Medföljande material

Medföljande material är bilagor eller liknande underordnat material som medföljer manifestationen.

Libris format

  • Medföljs av / Instans / Benämning

Lägg till Medföljs av. Skapa Instans som lokal entitet (skriv Instans i rutan Skapa lokal entitet och välj ** Instans). Man behöver inte välja Instanstyp här. Lägg till Benämning. Skriv in uppgiften.

MARC21

  • 300 #e

Exempel 1:
Medföljs av / Instans / Benämning:
1 bilaga

Exempel 2:
Medföljs av / Instans / Benämning:
1 CD + 2 ljudkassetter

Exempel 3:
Medföljs av / Instans / Benämning:
1 DVD

Exempel 4:
Medföljs av / Instans / Benämning:
1 CD-ROM

Exempel 5:
Medföljs av / Instans / Benämning:
1 facit

Exempel 6:
Medföljs av / Instans / Benämning:
3 kartor

Exempel 7:
Medföljs av / Instans / Benämning:
10 mönsterark

Ange bilagor genom att ange:

Gör inte en fysisk beskrivning av bilagor som redovisas i Medföljs av. Redovisa inte antalet sidor och eventuella illustrationer i en bilaga, om det inte finns särskilt behov av det.

Redovisa inte förpackningar och tillbehör i form av t.ex. leksaker och kakformar som bilagor under Medföljs av. Ange dem i stället i en anmärkning.

För att beskriva bilagan mera utförligt när det behövs, använd Anmärkning.

Se även Anmärkning - Bilagor och supplement under Tryckt monografi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-05
Publicerad:
2023-12-01