Paket

Paket är en kombination av flera likvärdiga objekt som ges ut tillsammans och kompletterar varandra. Vanliga exempel är lättläst material, där text-, ljud- och talböcker respektive e-böcker och digitala ljudböcker ges ut och distribueras i kombination. Respektive objekt kan även ges ut och katalogiseras separat.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Uppgradera en preliminär post

För att uppgradera och redigera en post på nivå Preliminär eller Förhandsinformation i Libris katalogisering, använd gärna Berika från mall och välj Datorspel.

Om preliminär post eller förhandspost saknas, välj Skapa ny från mall och välj mallen Datorspel.

Läs mer om att redigera och uppgradera:

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Paket och Libris katalogisering

Tyvärr finns det ännu inte någon färdig modell för hur paket ska katalogiseras i det nya formatet i Libris, eller stöd i form av mallar. Rådet har hittills varit att titta på gamla beskrivningar av paket och på de äldre (icke RDA-anpassade) instruktionerna i Katalogisatörens verktygslåda. Praxis för katalogisering av paket i Libris katalogisering har ännu inte utretts. Det handlar till exempel om vilka egenskaper som ska finnas med i mallarna, hur länkar ska utformas och vad som ska exporteras till MARC.

Delvis anpassning till RDA

För att underlätta något för katalogisatörer av paket har de äldre anvisningarna från Katalogisatörens verktygslåda setts över och (åtminstone delvis) anpassats till RDA. Rubriken har ändrats från "Kombinerat material (paket)" till "Paket". Exemplen har bytts ut och anges enligt formatet i Libris katalogisering. Dessa anvisningar är dock en tillfällig lösning, i avvaktan på en färdig modell för paket. Det betyder att anvisningarna kan komma att ändras senare.

Kopiera konverterade paketposter

Tipset att kopiera konverterade - men RDA-anpassade! - paketposter gäller fortfarande. I anvisningarna finns kommentarer om skillnader i egenskaper mellan kopierade konverterade paketposter och nyskapade paketposter.

Dessa anvisningar avser huvudsakligen:

  • kombinerade text- och ljudböcker som är tänkta att användas tillsammans (exempel 1 nedan), respektive
  • så kallade tvillingpaket, där samma titel distribueras tillsammans i form av två eller flera textböcker på olika språk (t.ex. svenska och arabiska) (exempel 2 nedan).

Kombinationer med (lättläst) textbok och talbok (den senare framställd under § 17 Upphovsrättslagen) saknar normalt ISBN (exempel 3 nedan). Tänk på att vissa förlag parallellt framställer egna manifestationer av ljuddelen - ljudbok med annan inläsare i t.ex. format fulltext-DAISY - som de sedan saluför i paketform (med ISBN) tillsammans med textboken. Dessa kommersiella paket är inte framställda enligt § 17. Sådana parallella paketkombinationer ska åtskiljas med olika katalogposter i Libris.

Anvisningarna kan om så önskas även tillämpas på andra typer av paket.

Avgränsning

För att katalogiseras som paket ska de ingående objekten vara likvärdiga. Om så inte är fallet, utan de ingående objekten istället utgörs av ett huvudobjekt och en bilaga eller medföljande material av uppenbart underordnad karaktär ska materialet inte katalogiseras som paket.
Katalogisera i sådana fall istället huvudobjektet. Ange bilagan som Medföljande material. Exempel: datorspel med medföljande handledning, musik-CD med kommentar- eller texthäfte. Läs mer om Medföljande material i de generella anvisningarna.

Exempel med länkar till Libris katalogisering

Här finns länkar till några olika slags paketposter i Libris katalogisering. Posterna är skapade i nya Libris, ofta utifrån kopiering av konverterade poster. Det innebär att de kan innehålla egenskaper som inte går att skapa manuellt.

Beskrivningarna (i Instanserna) är gjorda enligt RDA. Relationer till agenter och ingående verk (i Instans av verk) är dock inte alltid angivna enligt RDA, utan kvarstår som i konverterade poster. Det medför att relationerna ibland anges på ett sätt som avviker från övriga anvisningar i Metadatabyrån (eller inte anges alls). För tvillingpaketen gäller det även för hur språken är angivna.

Nya anvisningar och mallar för katalogisering av paket kommer att tas fram senare.

Exempel 1: Kombinerad text- och ljudbok

Textboken är även utgiven separat med samma ISBN.

Titel: Bortom solens strålar

Exempel 2: Tvillingpaket

Tvillingpaket med två lättlästa textböcker, på svenska respektive arabiska. Båda textböckerna även utgivna separat med samma ISBN.

Titel: Fī al-maktabāt al-ʻāmmah = Biblioteket

Exempel 3: Text- och talbok

Text- och talbok enligt § 17 Upphovsrättslagen för barn och ungdom. ISBN saknas.

Titel: Cirkusdeckarna och mellomysteriet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-09-15