Handskrifter

Dessa anvisningar är avsedda att användas vid katalogisering av textbaserade handskrifter. Teckningar, målningar och fotografier katalogiseras som bilder.

Mall

En katalogiseringsmall för handskrifter finns i Libris. Observera att mallen är på beskrivningsnivå miniminivå. Ändra mer utförliga katalogposter till biblioteksnivå

För musikhandskrifter är det lämpligt att använda mallen för noterad musik, och göra vissa justeringar såsom att ändra instanstyp till Handskrift, egenskapen Utgivning till Produktion och Huvudsakligt tillgängliggörande m.m.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Ange exemplarspecifika uppgifter såsom signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i beståndsposten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-09-15