upphovsuppgiften behöver inte motsvara antalet personer etc. som du anger i Medverkan och funktion. Katalogisatören måste här använda sitt omdöme.

Klargöra roll

Om sambandet mellan titeln och den (de) agenter som nämns i upphovsuppgiften är oklart, lägg till ett ord eller en kort fras inom klammer (RDA 2.4.1.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Folkrättsliga texter
Upphovsuppgift: [sammanställda av] Said Mahmoudi

För samlingsverk, dvs. samlingar som består av verk av olika agenter (t.ex. antologier), där upphovsmännen (men inte respektive bidrag) är framhävda i den föredragna källan kan du lägga till frasen ”[med bidrag av]” för att förtydliga personernas roll.

NB-praxis: lägg till frasen ”[med bidrag av]” för samlingsverk , om det annars inte framgår i katalogposten att personerna endast är upphovsmän till sina respektive bidrag (och inte till samlingsverket).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Almare Stäket
Upphovsuppgift: [med bidrag av] Dick Harrison, Irène Seth, Lars Sjöberg, Ursula Sjöberg ; foto: Ralf Turander

Substantivfraser tillsammans med en upphovsuppgift

Om ordning, layout eller typografi i källan indikerar att ett substantiv eller en substantivfras är en del av upphovsuppgiften och substantivfrasen talar om vilken roll agenten i upphovsuppgiften har, behandla den som en del av upphovsuppgiften (RDA 2.4.1.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Upphovsuppgift: maps by Rand McNally ; photographs by David Muench

Substantivet är dock ofta inte en del av upphovsuppgiften:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Stolthet och fördom
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en roman
Upphovsuppgift: av Jane Austen

I den föredragna källan står ”en roman” under huvudtiteln och ”av Jane Austen” står på en egen rad.

Ingen agent i upphovsuppgiften

Återge en upphovsuppgift även om ingen agent är namngiven i uppgiften (RDA 2.4.1.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Upphovsuppgift: av en mellanstadieklass i Sigtuna

Upphovsuppgift saknas

Om det inte finns någon upphovsuppgift i manifestationen men upphovet är känt, kan du lägga till upphovsuppgiften inom klammer.

Upphovsuppgift på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om en upphovsuppgift som anknyter till huvudtiteln förekommer på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, återge den upphovsuppgift som är på huvudtitelns språk eller i dess skriftart (RDA 2.4.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Parallell upphovsuppgift

(RDA 2.4.3) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Parallell upphovsuppgift som anknyter till huvudtiteln är inte ett kärnelement.

NB-praxis: Obligatoriskt att ange parallell upphovsuppgift som anknyter till huvudtiteln.

Källor: Hämta i första hand uppgift om parallell upphovsuppgift som anknyter till huvudtiteln från samma källa som motsvarande parallell huvudtitel.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel: ʾĀyā šawʿāta qarenu
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: kāb yātāwi ṣeweṣewāy ʾérterā zeraʿāma zāntā
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: ኣያ ሸውዓተ ቀርኑ
Har titel / Varianttitel / Övrig titelinformation: ከብያታዊ ጽውጽዋይ ኤርትራ ዝረዓመዛንታ
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Mr. Seven-horn
Har titel / Parallelltitel / Övrig titelinformation: a story adapted from an Eritrean folktale
Upphovsuppgift: zāntā: Dasāla Baraxat / retold by Dessale Berekhet ; seʾeli: Māreyo Téréso / illustrated by Mario Tereso

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Māh faqaṭ māl-i man nabūd
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: ماه فقط مال من نبود
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Månen var inte bara min
Upphovsuppgift: Nivīsandah: Ashraf Bāqirī ; taṣvīrgar: Hudā Ḥaddādī = skriven av Ashraf Bagheri ; illustratör: Hoda Hadadi ; översättning från persiska: Namdar Nasser

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-14
Publicerad:
2023-11-28