Relationer mellan verk/uttryck

I RDA finns anvisningarna för hur du anger relationer mellan verk i Relaterade verk (RDA 25) och anvisningarna för hur du anger relationer mellan uttryck i Relaterade uttryck (RDA 26).

Här hittar du anvisningar för hur du anger några olika typer av relationer mellan verk/uttryck i Libris.

I Libris format, som bygger på BIBFRAME, är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna och kallas Verk. På den här sidan menar vi BIBFRAME-verk när vi skriver verk.

Verket du beskriver kan ha en relation till ett annat verk. Det kan till exempel vara en del i ett seriellt verk, ha ett annat verk som supplement eller bygga på ett annat verk. I Libris anger du relationer mellan verk på olika sätt beroende på vilken relation du vill uttrycka.

Obligatoriskt
 • Det är obligatoriskt att ange relationen mellan del och serie om serien har en huvudpost och serieuppgiften i delen avviker från den föredragna titeln samt eventuell primär medverkande i seriehuvudposten.
 • För seriella resurser med ISSN är relationen mellan föregående och efterföljande verk obligatorisk.

Relation mellan del och serie

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange relationen mellan del och serie om:

 • serien har en huvudpost
  och
 • serieuppgiften i delen avviker från den föredragna titeln samt eventuell primär medverkande i seriehuvudposten.

Detta gäller vid mindre förändringar i serieuppgiften, t.ex. vid mindre förändringar i seriens huvudtitel, se RDA 2.3.2.13.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller primära upphov. Vid större förändringar, se Större förändringar i Serieuppgiften.

I Libris anger du relationen mellan en del och den serie den ingår i med egenskapen Seriemedlemskap i delen. Du uttrycker relationen genom att ange seriens föredragna titel samt primär medverkande (om serien har en huvudsaklig skapare) i Ingår i serie. Den föredragna titeln (och en eventuell huvudsaklig skapare) utgör den fastslagna formen för hur serien ska identifieras.

Relationen mellan delen och den serie den ingår i kompletterar den obligatoriska serieuppgiften. Läs mer om Serieuppgift.

Libris format

Instans

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
  Här anger du seriens föredragna titel.

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel / Fileringsvärde
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent
  Om serien har en primär medverkande (skapare), ange agenten här. Länka om möjligt till entitet för agenten.

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
  Ange agentens funktion genom att länka till en relationsbeteckning.

Ange ISSN och Numrering inom serie, om tillämpligt. Ange ISSN utan klammer även om ISSN inte står i manifestationen. Ange Numrering inom serie enligt anvisningarna i Serieuppgift / Numrering inom serie.

Ange dessutom alltid Serieuppgift som den är angiven i instansen (manifestationen).

MARC 21

 • 800 #a (serie med person i Primär medverkan)
 • 810 #a (serie med institution i Primär medverkan)
 • 830 #a (serie som saknar Primär medverkan)
 • 490 #x, 800 #x, 810 #x 830 #x (ISSN)
 • 490 #v, 800 #v, 810 #v 830 #v (numrering inom serie)

Del i serie med seriehuvudpost

Om serien har en huvudpost hittar du den fastslagna formen för hur serien ska identifieras i den. Om serieuppgiften i delen avviker från den fastslagna formen (den föredragna titeln samt eventuell primär medverkande) i seriehuvudposten är det obligatoriskt att ange relationen mellan del och serie. Detta gäller vid mindre förändringar i serieuppgiften.

Serier med ISSN

För serier med ISSN är nyckeltiteln den föredragna titeln. Nyckeltiteln räcker för att identifiera serien.

Serie utan ISSN

Om serien saknar ISSN:

 1. Om seriehuvudposten har en titel i Instans av / Verk, ange i så fall den som föredragen titel. Finns en agent i Primär medverkan (skapare), ange även agenten.
 2. Om seriehuvudposten inte har en titel i Instans av / Verk, ange huvudtiteln i seriehuvudpostens Instans som föredragen titel. Finns en agent i Primär medverkan (skapare), ange även agenten.
  Om det inte finns en agent i Primär medverkan och huvudtiteln endast består av ett publikationsord, lägg till utgivande institution eller utgivningsort inom parentes efter titeln.

Relation mellan del och serieFörstora bilden

Serietiteln i delen skiljer sig något från den föredragna titeln (i det här fallet nyckeltiteln) i seriehuvudposten.

Större förändringar i serieuppgiften

Om serieuppgiften i delen skiljer sig markant från seriens föredragna titel (samt eventuell primär medverkande) ska seriehuvudposten avslutas. Seriens huvudtitel kan t.ex. ha genomgått en större förändring (RDA 2.3.2.13.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) eller så kan det primära upphovsansvaret ha ändrats.

Gör så här i delen:

 • Återge manifestationens (delens) serieuppgift som den ser ut i källan (oftast huvudtitel och numrering).
 • Återge inte ett ISSN som går till den gamla serien eftersom delen inte tillhör den gamla serien. Gör istället en anmärkning om det felaktiga ISSN-et.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Rytmen bor i mina steg
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap
Upphovsuppgift: Sara Johansson
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Geographica
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: I publikationen felaktigt: ISSN 0431-2023

Den föredragna titeln (nyckeltiteln) i seriehuvudposten med ISSN 0431-2023 är Geografiska regionstudier. Den föredragna titeln för serien har alltså genomgått en större förändring.

Del i serie utan seriehuvudpost

När seriehuvudpost för serien saknas finns ingen fastslagen föredragen titel för serien. Det räcker då att du återger serieuppgiften som den förekommer i manifestationen i egenskapen Serieuppgift.

Bibliotek som önskar hålla samman delar i serier som saknar huvudpost kan konstruera en föredragen titel för serien. Om serien har en primär medverkande (skapare) ska du även ange den. För exempel, se Författarserier.

Om serien inte har primär medverkande (skapare) och huvudtiteln endast består av ett publikationsord, lägg till utgivande institution eller utgivningsort inom parentes efter titeln.

Föredragen titel för serie utan huvudpost där huvudtiteln i serieuppgiften är ett publikationsordFörstora bilden

Huvudtiteln i serieuppgiften i delen är ett publikationsord.

NB-praxis: Om seriehuvudpost för serien saknas, ange ingen föredragen titel eller eventuell primär medverkande för serien. Återge bara serieuppgiften som den förekommer i källan (i egenskapen Serieuppgift).

Serieuppgift som behöver förtydligas

Om seriehuvudpost saknas och serieuppgiften i delen behöver förtydligas kan du konstruera och ange en föredragen titel för serien. Det kan t.ex. vara om seriens numrering inte återges som ett separat element.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap:

/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: L. Ray Buckendale lecture

/ Serieuppgift: The twenty-sixth L. Ray Buckendale lecture
/ Numrering inom serie: 26t

Författarserier

Bibliotek som vill hålla samman delar i författarserier kan ange en föredragen titel för serien. Ange även agenten som är huvudsaklig skapare av serien.

NB-praxis: Tillämpas ej.

Exempel som vissar hur man anger relation till författarserie som saknar seriehuvudpostFörstora bilden

Författarserie på originalspråk.

Översatt författarserie
För översatta författarserier, lägg till översättningsspråket. Du ska bara ange relationen om författarserien har givits ut som författarserie på originalspråk och du kan belägga seriens originaltitel.

Relationer mellan seriella resurser

Se anvisningar under Instans - tryckta seriella resurser, Relationer under Instans, Relaterade verk.

Supplement och Supplement till

Dessa relationer används för att uttrycka att ett verk är eller har ett supplement. Relationen anges i Libris i instansen.

För att ange att resursen har ett supplement:

Libris format

 • Instans / Supplement [länka till instansen för supplementet]

MARC21

770 0/_ #t #z #w

För att ange att resursen är ett supplement:

Libris format

 • Instans / Supplement till [länka till instansen för huvudpublikationen]

MARC21

772 0/_ #t #z #w

Andra relationer mellan verk/uttryck

Än så länge är det inte möjligt att uttrycka så många relationer mellan verk i Libris. Med egenskapen Relation / Relation / Entitet / Verk kan du dock tala om att verket du beskriver har ett samband med ett annat verk. Tills vidare beskriver du det relaterade verket som en lokal entitet. Det specifika sambandet får du klargöra i en anmärkning, t.ex. Bygger på, Parafras på.

Denna typ av relation används för monografiska resurser, men inte för t.ex. seriella resurser.

Libris format

Instans av / Verk:

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
  Ange det relaterade verkets föredragna titel här.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

Om det relaterade verket har en primär medverkande (skapare):

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.

Om det relaterade verket har en primär medverkande (skapare), ange agenten här. Länka om möjligt till entitet för agenten.

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet
  Ange agentens funktion genom att länka till en relationsbeteckning.

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Språk
  Ange det relaterade verkets språk här.

MARC21

 • 700 1/_ #a, #d, #t
 • 700 #l
 • 730 0/_ #a
 • 730 #l

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2024-05-23