Bestånd i Libris

Bestånd i Libris beskriver vilket bibliotek som innehar en viss bok, datorspel, film, tidskrift, handskrift eller annan resurs. I Bestånd kan biblioteken lägga in information om sina exemplar.

Instruktionsfilmer - Libris katalogisering

 • Filmen Beståndsregistreringar visar hur du lägger till Bestånd i Libris katalogisering.
 • Filmen Beståndsregistrering med begränsad behörighet visar hur du lägger bestånd i Libris katalogisering när du endast har begränsad behörighet.

Allmänt om bestånd

Bestånd ligger alltid på Instans. Du kan lägga till bestånd från instans eller från träfflistan.

De enda obligatoriska uppgifterna i Bestånd är en länk till instansen samt vilken sigel som innehar instansen. De uppgifterna skapas automatiskt när du sparar beståndsposten. Uppgiften om sigel är kopplat till inloggning samt vald sigel. I exemplet nedan är vi inloggade som Kungliga biblioteket - sigel S.

För seriella resurser är det vanligt att redovisa vilka årgångar, nummer eller liknande som biblioteket har i Oformaterad beståndsuppgift.

Det går att lägga till fler egenskaper vid behov men de är inte obligatoriska. Biblioteken avgör själva vilka uppgifter som behöver finnas med i Bestånd.

Du behöver inte ta bort tomma egenskaper när du sparar. Systemet tar bort dem automatiskt.

Bestånd via Libris förvärvsrutin

De bibliotek som använder sig av Libris förvärvsrutin kan få bestånd inlagt automatiskt i samband med förvärv. Läs mer om Libris förvärvsrutin på Libris informationssidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beståndsregistrering steg för steg

Här kan du läsa om hur du lägger till bestånd i Libris manuellt, steg för steg.

Sök

Sök fram instansen.

Kontrollera

 1. Kontrollera post

  Kontollera att det är rätt post.

 2. Vid import av poster

  Observera att om du har importerat en utländsk post så bör du uppdatera den enligt anvisningar under Postimport i Libris, innan du lägger bestånd.

Lägg bestånd

Du kan lägga bestånd på två sätt:

 1. från Instans
 2. från träfflistan
 1. Från Instans

  Klicka på instansen, om du inte redan har den uppe.

 2. Lägg bestånd

  Klicka på plustecknet och/eller texten Lägg bestånd för att lägga bestånd.

  Kortkommando: ALT+B.

Från träfflista

Du kan också lägga bestånd från träfflistan. Då behöver du vara säker på att det är rätt post.

Gallring

Radera bestånd manuellt

För att radera en beståndspost manuellt, klicka på Verktygsmenyn och välj Verktyg. Välj Ta bort bestånd.

Automatisk gallring

I Libris finns en funktion för automatisk gallring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av bestånd i Libris vid gallring i lokalt system.

Ska jag ta bort poster utan bestånd?

På sidan Hantera poster i Libris finns information om hur du hanterar poster utan bestånd.

Har komponent

Egenskapen Har komponent håller ihop flera egenskaper. Den behöver finnas med för att beståndsposten ska fungera tekniskt. Om du upplever problem med beståndsposten, kontrollera att Har komponent är med och att rätt egenskaper ligger under Har komponent.

I äldre poster som har konverterats till Libris XL kan egenskaper ligga utanför Har komponent. Vid behov, flytta egenskaperna så att de ligger inom Har komponent.

Hyllplacering

Kan användas om bibliotekets material är uppdelat på avdelningar, byggnader eller samlingar.

Libris format

 • Hyllplacering

MARC21

 • 852 #c

Hyllplacering: MAG

Hyllkod

Här lägger du uppställning efter klassifikation eller annan hyllkod. Kan även användas för att ange ett flerledat uppställningssignum i sin helhet.

Libris format

 • Hyllkod / Hyllkod / Benämning

MARC21

 • 852 #h

Hyllkod / Hyllkod / Benämning: 158.1

Hyllkod finns i mallen för Bestånd. För att lägga till Hyllkod i en befintlig beståndspost:

 1. Klicka på plustecknet - Lägg till egenskap - inom Har komponent / Bestånd

 2. Sök fram och välj Hyllkod

 3. Välj Skapa lokal entitet

 4. Skriv in hyllkoden i Hyllkod / Hyllkod / Benämning

Hyllsignum: löpnummer

Används om materialet ställs upp efter någon form av löpande numrering.

Libris format

 • Hyllsignum: löpnummer

MARC21

 • 852 #j

Hyllsignum: löpnummer: 2694

Hyllsignum: uppställningsord

Kan vara exempelvis titel eller författare. Här kan biblioteket vid behov ange en egen lokal uppställning, som avviker från huvuduppslaget.

Libris format

 • Hyllsignum: uppställningsord

MARC21

 • 852 #l

Hyllsignum: uppställningsord: Andersson, Anders

I posten står Lundström som Primär medverkan enligt katalogregler men biblioteket väljer en annan uppställning.

Katalogisatörens anmärkning

Används för lokala anmärkningar, arbetsnoteringar och liknande.

Libris format

 • Katalogisatörens anmärkning

MARC21

 • 852 #x

Katalogisatörens anmärkning: Desiderata

URL - Webbadress

Ange en URL till resursen i beståndsposten för:

 • avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga

Använd Tillhörande media för att ange URL till resursen.

För fritt tillgängliga resurser: använd i stället Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.

Tillhörande media

Libris format

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning
 • Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst

  Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser i egenskapen URI (856 #u). Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en lokal anmärkning, arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Tillhörande media för en avtalsbunden e-resurs

Bestånd

Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88 ...

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet

Oformaterad beståndsuppgift - årgångar, delar

För seriella resurser: redovisa vilka årgångar, nummer, delar i flerbandsverk och monografiserier eller liknande som biblioteket har i Oformaterad beståndsuppgift, i huvudposten för den seriella resursen.

Libris format

 • Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift
 • Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Katalogisatörens anmärkning
 • Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Offentlig anmärkning

Ange bibliotekets årgångar, nummer, delar eller liknande i Beståndsuppgift (856 #a). Vid behov, förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

Vid behov, lägg in en lokal anmärkning, arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 866 #a #x #z

Exempel 1:
Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift:
2016:2-2018

Exempel 2:
Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift:
Vol. 1-37

Exempel 3:
Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift:
1-

Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Offentlig anmärkning: Delarna särkatalogiserade

Exempel 4:
Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation / Oformaterad beståndsuppgift: huvudpublikation: Beståndsuppgift:
Se delarna

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-12-04