Innehållstyp

Innehållstyp (RDA 6.9) anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Innehållstyp hör till uttrycket i RDA.

Kärnelement

Källa: Hämta uppgift om innehållstyp från valfri källa.

Libris format

  • Innehållstyp [länka]

MARC21

  • 336 #a #b #2 rdacarrier

Lista på innehållstyper

I RDA 6.9.1.3. Länk till annan webbplats. finns en lista med termer (med förklaringar) för innehållstyp. Listan, "Term and Code List for RDA Content Types" är översatt till svenska:

(motsvarighet i MARC21 000/06 listas som jämförelse)


Lista på innehållstyper

Svensk term (RDA 6.9)
336#a

Engelsk term (RDA 6.9)
336#a

Kod
336#b

Medietyp 000/06

Dataset

computer dataset

cod

m (elektronisk resurs)

Datorprogram

computer program

cop

m (elektronisk resurs)

Kartografiskt dataset

cartographic dataset

crd

e (kartografisk resurs)


f (karthandskrift)

Kartografisk tredimensionell form

cartographic three-dimensional form

crf

e (kartografisk resurs)


f (karthandskrift)

Kartografisk bild

cartographic image

cri

e (kartografisk resurs)


f (karthandskrift)

Kartografisk rörlig bild

cartographic moving image

crm

e (kartografisk resurs)


f (karthandskrift)

Kartografisk taktil tredimensionell form

cartographic tactile three-dimensional form

crn

e (kartografisk resurs)


f (karthandskrift)

Kartografisk taktil bild

cartographic tactile image

crt

e (kartografisk resurs)


f (karthandskrift)

Noterad musik

notated music

ntm

c (musiktryck)


d (musikhandskrift)

Noterad rörelse

notated movement

ntv

a (tryckt text)


t (handskrift)

Framförd musik

performed music

prm

j (musikupptagning)

Ljud (utom tal och musik)

sounds

snd

i (ljudupptagning, ej musik)

Tal

spoken word

spw

i (ljudupptagning, ej musik)

Stillbild

still image

sti

k (bild)

Taktil tredimensionell form

tactile three-dimensional form

tcf

r (föremål)

Taktil bild

tactile image

tci

k (bild)

Taktil noterad musik

Tactile notated music

tcm

c (musiktryck)


d (musikhandskrift)

Taktil noterad rörelse

tactile notated movement

tcn

a (tryckt text)


t (handskrift)

Taktil text

tactile text

tct

a (tryckt text)


t (handskrift)

Tredimensionell form

three-dimensional form

tdf

r (föremål)

Tvådimensionell rörlig bild

two-dimensional moving image

tdi

g (projicerbar grafisk resurs)

Tredimensionell rörlig bild

three-dimensional moving image

tdm

g (projicerbar grafisk resurs)

Text

text

txt

a (tryckt text)


t (handskrift)

En eller flera termer kan anges, RDA 6.9.1.3. Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Ange den/de innehållstyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte innehållstyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange innehållstyp/er för alla delarna.

Exempel 1. Bilderbok

Innehållstyp: text [länka] stillbild [länka]

Om resursen består av en del, som har flera innehållstyper, länka till flera termer.

Exempel 2. Musik-CD med texthäfte

Innehållstyp: framförd musik [länka]

Texthäftet är av underordnad karaktär.


Exempel 3. Text- och ljudbok som är tänkta att användas tillsammans (kombinerat material)

Innehållstyp: tal [länka]
Har del / Verk / Innehållstyp: text [länka]

Om resursen består av flera likvärdiga delar, använd Har del / Verk för att lägga till ytterligare innehållstyper

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-04
Publicerad:
2024-02-01