Bärande material

Bärande material (RDA 3.6) är det grundläggande fysiska material som en manifestation består av.

Ange i första hand bärande material genom att länka till termer i Libris.

Om ingen av termerna som finns i Libris är lämplig, ange en annan term som lokal entitet.

Ange i första hand det dominerande materialet. Ange vid behov flera termer för samma resurs.

Källa: Källor för beskrivningen av bärande material är manifestationen, dess förpackning/behållare och medföljande material. Uppgifter kan även hämtas utanför manifestationen.

Libris format

  • Bärande material [länka]
    Länka till entitet. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Dataset/Common, Materials”. I vissa mallar finns förvalda värden. Ändra vid behov.

  • Bärande material / Benämning
    Ange bärande material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. När flera entiteter behövs, ange samtliga i en och samma egenskap.

MARC21

  • 007/00: k/01
  • 340 #a

Exempel 1. Länkad term:

Bärande material: papper [länka]


Exempel 2. Länkad term:

Bärande material: pergament [länka]


Exempel 3. Term som lokal entitet

Bärande material / Benämning: linnetyg, vaxpapper

Ange vid behov detaljer för det bärande materialet. Exempel på sådan information kan vara ”Bild tryckt på grönt papper”. Redovisa uppgiften i en allmän anmärkning.

Om pappret i ett exemplar är missfärgat ska du däremot ange det i beståndsposten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2024-05-17