Postimport i Libris

Postimport kan syfta på flera olika typer av flöden. I det här sammanhanget betyder det manuell import av enskilda bibliografiska poster från externa kataloger och databaser till Libris.

Innan du börjar

Det finns normalt redan en Librispost för de flesta svenska tryckta böcker. Detsamma gäller moderna utländska tryckta böcker på skolspråk. Börja därför alltid med att kontrollera om posten finns i Libris. Om du efter denna kontroll konstaterat att posten saknas i Libris, gör en sökning i Andra källor.

Andra källor

Andra källor är en samsökningstjänst för katalogisatörer. Du når tjänsten via Libris katalogisering.

Med hjälp av tjänsten kan du söka direkt i ett antal nationalbiblioteks kataloger, eller i andra större och särskilt intressanta databaser. Du kan även söka i ett antal olika samlingar av databaser.

Tjänsten bygger på programvaran Metaproxy.

För mer information om samsökningstjänsten Andra källor se Andra källor på Libris informationssidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Allmänna anvisningar för redigering av importerade poster

Vissa maskinella bearbetningar görs i samband med import via Metaproxy, men posterna ska även redigeras manuellt:

  • Kontrollera att uppgifterna i posten stämmer med de som finns i manifestationen. Lägg vid behov till egenskaper och entiteter som saknas, rätta eller ta bort felaktiga egenskaper och entiteter.
    Rätta eventuella stavfel. Observera dock att stavfel som förekommer i källan inte ska rättas enligt RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Undantag är seriella resurser.
  • Om katalogposten ursprungligen är katalogiserad enligt RDA, eller om du ändrar katalogiseringsreglerna till RDA, tänk på att Librispraxis ibland skiljer sig från andra länders praxis och anpassa hela beskrivningen så att den stämmer med anvisningarna i Metadatabyrån.
  • Du behöver inte rätta versaler och gemener. Librispraxis är att tillämpa Alternativ 2 i RDA 1.7.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som säger att data som skapats av annan instans eller som är hämtade från en digital källa kan accepteras som de är.
  • För icke-latinsk skrift, se anvisningarna för Mångspråk.
  • Om den importerade posten är en del av ett flerbandsverk behöver du kontrollera om tidigare delar finns i Libris. Det finns flera olika metoder för att katalogisera flerbandsverk i Libris och alla delar i samma flerbandsverk ska följa samma metodik. Om tidigare delar inte finns i Libris kan du behålla den metodik som den nya delen följer. För mer information om de olika metoderna, se anvisningarna för Flerbandsverk.
  • Egenskaperna Beskriven av, Är del av och Del innehåller ID-nummer till bibliografiska poster i den databas de är importerade ifrån. Radera dessa egenskaper vid import. Om du inte raderar dem kan interna länkningar bli fel.

För utförliga anvisningar se Generella anvisningar- RDA och Arbetsflöden.

Instruktionsfilmer - Libriskatalogisering

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-12-05