Instans - Paket

Ingress

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Instanstyp

 • För enbart tryckt text (t.ex. tvillingpaket): välj Tryck.
 • För flera/olika typer (t.ex. tryckt bok + CD): välj Instans.

Instanstyp kommenteras även under Bärartyp.

Medietyp

Ange en eller flera medietyper:

 • För enbart tryckt text: ange Omedierad
 • För text + ljud (t.ex. tryckt bok + CD): ange Omedierad och Audio

Länka till (den första) medietypen i egenskapen Medietyp (motsvarande fält 337). Om ytterligare medietyp ska läggas till, länka till den i Har del / Instans / Medietyp. (Då genereras ytterligare ett 337-fält.) Observera att Har del / Instans / Medietyp hamnar längst ner i Instansen, långt från Medietyp.

Medietyp: omedierad [länka]
Har del / Instans / Medietyp: audio [länka]

Bärartyp

Ange en eller flera bärartyper:

 • För enbart tryckt text: ange Volym
 • För tryckt text + ljudskiva (t.ex. bok + CD): ange Volym och Ljudskiva

Länka till (den första) bärartypen i egenskapen Bärartyp (motsvarande fält 338). Om ytterligare bärartyp ska läggas till, länka till den i Har del / Instans / Bärartyp. (Då genereras ytterligare ett 338-fält.)

Observera att Har del / Instans / Bärartyp hamnar längst ner i Instansen, långt från Bärartyp.

Bärartyp: volym [länka]
Har del / Instans / Bärartyp: ljudskiva [länka]

I vissa konverterade poster finns typanmärkningar (t.ex. Textbok, Ljudbok) som hör till bärartypen (motsvarande delfält #3). Egenskapen Typanmärkning kan inte läggas till manuellt, utan kan endast fås fram vid kopiering. Typanmärkning behöver inte läggas till i nya poster.

I konverterade poster har det (utifrån kodningen i MARC21-posterna) i vissa fall bildats flera bärartyper under Har del, med olika instanstyper, t.ex. Har del / Instans / Bärartyp och Har del / Ljudinspelning / Bärartyp. Vid skapande av ny post kan man antingen följa mönstret i konverterade poster, eller följa instruktionen i exemplet ovan.

I vissa konverterade poster finns även särskilda bärarbeteckningar (t.ex. Normalt tryck) under Bärartyp. De härrör från kompletterande mediekoder i fält 006 i MARC21. Särskild bärarbeteckning behöver inte läggas till i nya poster.

Identifikator för manifestationen (ISBN och andra standardnummer)

Identifikator för hela paketet

Om förlaget har tilldelat ett ISBN för hela paketet, ange detta i Identifikator / ISBN / Värde (motsvarande fält 020 #a). Detsamma gäller även andra paketgemensamma standardnummer, till exempel EAN (ange i Identifikator / EAN / Värde, motsvarande fält 024 med förstaindikator ”3”) och ljudboks- respektive videonummer (ange i Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde respektive i Identifikator / Utgivningsnummer (videoinspelning) / Värde, motsvarande fält 028 med förstaindikator ”0” resp. ”4”).

Om det inte finns någon identifikator som avser paketet som helhet anges inget värde i Identifikator / ISBN / Värde (motsvarande fält 020 #a).

Identifikator även för ingående objekt

Tänk på att de objekt som ingår i paketet även kan vara utgivna separat. Det är då inte ovanligt att till exempel en text- och/eller ljudbok som ingår i paketet behåller samma ISBN som gäller för det/de separat utgivna objektet/n. Kontrollera därför alltid om standardnumret redan angivits i en katalogpost för det separat utgivna objektet:

1. Samma standardnummer för objekt i paketet som för separat utgivet objekt

Om ISBN för objektet som ingår i paketet är detsamma som för det separat utgivna objektet, hänvisa till katalogposten för det separat utgivna objektet:

 • Hänvisa i första hand via länkfältet Relaterad till (motsvarande fält 787) genom att länka till instansen för det separat utgivna objektet. Länka genom att lägga till egenskapen Relaterad till. Klicka på plustecknet vid Relaterad till (Lägg till entitet). I sidorutan under Lägg till entitet / Entitet, skriv in id eller annat sökbegrepp. Välj instansen genom att klicka på plustecknet vid instansen.
 • Komplettera eventuellt med en anmärkning (motsvarande fält 500) med tillämplig standardfras (t.ex. Textboken även utgiven separat med ISBN:).
 • Om så önskas kan du även korslänka i Relaterad till från katalogposten för det separat utgivna objektet (med tillämplig anmärkning, t.ex. Även utgiven som kombinerat material).
 • Om det finns två eller flera varianter av samma paket (t.ex. text- och talbok resp. kommersiellt utgiven text- och ljudbok med fulltext-DAISY), korslänka även mellan dessa i Relaterad till.
 • Hänvisa alternativt endast via en anmärkning (motsvarande fält 500) med tillämplig standardfras (t.ex. Textboken även utgiven separat med ISBN:)

Observera! I vissa fall kommer då katalogposten för paketet att helt sakna identifikator (motsvarande fält 02X). Det gäller i de fall det finns katalogposter för samtliga i paketet ingående delar och inget unikt paket-ISBN (motsvarande) har tilldelats.

2. Unikt standardnummer för objekt i paketet

Om ISBN för objektet som ingår i paketet är unikt kan det anges i Indirekt identifierad av / ISBN / Värde (motsvarande fält 020 #z) med tillämplig bestämning i Särskiljande tillägg, t.ex. textbok, CD, MP3-CD, DVD.

Ovanstående gäller även eventuella andra standardnummer för de objekt som ingår i paketet.

Titel

Ange titel i Har titel / Titel (motsvarande fält 245) för paketet som helhet enligt förpackning eller tillämplig föredragen källa (obligatoriskt).
Om det inte finns en föredragen källa för paketet som helhet behandlas de ingående objektens föredragna källor som en gemensam föredragen källa för manifestationen (RDA 2.1.2.3.).

Tvillingpaket, dvs paket med två eller flera textböcker på olika språk, av samma verk. Det saknas föredragen källa för paketet som helhet. Betrakta de ingående objektens föredragna källor som en gemensam föredragen källa och ange titlarna som huvudtitel och parallell huvudtitel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Fī al-maktabāt al-ʻāmmah
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Biblioteket

Lägg inte in Medieterm, t. ex. Medieterm: [Elektronisk resurs]. Medieterm har ersatts av Medietyp och Bärartyp!

Upphovsuppgift

När så är tillämpligt redovisa upphovsuppgift (motsvarande 245 #c).

Upphovsuppgiften kompletteras av att du länkar till agenter under Medverkan och funktion, se Agenter knutna till verk och uttryck.

Inläsare av ljudbok kan anges under Instans av / Verk, se Verk - Ljudböcker, Medverkan och funktion i verk.

Utgivningsuppgift

Om de ingående objekten är utgivna på olika förlag, ange dessa under Primär utgivning / Har del / Utgivning (motsvarande upprepade fält 264).

Exempel 1:
Utgivning / Primär utgivning
/ Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Göteborgsförlaget

Exempel 2:
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning:
Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Stockholmsförlaget

Det är möjligt att precisera vilket eller vilka objekt som avses i Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Del av materialet som avses / Resurs / Benämning (motsvarande i ett inledande delfält #3). Skriv då in t.ex. Textbok. Denna precisering kommer dock inte ut i MARC21.

Konverterade poster

I konverterade poster har utgivarna i sådana här fall hamnat under Utgivning / Primär utgivning (den första utgivaren) respektive under Utgivning / Utgivning (den andra utgivaren), och då syns preciseringen i Del av material som avses, i MARC21. När du kopierar en sådan konverterad post kan du följa detta mönster även i den nya posten . Den andra utgivaren kan alltså ligga kvar under Utgivning / Utgivning.

Omfång

Formulera omfång i Omfång / Omfång / Benämning (motsvarande 300 #a) så att det tydligt framgår vilka delar som ingår i paketet. Om möjligt ange även antal sidor, speltid etc. inom parentes för varje ingående objekt.

Exempel 1:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 textbok (35 sidor) + 1 MP3-CD

Exempel 2:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 textbok (125 sidor : illustrationer) + 1 CD-R (2 tim., 26 min.)

Exempel 3:
Omfång / Omfång / Benämning:
2 volymer i 1 fodral (32, 32 onumrerade sidor)

Anmärkning om manifestationen

Tvillingpaket

För tvillingpaket, lägg till en förtydligande allmän anmärkning (om det inte redan framgår, t.ex. i en serieuppgift).

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tvillingpaket

Talböcker

Läs mer under Paket och Libris katalogisering om kombinationer med talböcker framställda under § 17 Upphovsrättslagen.

Om ljudupptagningen är producerad som talbok i DAISY-format, förtydliga detta i en allmän anmärkning.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Ljudupptagningen digital talbok (DAISY 2.02), ljud

Villkor för användning och åtkomst

Om någon av komponenterna består av talbok eller annat tillgängligt medium kan du lägga till en länk i Villkor för användning och åtkomst (motsvarande fält 506) till MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) webbsida om användning enligt § 17 Upphovsrättslagen.

Exempel 1:
Villkor för användning och åtkomst / Villkor för användning och åtkomst
/ Benämning: Tillgänglig för personer med läsnedsättning enligt § 17 Upphovsrättslagen

Exempel 2:
Villkor för användning och åtkomst / Villkor för användning och åtkomst / URI: https://www.mtm.se/om-oss/var-organisation/uppdrag-och-lagar/upphovsrattslagen/

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-28
Publicerad:
2023-09-15