Tillägg till föredragna titlar för verk

Om den föredragna titeln för ett verk är densamma som titeln för ett annat verk eller som namnet på en agent, kan du behöva ange ett tillägg för att göra den unik.

Behöver du skilja den föredragna titeln för ett verk från titeln för ett annat verk eller namnet på en agent, ange ett eller flera av följande element:

Det finns ingen prioritetsordning mellan elementen, du väljer det eller de som är mest lämpliga.

Librispraxis: Tills vidare anger du det särskiljande tillägget inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separera dem med mellanrum, kolon, mellanrum.

Verkets form

Verkets form (RDA 6.3) beskriver den kategori eller genre som verket tillhör. Den term som väljs för verkets form ska vara giltig för alla uttryck och manifestationer av verket.

Kärnelement

Verkets form är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om verkets form från valfri källa.

Ange verkets form inom parentes efter den föredragna titeln.

Librispraxis: Välj i första hand en term från en kontrollerad vokabulär, till exempel Svenska ämnesord. Om du inte hittar en passande term i en kontrollerad vokabulär, välj en annan term. Ange verkets form i singular på svenska.

Filmen Gomorra

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Gomorra (film)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra

 

Tv-serien Gomorra

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra (tv-serie)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra

Form för verket behövs för att skilja en film och en tv-serie med samma titel från varandra.

Tid för verket

Tid för verket (RDA 6.4) är det tidigaste året eller datumet förknippat med verket.

Kärnelement

Tid för verket är ett kärnelement för fördrag. Det är också ett kärnelement om det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om tid för verket från valfri källa.

Om du inte kan fastställa ett exakt år eller datum för verkets tillkomst, behandla året eller datumet för den första kända manifestationen av verket som tid för verket.

Tid för verket anges med årtal utom för fördrag då det anges med år, månad, dag, se RDA 6.20.3.3. Länk till annan webbplats..

Ange tid för verkets inom parentes efter den föredragna titeln.

Librispraxis för seriella verk och flerbandsverk: Välj utgivningstiden för det första (eller det första tillgängliga) numret eller den första (eller den första tillgängliga) delen som tid för verket.

Nytt verk med samma titel som ett tidigare verk

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat (2007)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat
Upphovsuppgift: redaktör: Catarina Bennetofft

 

Det tidigare verket

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat
Upphovsuppgift: redaktör: Jan Holmström

Tid för verket behövs för att särskilja två verk med samma titel. Verken saknar skapare.

Ursprungsort för verket

Ursprungsort för verket (RDA 6.5) är den plats där verket skapades.

Kärnelement

Ursprungsort för verket är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om ursprungsort för verket från valfri källa.

Librispraxis: Välj ursprungsortens namn utifrån SAO, NE, Wikipedia och Geonamnes, se RDA kapitel 16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Lägg till namnet på en större geografisk enhet till ett ortnamn (annat än ett land eller en delstat etc. som förtecknas i RDA 16.2.2.9.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 16.2.2.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller 16.2.2.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), förgånget av komma.

Librispraxis för seriella verk och flerbandsverk: Om verket är utgivet på mer än en ort, välj ort enligt följande prioritetsordning:

  1. orten där det första (eller det tidigaste tillgängliga) numret eller den första (eller den tidigaste tillgängliga) delen är utgiven
  2. den först nämnda utgivningsorten i det första (eller det tidigaste tillgängliga) numret eller den första (eller den tidigaste tillgängliga) delen.

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Big Brother (Sverige)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Big Brother

Ursprungsort för verket behövs för att skilja det svenska tv-programmet från tv-program i samma format från andra länder.

Övrig särskiljande egenskap för verket

Övrig särskiljande egenskap för verket (RDA 6.6) är en egenskap annan än form, tid och ursprungsort för verket.

Kärnelement

Övrig särskiljande egenskap för verket är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om Övrig särskiljande egenskap från valfri källa.

Se särskilda instruktioner för musikverk, RDA 6.28.1.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och juridiska verk, RDA 6.29.1.29-6.29.1.30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Om du använder ett institutionsnamn som särskiljande tillägg, ange den auktoriserade formen (om en sådan finns).

Exempel 1:

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Meddelanden (Dalarnas ornitologiska förening)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Meddelanden
Upphovuppgift:
Dalarnas ornitologiska förening - DOF

 

Exempel 2:

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Meddelanden (Värmlands stövarklubb)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Meddelanden
Upphovuppgift:
Värmlands stövarklubb

Övrig särskiljande egenskap för verket behövs för att särskilja två seriella publikationer med samma titel utgivna av olika föreningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-30
Publicerad:
2024-04-03