Verk - Handskrifter

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma för flera utgåvor. Begreppet Verk används även för handskrifter även om dessa är unika och inte förekommer i flera utgåvor.

Verkstyp

För handskrifter är verkstypen Text.

Medverkan och funktion i verk

Primär medverkan

En författare

Om det bara finns en medverkande, till exempel en författare, lägger du in den under Primär medverkan.

Flera författare

Om det finns flera medverkande, till exempel flera författare, kan endast en av dem ligga under Primär medverkan. Övriga medverkande ska ligga under Medverkan.

Sök alltid noga efter agenter för personnamn och organisationsnamn. Registrera vid behov nya agenter. Följ anvisningarna i Agenter.

Lägg till en funktionskod som beskriver personens eller organisationens funktion, till exempel författare (aut), avskrivare (trc), illuminatör (ilu) och konstnär (art).

Libris format

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person
  Länka till agent om en sådan finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
  Länka till en term.
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till agent om en sådan finns, annars skapa lokal entitet
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion
  Länka till en term.

MARC21

 • 100/110/111/700/710/711 #a #4

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Lagerlöf, Selma, 1844-1940 [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]

Föredragen titel för verket

Föredragen titel för verket behöver inte anges när den är identisk med handskriftens titel (det vill säga Har titel / Titel / Huvuditel under Instans).

Däremot behövs föredragen titel i följande fall:

 • översättningar
 • verk som kommit ut under olika titlar på samma språk
 • när samma titel har använts för olika verk.

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra tillägg till den föredragna titeln. Det gäller framför allt verk som inte har Primär medverkan. För verk som har Primär medverkan är oftast Primär medverkan tillsammans med den föredragna titeln tillräckligt för att identifiera verket.

Det är olika regler för hur föredragen titel ska fastställas beroende på t.ex. när verket tillkommit, om det är en anonym klassiker, ett klassiskt verk på latin eller klassiskt verk på grekiska.

Språk

Ange språket genom att länka till termer. Ange flera språk vid behov.

Lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall. Det går annars inte att lägga till egenskapen. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel 1. Ett språk:
Språk:
svenska [länka]

Exempel 2. Parallelltext, två språk:
Språk:
franska [länka], tyska [länka]
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på franska och tyska

Översättning av

För en översättning: lägg in originaltiteln och originalets språk under Översättning av.

1. Börja med att lägga till Översättning av, under Instans av. Klicka på det stora plustecknet i verktygsmenyn - "Lägg till egenskaper under:".

2. Välj Skapa lokal entitet.

3. Välj Verk.

Originalets titel

Lägg in originalets titel under Har titel / Titel / Huvudtitel. Ange inte eventuell Övrig titelinformation (undertitel).

Medverkan och funktion

Medverkan och funktion lägger du inte in här under Översättning av. Du lägger i stället in både författare och översättare i Medverkan och funktion direkt under Instans av / Verk.

Originalets språk

Ange originalets språk genom att länka till språket.

Egenskapen Översättning av i Libris katalogiseringFörstora bilden

Exemplet visar en översättning från engelska till svenska.

Klassifikation

Används inte på KB för handskrifter.

Ämnesord

Använd gärna Svenska ämnesord för att beskriva vad handskriften handlar om.

Lägg till personämnesord när personer avhandlas eller avbildas. I de fall handskriften handlar om en organisation, gör organisationen sökbar som ämnesord.

Ta med geografiska ämnesord när handskriften kan knytas till en geografisk plats.

Genre/form

Genre/formtermer används för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om. I Libris finns bland annat allmänna genre/formtermer (saogf) och TGM II-termer. Den senare är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck.

Genre/formtermer kan avse framställningsteknik, t.ex. målningar och teckningar. Andra termer beskriver kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman och miljöer. Exempel på det senare är porträtt, recept, dagböcker, reseskildringar, handskrifter och religiösa verk.

Använd alltid termen Handskrifter och komplettera med andra termer efter behov.

Libris format

 • Genre/form
  Länka till termer. Välj Genre/form i listan över typer. Sök på önskad term.

MARC21

 • 655 -/7 #a, #2

Genre/form: Handskrifter - saogf [länka]

Innehållstyp

Använd termen Text för handskrifter. Ta även med termen Stillbild i de fall illustrationer finns i volymen.

Sammanfattning av innehåll

Från och med Libris version 1.27 ska dock Sammanfattning av innehåll för textverk ligga i Instans istället för i Verk.

Läs om Sammanfattning av innehåll på sidan Instans - Handskrifter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-25
Publicerad:
2023-09-15