Verk - E-böcker

Dessa anvisningar gäller monografiska e-resurser, här kallade e-böcker. Exempel: böcker, rapporter, delar i monografiserier - publicerade online eller på fysisk bärare.

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma för flera utgåvor.

För anvisningar om egenskaper under Verk och uttryck, se också Tryckta monografier samt Verk och uttryck.

Verkstyp

Libris format

  • Verkstyp: Text


MARC21

  • 000/06 Postetikett / Leader / Medietyp: a = Text : tryck

Exempelposter

Monografi, endast elektronisk:

Instans:
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISBN / Värde: 9789170003899
Identifikator / ISBN / Värde:
Utgivningssätt: Monografisk resurs
Medietyp: dator (Kod: c) [länka]
Bärartyp: onlineresurs, online resource (Kod: cr), Onlineutgåva (Kod: o), Onlineresurs (Kod: r) [länka]
Har titel / Titel / Huvudtitel: Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en utredning inom ramen för Kungliga bibliotekets nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
Upphovsuppgift: Kungliga biblioteket
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Kungliga biblioteket. Nationell biblioteksstrategi [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivare (Kod: pbl) [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Kungliga biblioteket, Enheten för nationell bibliotekssamverkan
Utgivning / Primär utgivning / År: 2019-03-19
Omfång: 1 onlineresurs (33 sidor)
Övriga fysiska detaljer: illustrationer
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: PDF
Tillhörande media / Offentlig anmärkning:
Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-415

Instans av / Verk:
Verkstyp:
Text
Språk: Svenska [länka]
Genre/form: Ej skönlitterärt verk (Kod: 0) [länka]
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 070.5797309485
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Open access-publicering - sao, Vetenskaplig elektronisk publicering - sao, Sverige - sao [länka]
Innehållstyp: Text [länka]

Parallellutgivning: elektronisk och tryckt:

Exempel 1. Elektronisk instans:
Instans:
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISBN / Värde: 9789178551859
Identifikator / Identifikator / Värde: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442
Identifikator / Identifikator / Typanmärkning:
uri
Identifikator / URN / Värde: urn:nbn:se:umu:diva-167442
Utgivningssätt: Monografisk resurs
Medietyp: dator (Kod: c) [länka]
Bärartyp: onlineresurs, online resource (Kod: cr), Onlineutgåva (Kod: o), Onlineresurs (Kod: r) [länka]
Har titel / Titel / Huvudtitel: Från polisutbildning till polispraktik
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: polisstudenters och polisers värderingar av yrkesrelaterade kompetenser
Upphovsuppgift: Thomas Bäck
Medverkan och funktion / Medverkan: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen [länka]
Medverkan och funktion / Funktion: Utgivare (Kod: pbl) [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Umeå
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Umeå universitet
Utgivning / Primär utgivning / År: 2020
Omfång: 1 onlineresurs (53 sidor)
Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Härtill 4 uppsatser
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: I publikationen felaktigt: ISSN 0281-6768
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: The aim of this dissertation is to build knowledge about ...
Annat bärarformat: Från polisutbildning till polispraktik, 9789178551842 [länka]

Instans av / Verk:
Verkstyp: Text
Primär medverkan / Agent: Bäck, Thomas, 1956- [länka]
Primär medverkan / Funktion: Författare (Kod: aut) [länka]
Språk: Svenska [länka]
Genre/form: Akademisk avhandling (Kod: m) [länka]
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 363.2071
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Polisutbildning - sao, Polisarbete - sao, Genus (socialt kön) - sao
Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning: Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2020
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Språk: Engelska
Innehållstyp: Text [länka]

 

Exempel 2. Tryckt instans:
Instans:
Instanstyp: Tryck
Identifikator / ISBN / Värde: 9789178551842
Utgivningssätt: Monografisk resurs
Medietyp: omedierad (Kod: n) [länka]
Bärartyp: volym (Kod: nc) [länka]
Har titel / Titel / Huvudtitel: Från polisutbildning till polispraktik
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: polisstudenters och polisers värderingar av yrkesrelaterade kompetenser
Upphovsuppgift: Thomas Bäck
Medverkan och funktion / Medverkan: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen [länka]
Medverkan och funktion / Funktion: Utgivare (Kod: pbl) [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Umeå
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Umeå universitet
Utgivning / Primär utgivning / År: 2020
Omfång: 53 sidor
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans: Instans av / Verk: Verkstyp / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans: Instanstyp Instans / Identifikator/ ISSN / Värde: 0281-6768
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: The aim of this dissertation is to build knowledge about ...
Annat bärarformat: Från polisutbildning till polispraktik, 9789178551859 [länka]

Instans av / Verk:
Verkstyp: Text
Primär medverkan / Agent: Bäck, Thomas, 1956- [länka]
Primär medverkan / Funktion: Författare (Kod: aut) [länka]
Språk: Svenska [länka]
Genre/form: Akademisk avhandling (Kod: m) [länka]
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 363.2071
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Polisutbildning - sao, Polisarbete - sao, Genus (socialt kön) - sao [länka]
Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning: Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2020
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Språk: Engelska [länka]
Innehållstyp: Text [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-21
Publicerad:
2023-09-13