Verk - Affischer

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Verkstyp

Obligatoriskt

För affischer är verkstypen Text.

Medverkan och funktion i verk

Skapare

Kärnelement

Skapare är kärnelement. Läs mer om Skapare, på sidan Agenter knutna till verk och uttryck.

I Medverkan och funktion i verk skapar du sökingångar på person, släkt eller institution.

KB-praxis är att alltid ange konstnär i egenskapen Medverkan för affischer, dvs vi använder aldrig egenskapen primär medverkan för affischer.

Sök och kontrollera alltid om personnamn och institutionsnamn redan finns som agenter och länka i så fall till dem. Skapa vid behov nya agenter. Följ anvisningarna under Agenter.

Lägg till en funktion (relationsbeteckning) som beskriver agentens roll i förhållande till resursen, till exempel Konstnär eller Utgivande instans.

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Språk

Ange språket genom att länka till termer. Ange flera språk vid behov.

Lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall. Det går annars inte att lägga till egenskapen. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta bort "icke-språkligt medium" om du använder stillbildsmallen.

Genre/form

Genre/formtermer används för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om.

Termerna kan bland annat avse framställningsteknik eller kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman och miljöer.

TGM är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck. I denna finns drygt 30 termer för olika typer av affischer. Samtliga termer finns tillgängliga som länkade entiteter i Libris.

Lägg alltid till Affischer (TGM) som genre/formterm, och ta bort Bilder (TGM) om du använder stillbildsmallen. Ta även med termen Bildaffischer eller Textaffischer. Komplettera gärna med mer specifika affischtermer.

Genre/form MARC21-kod

I Libris ska genre/form även beskrivas med MARC21-koder:

  • Länka till entiteten "Grafisk resurs" (Koden är k) som finns under rubriken "Typ av visuell resurs. Ta bort ”Bild” om du använder stillbildsmallen.

Ämnesord

Använd gärna Svenska ämnesord för att beskriva vad affischen föreställer och har för budskap. Ta även med geografiska ämnesord när affischen kan knytas till en geografisk plats.

Innehållstyp

Kärnelement

Innehållstyp anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Det finns en lista med termer att välja mellan på sidan Innehållstyp.

För affischer, använd alltid termerna:

  • stillbild
  • text

Bestånd

Ange exemplarspecifika uppgifter såsom signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i beståndsposten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-09-25