E-böcker

Dessa anvisningar gäller monografiska e-resurser, här kallade e-böcker. Exempel: böcker, rapporter, delar i monografiserier - publicerade online eller på fysisk bärare.

Beskrivningen av en monografisk e-resurs, en e-bok, är i det stora hela lik beskrivningen av en tryckt monografisk resurs.

Anvisningarna nedan gäller det som är specifikt för monografiska e-resurser.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

E-plikt

En del av de e-resurser som publiceras i Sverige ska levereras som e-plikt. Metadata för dessa e-resurser skapas i Libris med automatiserade rutiner.

Uppgradera en e-bokspost

För att uppgradera och redigera en preliminär post eller förhandspost i Libris katalogisering, använd gärna Berika från mall och välj E-bok.

Om preliminär post eller förhandspost saknas, välj Skapa ny från mall och välj mallen E-bok.

Läs mer om att redigera och uppgradera:

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-09-13