Hantera poster i Libris

Under rubriken Hantera poster i Libris kan du läsa om olika rutiner och frågor som är kopplade till det praktiska arbetet i Libris.

Dubbletter

Var noga med att söka ordentligt innan du skapar nya poster i Libris. Oftast finns det redan en post. Sök på flera sätt: identifikator, titel, namn, serietitel osv. Se till att du inte skapar dubbletter.

När du hittar dubbletter i Libris, försök i första hand att ta bort den oönskade dubbletten.

Flytta bestånd

Du kan behöva flytta bestånd från dubblettposten. Du kan flytta bestånd för de sigler du har behörighet för. Läs mer om detta på sidan Katalogvård.

När du har flyttat beståndet till rätt post, ta bort dubblettposten. Vid problem, kontakta Katalogsupport.

Poster utan bestånd

Du ska generellt inte ta bort poster utan bestånd. De tas bort maskinellt med jämna intervaller. Det gäller inte dubblettposter som du upptäcker eller har råkat skapa själv. Dessa ska du ta bort när du har flyttat beståndet till den post som ska vara kvar.

Poster med döda länkar

Det bibliotek som lägger in länkar i Libris ansvarar för att länkarna hålls uppdaterade. Om du upptäcker en felaktig eller död länk, kontakta i första hand respektive bibliotek. Observera att e-pliktposter innehåller uppgifter om var resursen ursprungligen publicerades, under Identifikator. Dessa länkar ska ligga kvar även om de inte längre leder till resursen. Du kan läsa mer om vad du får göra och inte göra med e-pliktsposter på sidan E-plikt i Libris.

Importera poster

I Libris finns möjligheten att importera poster. Men tänk på att inte importera en ny post om det redan finns en post i Libris, för publikationen. Då skapar du en dubblett. Komplettera och uppgradera i stället den befintliga posten, gärna med funktionen Berika från post.

Läs anvisningarna om Postimport. Där får du veta hur du ska göra med de olika egenskaperna i den importerade posten, vad du ska ändra och vad du inte behöver ändra.

Ändringsmeddelanden och frågor

Om du har gjort ändringar i en katalogpost som påverkar uppställningen på andra bibliotek, måste du meddela ändringarna. Det kan vara att du har ändrat författarnamn, titel, klassifikation, ändrat från vuxenbok till barnbok eller något annat.

Lägga bestånd i Libris

Söker du anvisningar om hur du lägger bestånd i Libris? Du hittar dem under rubriken Bestånd i Libris. Där kan du också läsa om hur du gallrar (tar bort) bestånd.

Mer information om rutiner i Libris i FAQ

Du hittar mer information om rutiner i Libris vår FAQ, se rubriken Libris.

Sändlistor

Det finns flera e-postlistor för katalogisatörer och alla som är intresserade av Librisfrågor, katalogisering, klassifikation, ämnesord och angränsande ämnen. Du hittar information om sändlistorna på Libris informationssidor.

Mer information i Libris hjälptexter

Det finns också mycket information i Libris hjälptexter. Du kan läsa om Att använda verktyget (om Libris katalogiseringsverktyg), om specialtecken, kortkommandon och om hur du länkar till entiteter och skapar lokala entiteter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-12-05