Särskiljande tillägg för personer

Auktoriserade sökingångar ska vara unika. När du konstruerar den auktoriserade sökingången för personen använder du det föredragna namnet som grund. Gör särskiljande tillägg till namnet enligt instruktionerna i RDA 9.19.1.2-9.19.1.6 Länk till annan webbplats..

Obligatoriska tillägg (om det är tillgängligt och tillämpligt) är födelse och/eller dödstid samt titel eller övrig beteckning för personen.

Vid behov upprättar du en agent som länkbar entitet (eller ändrar i eller kompletterar en befintlig agent). Läs om när agent som länkbar entitet behövs.

Titel eller övrig beteckning förknippad med personen

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange titel eller övrig beteckning förknippad med personen i den auktoriserade sökingången.

Följande titlar och övriga beteckningar ska alltid läggas till när det är tillämpligt:

Librispraxis: Lägg termen ”ande”, andra beteckningar samt yrke eller sysselsättning inom parentes. Hämta gärna termen för titel eller yrke från en kontrollerad vokabulär, t.ex. Svenska ämnesord. Inom egenskaperna Annan beteckning och Har yrke eller sysselsättning är det möjligt att länka till Svenska ämnesord.

Libris

 • Titel eller övrig beteckning
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn / Andra attribut för person- och organisationsnamn / Annan beteckning
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn / Andra attribut för person- och organisationsnamn / Titel/officiell rang för kunglig, adlig eller religiös person
 • Har yrke eller sysselsättning

MARC21

 • 100 #c Titel eller övrig beteckning
 • 368 #c (Annan beteckning)
 • 368 #d Titel/officiell rang för kunglig, adlig eller religiös person
 • 374 #a Har yrke eller sysselsättning

För exempel, se under respektive titel eller beteckning nedan.

Kungligheter

Kunglig titel är ett kärnelement (RDA 9.4.1.4 Länk till annan webbplats.) för:

 • Personen med den högsta kungliga statusen i ett land etc.
 • Makar till kungliga personer
 • Barn och barnbarn till kungliga personer

Ange namn på kungligheter genom att tillämpa de allmänna riktlinjerna för namn som varken innehåller släktnamn eller adelstitel och inordna namnet på förnamn (RDA 9.2.2.18 Länk till annan webbplats. och RDA 9.2.2.20 Länk till annan webbplats.).

Avlidna utländska kungligheters namn ändrades tidigare till att stavats med viss försvenskning, exempelvis Ludvig XIV (inte Louis XIV), Viktor Emanuel (inte Vittorio Emanuele) och Elisabet I. Sentida eller nu levande kungligheter i utlandet får dock behålla sin stavning, exempelvis drottning Elizabeth II, kung Juan Carlos och drottning Margrethe.

Ange ordningstal för kungligheter med romerska siffror (RDA 9.2.2.18 Länk till annan webbplats.).

Ange kunglighetens titel och namnet på den stat eller det folk som vederbörande regerar eller regerat över. Ange dessa på svenska om det finns en lämplig svensk motsvarighet.

Lägg inte till ordet ”helgon” för kungligheter (RDA 9.19.1.2.4 Länk till annan webbplats.). Läs mer om kungliga titlar i auktoriserade sökingångar i RDA 9.19.1.2.1 Länk till annan webbplats..

När du skapar en agent som länkbar entitet, hänvisa till den namnform LC respektive aktuell utländsk nationalbibliografi använder (sök till exempel i VIAF). Läs mer i Variantnamn för personer (se-hänvisningar) och Källa Länk till annan webbplats..

Libris

 • Namn
 • Ordningstal
 • Titel eller övrig beteckning
 • Födelse- och/eller dödstid
 • Variant / Person / Namn / Ordningstal / Titel eller övrig beteckning / Födelse- och/eller dödstid
 • Beskrivning
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning / Uppgift från källa

MARC21

 • 100 0/_ #a #b #c #d (Första indikatorer: 0 = Namn i rak följd, 1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn)
 • 400 0/_ #a #b #c #d
 • 670 #a #b
 • 678 #a

Avlidna kungligheter

Namn: Gustav
Ordningstal: II Adolf
Titel eller övrig beteckning: kung av Sverige
Födelse- och/eller dödstid: 1594-1632
Variant / Person / Namn: Gustaf / Ordningstal: II Adolf / Titel eller övrig beteckning: King of Sweden / Födelse- och/eller dödstid: 1594-1632
Beskrivning: Kung av Sverige 1611-1632
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: NE 2009-12-11 / Uppgift från källa: Gustav II Adolf
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: LC i VIAF 2009-12-11 / Uppgift från källa: Gustaf II Adolf, King of Sweden, 1594-1632

Levande kungligheter

Namn: Felipe
Ordningstal: VI
Titel eller övrig beteckning: kung av Spanien
Födelse- och/eller dödstid: 1968-
Variant / Person / Namn: Filip / Ordningstal: VI / Titel eller övrig beteckning: kung av Spanien / Födelse- och/eller dödstid: 1968-
Variant / Person / Namn: Felipe / Ordningstal: VI / Titel eller övrig beteckning: Rey de España / Födelse- och/eller dödstid: 1968-
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Felipe y Letizia, 2014 / Uppgift från källa: Felipe
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: National Library of Spain i VIAF 2016-11-01  / Uppgift från källa: Felipe VI, Rey de España

Make/maka till kunglig person

Librispraxis: lägg inte till "maka till"/"make till" i den auktoriserade sökingången (dvs. tillämpa inte RDA 9.4.1.4.2 Länk till annan webbplats.).

Namn: Lovisa Ulrika
Titel eller övrig beteckning: drottning av Sverige
Födelse- och/eller dödstid: 1720-1782
Variant / Person / Namn: Lovisa Ulrika / Titel eller övrig beteckning: Queen, consort of Adolf Fredrik, King of Sweden / Födelse- och/eller dödstid: 1720-1782
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: NE 2016-06-28 / Uppgift från källa: Lovisa Ulrika
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: LC i VIAF 2016-06-28 / Uppgift från källa: Lovisa Ulrika, Queen, consort of Adolf Fredrik, King of Sweden, 1720-1782

Påvar, biskopar och andra religiösa yrken

Anvisningarna i detta stycke gäller påvar, motpåvar, biskopar, kardinaler, ärkebiskopar, metropoliter, abbottar, abbedissor och andra personer med religiösa yrken som inordnas på förnamn.

För påvars namn används vedertagen svensk form. Ange ordningstal för påvar med romerska siffror (RDA 9.2.2.18 Länk till annan webbplats.).

Religiös titel är kärnelement för påvar, biskopar etc. och andra personer med religiösa yrken (RDA 9.4.1.6-9.4.1.8 Länk till annan webbplats.). Titeln skrivs på svenska i de fall då personen har en svensk titel i svenska referenskällor. Läs mer i Titel eller övrig beteckning förknippad med personen.

Läs mer om religiösa titlar i auktoriserade sökingångar i RDA 9.19.1.2.3 Länk till annan webbplats.. Läs även om påvar och andra religiösa ämbetsmän som publicerar sig som innehavare av ett ämbete och inordnas under institutionen de företräder, se Regeringstjänstemän och religiösa ämbetsmän.

När du skapar en agent som länkbar entitet, hänvisa till den namnform LC respektive aktuell utländsk nationalbibliografi använder (sök till exempel i VIAF). Läs mer i Variantnamn och alternativa sökingångar för personen (se-hänvisningar) och Källa.

Libris

 • Namn
 • Ordningstal
 • Titel eller övrig beteckning
 • Födelse- och/eller dödstid
 • Variant / Person / Namn / Ordningstal / Titel eller övrig beteckning / Födelse- och/eller dödstid
 • Andra attribut för person eller organisationsnamn (ej obligatoriskt)
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning / Uppgift från källa

MARC21

 • 100 #a #b #c #d
 • 368 #d (ej obligatoriskt)
 • 400 #a #b #c #d

Namn: Johannes
Ordningstal: XXII
Titel eller övrig beteckning: påve
Födelse- och/eller dödstid: -1334
Variant / Person / Namn: John / Ordningstal: XXII / Titel eller övrig beteckning: påve / Födelse- och/eller dödstid: -1334
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: NE 2016-06-28 / Uppgift från källa: Johannes
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: LC i VIAF 2016-06-28 / Uppgift från källa: John, Pope, -1334

Övriga termer för grad, titulatur

Lägg till en term som anger grad eller titulatur för en person om termen förekommer tillsammans med namnet, om det behövs för att skilja en sökingång från en annan (RDA 9.19.1.7 Länk till annan webbplats., RDA 9.4.1.9 Länk till annan webbplats.). Till denna typ av termer hör akademiska titlar (till exempel professor, Ph. D.), kyrkliga ämbeten, militära tjänstegrader (till exempel kapten) och hederstitlar (till exempel Sir, Lady). Översätt inte termer som anger grad eller titulatur.

Gör detta tillägg när personens födelsetid eller dödstid inte är tillgängligt.

Librispraxis: Termer för grad, titulatur anges i den auktoriserade sökingången i egenskapen Titel eller övrig beteckning. Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange motsvarande tillägg i egenskapen Andra attribut för person- och organisationsnamn. Länka till term från Svenska ämnesord. Ange termen som lokal entitet om det saknas term som länkbar entitet.

Libris

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Namn (som alternativ till Efternamn och Förnamn)
 • Titel eller övrig beteckning
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn (ej obligatoriskt)

MARC21

 • 100 #a #c
 • 368 #c (ej obligatoriskt)

Efternamn: Lindström
Förnamn: Johan
Titel eller övrig beteckning: professor
Andra attribut för person- och organisationsnamn: Professorer sao [länkas]

Helgon

Helgon är kanoniserade (helgonförklarade) personer. För helgon används vedertagen svensk namnform.

Ange termen ”helgon”, se RDA 9.6.1.4 Länk till annan webbplats., om inte den auktoriserade sökingången representerar en påve eller en kejsare, kejsarinna, kung eller drottning.

När du skapar en agent som länkbar entitet, hänvisa till den namnform LC respektive aktuell utländsk nationalbibliografi använder (sök till exempel i VIAF). Läs mer i Variantnamn och alternativa sökingångar för personen (se-hänvisningar) och Källa.

Libris

 • Namn
 • Titel eller övrig beteckning
 • Födelse- och/eller dödstid
 • Variant / Person / Namn / Titel eller övrig beteckning / Födelse- och/eller dödstid
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn / Andra attribut för person- och organisationsnamn / Annan beteckning (ej obligatoriskt)
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning / Uppgift från källa

MARC21

 • 100 #a #c #d
 • 368 #c (ej obligatoriskt)
 • 400 #a #c #d

Namn: Birgitta
Titel eller övrig beteckning: helgon
Födelse- och/eller dödstid: cirka 1303-1373
Variant / Person / Namn: Bridget / Titel eller övrig beteckning: of Sweden, Saint / Födelse- och/eller dödstid: cirka 1303-1373
Andra attribut för person- och organisationsnamn / Andra attribut för person- och organisationsnamn / Annan beteckning: Helgon sao [länkas]
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: NE 2009-12-11 / Uppgift från källa: Birgitta
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: LC i VIAF 2016-08-25 / Uppgift från källa: Bridget, of Sweden, Saint, approximately 1303-1373

Ande

Andar behandlas som personer enligt RDA. Det är obligatoriskt att lägga till termen ”ande” för denna typ av personer. Skriv termen på svenska och lägg inom parentes. Läs mer i Titel eller övrig beteckning förknippad med personen.

Libris

 • Namn
 • Titel eller övrig beteckning
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn / Andra attribut för person- och organisationsnamn / Annan beteckning (ej obligatoriskt)
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning / Uppgift från källa

MARC21

 • 100 #a #c (ande) #d
 • 368 #c
 • 400 #a #c #d

Namn: Sanat Kumara
Titel eller övrig beteckning: (ande)
Andra attribut för person- och organisationsnamn / Andra attribut för person- och organisationsnamn / Annan beteckning: Andar sao [länkas]
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Library of Congress / Uppgift från källa: Sanat Kumara (Spirit)

Fiktiva gestalter

Fiktiva gestalter behandlas som personer enligt RDA. Det är obligatoriskt att lägga till termen ”fiktiv gestalt” för denna typ av personer. Skriv termen på svenska och lägg inom parentes. Läs mer i Titel eller övrig beteckning förknippad med personen.

 • Efternamn
 • Förnamn
 • (Namn)
 • Titel eller övrig beteckning
 • Andra attribut för person eller organisationsnamn / Andra attribut för person- och organisationsnamn / Annan beteckning:
  Kommentar: Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn.

MARC21

 • 100 #a #c
 • 368 #c

Efternamn: Holmes
Förnamn: Sherlock
Titel eller övrig beteckning: (fiktiv gestalt)
Andra attribut för person eller organisationsnamn / Andra attribut för person- och organisationsnamn / Annan beteckning: Fiktiva gestalter sao [länkas]
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: LC i VIAF 2016-06-28  / Uppgift från källa: Holmes, Sherlock
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: NE 2015-01-15 / Uppgift från källa: Litterär figur skapad av Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, med adressen 221B Baker Street i London, är arketypen för den skarpsynte och excentriske privatdetektiven, som med obönhörlig logik löser brottsfall och mysterier.

Icke-mänskliga entiteter

Verkliga icke-mänskliga entiteter behandlas som personer enligt RDA. Det kan gälla djur eller andra icke-mänskliga entiteter som ämne eller upphov, exempelvis djurskådespelare. OBS! Ej att förväxla med fiktiva gestalter.

Det är obligatoriskt att lägga till term för för typ, art eller sort för en icke-mänsklig entitet. Skriv termen på svenska och lägg inom parentes i egenskapen Titel eller övrig beteckning. Ange vad entiteten är eller sysselsätter sig som inom Har yrke eller sysselsättning.

 • Efternamn
 • Förnamn
 • (Namn)
 • Titel eller övrig beteckning
 • Har yrke eller sysselsättning
  Kommentar: Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn.

MARC21

 • 100 #a #c
 • 374 #a

Namn: Ego Boy
Titel eller övrig beteckning: (häst)
Har yrke eller sysselsättning: Travhästar sao [länkas]


Efternamn: Strömstedt
Förnamn: Kerstin
Titel eller övrig beteckning: (Devon rex-katt)
Har yrke eller sysselsättning: Katter sao [länkas]

Övriga särskiljande tillägg för personer

Auktoriserade namnformer ska vara unika. Om inte Födelse- och/eller dödstid är tillgängligt eller tillräckligt för att särskilja namnformen och Titel eller övrig beteckning förknippad med personen inte är möjligt att tillämpa, kan ett av följande tillägg användas för att särskilja namnformer för personer:

Librispraxis: Om inget passande tillägg finns, använd samma sökingång för flera personer med samma namn. Upprätta inte någon agent som länkbar entitet i sådana fall.

Fullständig namnform

Lägg till en fullständig namnform när födelsetid eller dödstid inte är tillgängligt för att skilja sökingångar åt (se RDA 9.19.1.4 Länk till annan webbplats. och RDA 9.5 Länk till annan webbplats.).

För svenska personer används fullständig namnform enbart som särskiljande tillägg, dvs. när det finns flera personer med samma namn och levnadstid saknas eller är densamma.

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Födelsetid och/eller dödstid
 • Fullständigare namnform
 • Fullständigare namnform - Personnamn
  Kommentar: För att få till en korrekt export till Marc-formatet krävs att uppgiften anges både i egenskapen Fullständigare namnform och i egenskapen Fullständigare namnform - Personnamn

MARC21

 • 100 #a #q #d
 • 378 #q

Efternamn: Hunter
Förnamn: Milton R.
Fullständigare namnform: (Milton Reed)
Fullständigare namnform - Personnamn: Milton Reed

Om det finns flera personer med samma föredragna namn och födelse- och/eller dödstid, kan fullständig namnform användas för att särskilja personerna:

Efternamn: Smith
Förnamn: A. D.
Födelsetid och/eller dödstid: 1950-
Fullständigare namnform: (Adam David)
Fullständigare namnform - Personnamn: Adam David
Variant / Person / Efternamn: Smith / Förnamn: Adam David / Födelsetid och/eller dödstid: 1950-

Efternamn: Smith
Förnamn: A. D.
Födelsetid och/eller dödstid: 1950-
Fullständigare namnform: (Arnold Daniel)
Fullständigare namnform - Personnamn: Arnold Daniel
Variant / Person / Efternamn: Smith / Förnamn: Arnold Daniel / Födelsetid och/eller dödstid: 1950-

Observera att LC ibland använder fullständig namnform för angloamerikanska personer även om det inte finns behov av särskiljning. Följ LC:s val av namnform för dessa personer:

Efternamn: Eliot
Förnamn: T. S.
Födelsetid och/eller dödstid: 1888-1965
Fullständigare namnform: (Thomas Stearns)
Fullständigare namnform - Personnamn: Thomas Stearns
Variant / Person / Efternamn: Eliot / Förnamn: Thomas Stearns / Födelsetid och/eller dödstid: 1888-1965

Verksamhetstid för personen

Lägg till verksamhetstid för en person om det behövs för att skilja en sökingång från en annan (RDA 9.19.1.5 Länk till annan webbplats. och RDA 9.3.4 Länk till annan webbplats.). Gör detta tillägg när en persons födelsetid eller dödstid inte är tillgängligt.

RDA appendix H Länk till annan webbplats. innehåller anvisningar för hur man anger tid i den kristna kalendern, se Appendix H i svensk översättning.

Tidsuppgifter anges enligt standarden ISO 8601. För beskrivning, formatering av uppgifter och exempel på både säkra och osäkra tidsuppgifter, se sidan Födelsetid och/eller dödstid.

Libris

 • Efternamn
 • Förnamn
 • (Namn)
 • Verksamhetens starttid
 • Verksamhetens sluttid
  Kommentar: Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn

MARC21

 • 046 #s #t
 • 100 #a #d

Födelse- och dödsår är okända, men verksamhetstiden är känd:

Efternamn: Smith
Förnamn: James
Verksamhetens starttid: 1670
Verksamhetens sluttid: 1690

Födelse- och dödsår är okända och verksamhetstiden är endast känd till århundraden:

Efternamn: Smith
Förnamn: John
Verksamhetens starttid: 15XX
Verksamhetens sluttid: 16XX

Yrke eller sysselsättning

Yrke eller sysselsättning är kärnelement för personer vars namn består av en fras som inte talar om vad personen är/gör (RDA 9.16 Länk till annan webbplats.).

Lägg till yrke eller sysselsättning för en person om det behövs för att skilja en sökingång från en annan när personens födelsetid eller dödstid inte är tillgänglig (RDA 9.19.1.6 Länk till annan webbplats.).

Ord eller fraser som beskriver en persons yrke eller sysselsättning kan till exempel vara poet, amatörarkeolog, läkare. De behöver inte ha med yrkesutövning att göra. Jämför även med personens verksamhetsområde.

Librispraxis: Skriv termen på svenska och lägg inom parentes i egenskapen Titel eller övrig beteckning. Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord. Ange endast huvudordet för yrket och inte eventuella adjektivkonstruktioner (välj t.ex. Författare, inte Franska författare, välj Regissörer, inte Kvinnliga regissörer). I egenskapen Har yrke eller sysselsättning är det möjligt att länka till Svenska ämnesord. Om den eftersökta termen saknas i Svenska ämnesord, föreslå en ny term.

Libris

 • Efternamn
 • Förnamn
 • (Namn)
 • Titel eller övrig beteckning
 • Har yrke eller sysselsättning
  Kommentar: Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn

MARC21

 • 100 #a #c #d
 • 374 #a

Efternamn: Andersson
Förnamn: Christer
Titel eller övrig beteckning:
(poet)
Har yrke eller sysselsättning: Poeter sao [länkas]

Efternamn: Svensson
Förnamn: Johan
Titel eller övrig beteckning:
(tonsättare)
Har yrke eller sysselsättning: Tonsättare sao [länkas]

Övrig beteckning

Lägg till lämplig övrig beteckning om det behövs för att skilja en sökingång från en annan (RDA 9.19.1.8 Länk till annan webbplats., RDA 9.6.1.9 Länk till annan webbplats.). Övrig beteckning är ett brett element som är avsett att användas när sökingångar annars inte kan göras unika. Nästan vilken beteckning som helst kan läggas till. Gör tillägget på svenska.

Gör detta tillägg när personens födelsetid eller dödstid inte är tillgängligt och när det inte finns någon annan beteckning som passar personen.

Termer för övrig beteckning anges i den auktoriserade sökingången i egenskapen Titel eller övrig beteckning. Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange motsvarande tillägg i egenskapen Andra attribut för person- och organisationsnamn.

Librispraxis: Länka till term från Svenska ämnesord (om möjligt). Ange term som lokal entitet om det saknas term som länkbar entitet.

Efternamn: Carlsson
Förnamn: Hedvig
Titel eller övrig beteckning: (syster till Carin Carlsson)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET