Innehållets karaktär

Innehållets karaktär (RDA 7.2) beskriver verkets primära innehåll, dess art, karaktär eller konstnärliga form.

Beskriv innehållets karaktär om det är viktigt för identifikation eller urval.

Källa: Hämta uppgift om innehållets karaktär från valfri källa.

Libris format

Instans:

  • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

  • 500 #a

    För att skapa motsvarande koder i MARC: 008:

    För en konferenspublikation, länka även till "Resursen härrör från konferens" under Genre/form (= 008/29).

    För en festskrift, länka även till "Resursen är en festskrift" under Genre/form (= 008/30).

Exempel 1. Festskrift:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Festskrift till Karl-Erik Hagbarth

Exempel 2. Textkritisk utgåva:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Textkritisk utgåva [om det inte framgår av den övriga bibliografiska beskrivningen]

Exempel 3. Inspelning:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Fältinspelning av fågelsång

Exempel 4. Sångspel:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Sångspel i två akter

Exempel 5. Konferens:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Konferens, Stockholm 23-24 maj 1996

Exempel 6. Utställning:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Utställning, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 4 mars - 20 augusti 2023

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-18
Publicerad:
2024-02-01