Medietyp

Medietyp (RDA 3.2) anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

Obligatoriskt

Källa: Källor för beskrivningen av medietyp är manifestationen, dess förpackning eller behållare och medföljande material. Uppgifter kan även hämtas utanför manifestationen.

Libris format

  • Medietyp [länka]

MARC21

  • 337 #a #b #2 rdamedia

Lista medietyper

I RDA 3.2.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en lista med termer för medietyp. Listan, ”Term and Code List for RDA Media Types” är översatt till svenska (engelsk term och motsvarighet i MARC 007/00 listas som jämförelse):

Översättning av listan "Term and Code List for RDA Media Types"

Svensk term (RDA 3.2)

MARC 21: 337#a

Engelsk term (RDA 3.2)
MARC21: 337#a

Kod
MARC21: 337#b

Bäraregenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bäraregenskap

MARC21: 007/00

Dator

computer

c

c (digitalt lagrade resurser)

Stereografisk

stereographic

e

-

Projicerad

projected

g

g (projicerbara stillbilder)


m (spelfilmer)

Mikroform

microform

h

h (mikroformer)

Omedierad

unmediated

n

t (textresurser)


k (bilder)

Mikroskopisk

microscopic

p

-

Audio

audio

s

s (ljudupptagning)

Video

video

v

v (videoupptagningar)

Mer än en medietyp

Librispraxis: Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

Exempel 1. Musik-CD med texthäfte

Medietyp: audio [länka]

Texthäftet är av underordnad karaktär.

Exempel 2. Text- och ljudbok som är tänkta att användas tillsammans (kombinerat material)

Medietyp: omedierad [länka]
Har del / Instans / Medietyp: audio [länka]

Om resursen består av flera likvärdiga delar, använd Har del/Instans för att lägga till ytterligare medietyper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-12-01