Affischer

Affischer är med få undantag tryckta på en sida. Storleken kan variera från A4 och uppåt. Affischens funktion är att förmedla ett budskap som kan uppfattas på avstånd. Text, eller text och bild i samverkan, förmedlar affischens budskap. Ofta är affischen producerad för att sitta uppe under begränsad tid och uppmärksamma något som är aktuellt vid tiden.

Det här arbetsflödet är lämpligt att använda för tryckta affischer. Vid katalogisering av handritade affischer är det lämpligt att följa arbetsflödet för Bilder.

Bilder på fröpåsar.

Bertil Gustafssons fröhandels A-B. Bengtsons litografiska AB, 1950.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Librismall

I nuläget finns ingen mall för affischer i Libris. Men det är relativt enkelt att justera mallen för stillbild så att du kan använda den för katalogisering av tryckta affischer.

Att ändra mallen Stillbild för tryckta affischer

 1. Välj mallen Stillbild

  I Libris katalogisering, klicka på Skapa ny. Välj mallen Stillbild.

 2. Ändra verkstyp

  Ändra Verkstyp i mallen till Text.

 3. Ändra Språk

  Under Språk, ta bort "Icke-språkligt medium". Lägg till korrekt språk, till exempel "Svenska".

 4. Lägg till Genre/form

  Lägg till Affischer (TGM) som genre/formterm och ta bort Bilder (TGM).

 5. Lägg till innehållstyp

  Lägg till text i innehållstyp. Det ska vara både ”stillbild” (Kod: sti) och ”text” (Kod: txt).

 6. Ändra Instanstyp

  Ändra Instanstyp i rullgardinsmenyn till Tryck.

 7. Genre/form under Instans

  Genre/form under Instans: välj Särskild bärarbeteckning för bilder och lägg till ”Affisch eller poster - marc (Kod: k)”. Ta bort ”Bild" och "Bilder - gmgpc”.

 8. Ta bort Polaritet och Primär medverkan

  Ta bort egenskaperna Polaritet och Primär medverkan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-09-25