Identifikator för manifestationen

Identifikator för manifestationen (RDA 2.15) är en teckensträng som är knuten till manifestationen och vars syfte är att skilja den från andra manifestationer.

Exempel på identifikatorer för manifestationen är ISBN, ISSN, ISMN, EAN, utgivningsnummer (ljudinspelningar, videoinspelningar, datorspel), URN.

Kärnelement

Om det finns fler än en identifikator för manifestationen, föredra en identifikator som är internationellt erkänd. För ljud- och videoinspelningar rekommenderas att du anger såväl skivmärke/skivnummer respektive videonummer, som EAN.

I arbetsflödena för olika materialtyper finns utförliga anvisningar om de identifikatorer som är vanligast förekommande för respektive materialtyp.

Libris format

Under Identifikator, välj typ från lista.

 • Identifikator / [Typ av identifikator] / Värde

MARC21

Identifikatorerna hamnar i olika fält i MARC-exporten beroende på typ, se Libris formathandbok, 01X-04X Nummer- och kodfält Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: Hämta uppgift om identifikator för manifestationen från valfri källa. Om du hämtar en identifikator från en källa utanför manifestationen, rekommenderas att du gör en anmärkning om detta.

Fler än en identifikator

Manifestation som består av flera delar

En manifestation kan bestå av två eller flera delar och ha både en identifikator för manifestationen som helhet och separata identifikatorer för varje del.

 • Om du beskriver manifestationen som helhet, ange samtliga identifikatorer.
 • Om du beskriver en av delarna, ange:
  • identifikatorn som hör till den del du beskriver
   och
  • identifikatorn som hör till manifestationen som helhet.

Lägg en bestämning till varje identifikator, se Bestämningar.

Anvisningarna för var du ska ange de olika identifikatorerna i Libris när en manifestation består av flera delar skiljer sig åt mellan olika typer av identifikatorer. I arbetsflödena för materialtyper finns utförliga anvisningar om de identifikatorer som är vanligast förekommande för respektive materialtyp.

För specifika anvisningar och exempel om ISBN, se Flera volymer, med ISBN för både manifestationen som helhet och för de enskilda volymerna.

Manifestation med flera utgivare

Om en manifestation ges ut av flera utgivare tillsammans, och varje utgivare har en egen identifikator, ange samtliga utgivares identifikatorer i egenskapen Identifikator. Lägg till respektive utgivare som bestämning, se Bestämningar.

Ogiltig identifikator

Om det är känt att en identifikator är ogiltig (tillhör en annan manifestation eller är felkonstruerad), ange identifikatorn som den återfinns i manifestationen i egenskapen Indirekt identifierad av.

För ogiltigt ISSN, se Felaktigt ISSN.

Libris format

Under Indirekt identifierad av, välj typ från lista.

 • Indirekt identifierad av / [Typ av identifikator] / Värde

MARC21

Tills vidare stöds endast ISBN (020 #z) i MARC-exporten.

Bestämningar

Om manifestationen har fler än en identifikator av samma typ, lägg till en bestämning efter varje identifikator.

Om manifestationen har endast en identifikator, ange bestämning om det är viktigt för identifikation.

Libris format

 • Identifikator / [Typ av identifikator] / Särskiljande tillägg

MARC21

Bestämningarna hamnar i anslutning till identifikatorn, i olika fält i MARC21-exporten beroende på typ av indikator, se Libris formathandbok, 01X-04X Nummer- och kodfält Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-27
Publicerad:
2023-11-30