Verk och uttryck - Postimport

Föredragen titel för verket

Kärnelement

Kontrollera att titelformen för föredragen titel stämmer med svensk praxis. Ändra vid behov.

Medverkan och funktion i verk

Kontrollera alltid namnformer och ersätt de lokala entiteterna med länkade agenter om sådana finns. Om länkade agenter saknas, låt medverkande agenter ligga kvar som lokala entiteter. Vid behov, skapa agenter enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris.

Länka till korrekt relationsbeteckning (funktion). Om beskrivningen endast innehåller funktionskoder behöver entiteterna inte länkas, länk skapas automatiskt då instansen sparas. För mer information om relationsbeteckningar, se Relationsbeteckning (funktion).

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Om en agent saknar relationsbeteckning helt eller om relationsbeteckningen enbart är angiven med en term och funktionskod saknas, knyts agenten vid import automatiskt till verk.

Har agenten en funktion som hör till instans ska du flytta agenten till instans och länka till korrekt relationsbeteckning.

Exempel på agent som knyts till verk då den saknar funktionskodFörstora bilden

Agenten har vid import automatiskt knutits till verket eftersom relationsbeteckningen (funktionen) endast är angiven med en term.

Exempel på agent flyttad till instans med korrekt länkad funktionFörstora bilden

Agenten har flyttats manuellt till Medverkan och funktion i instansen och både agenten och relationsbeteckningen (funktionen) har länkats.

Språk

Kärnelement

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

 • Rätta eventuella felaktiga länkningar till språkkoder.
 • I vissa importerade poster finns Egenskapen Språk/Benämning med publikationens språk i klartext, till exempel "English" eller "Suomi". Radera denna egenskap, så att språket enbart ligger som länkad entitet.
 • Om egenskapen Språk saknas och du lägger till den via funktionen Berika från mall, länkas den automatiskt till svenska. Ändra vid behov.

Specialanvisningar för språk

Norska - nynorska och bokmål

I Libris skiljer vi på nynorska och bokmål. Bokmål ska anges som 'Norska' (språkkod: nor) och nynorska som 'Nynorska' (språkkod: nno).

Observera dock att de norska katalogerna anger bokmål som 'Bokmål' (språkkod: nob). Ändra 'Bokmål' till 'Norska' vid postimport.

Om du är osäker på om språket är bokmål eller nynorska, välj 'Norska'.

Genre/form

Här anger du dels genre/formtermer från kontrollerade vokabulär, dels termer som motsvarar MARC21-koder i fält 008.

När det gäller genre/formtermer från kontrollerade vokabulär:

 • Komplettera med tillämpliga genre/formtermer från de vokabulär som används i Libris.
 • Genre/formtermer från andra vokabulär kan ligga kvar.

När de gäller termer som motsvarar MARC21-koder:

 • Kontrollera att termerna är korrekta och ändra eller radera dem annars.
 • Var extra uppmärksam på:
  • Koden "Bibliografi, b". Koden ska enbart användas om resursen är en bibliografi, inte om den innehåller en bibliografi.
  • Skönlitterära verk. Poster som importeras från bibliotek som använder andra system och följer andra regler felkodas ibland vid import.
  • Barn- och ungdomslitteratur. Enligt Librispraxis ska skönlitteratur för barn alltid ha koden "Skönlitteratur". Lägg till koden om den saknas i de importerade posterna.

Ämnesord

Komplettera med tillämpliga ämnesord.

Ämnesord från andra system kan ligga kvar.

Agenter som ämnesord

För generella anvisningar, se:

Kontrollera alltid namnformer och ersätt de lokala entiteterna med länkade entiteter om sådana finns.

Vid behov, skapa auktoriteter enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris

Agenter som länkade entiteter saknas

Om agenter som länkade entiteter saknas låt medverkande agenter ligga kvar som lokala entiteter. Ta då bort egenskapen Ingår i system / Konceptsystem.

Agent från annat konceptsystem som ingår i sammansatt term med underindelningar

Om en agent från ett annat konceptsystem ingår i en sammansatt term med underindelningar lämna entiteten intakt. Lägg till en ny länkad entitet, om sådan finns, och komplettera med genre/formtermer.

Målgrupp

Obligatoriskt

Enligt Librispraxis är det obligatoriskt att ange målgrupp för barn- och ungdomslitteratur. Kontrollera att de importerade posterna har rätt målgruppskod och ändra annars:

 • För allmän barn- och ungdomslitteratur för alla åldrar använd Barn och ungdom (0-16 år).
 • För skolböcker/läromedel använd Barn (ca. 10-12 år) / Läromedel.
 • Övriga koder används inte i Libris.

Klassifikation

Klassifikation kan placeras både i Verk och Instans i Libris:

 • DDK-klassifikation placeras i Verk
 • SAB-klassifikation kan placeras både i Verk och Instans:
  • SAB-koder utan medietillägg placeras i Verk
  • SAB-koder med medietillägg placeras i Instans
 • UDK-klassifikation placeras i Verk
 • Övriga klassifikationer placeras i Instans:
  • LC- klassifikation
  • NLM-klassifikation
  • NAL-klassifikation
  • m.m.

DDK-klassifikation

För generella anvisningar, se:

För de bibliotek som följer Dewey decimalklassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod från DDK eller kontrollera att den befintliga koden är korrekt. Efter kontroll ändra Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift till ”23/swe”.
  OBS! Egenskapen Parallell upplagebeteckning går inte att lägga till manuellt.
  Om den saknas måste en ny DDK-kod läggas till.

För bibliotek som inte följer Deweys klassifikationsystem:

 • Låt befintlig kod ligga kvar och ändra inte Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift

SAB-klassifikation utan medietillägg

För de bibliotek som följer SAB-klassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod

UDK-klassifikation

Befintliga koder kan ligga kvar oförändrade.

Innehållstyp

Kärnelement

Kontrollera att beskrivningen är korrekt och länka vid behov. Tänk på att:

 • Om beskrivningen innehåller koder och/eller termer på engelska behöver du inte länka dem. Länk skapas automatiskt då instansen sparas.
 • Om beskrivningen endast innehåller termer på annat språk än engelska måste du länka dem manuellt.

Kod för geografiskt område

Sjusiffrig kod från MARC Code List for Geographic Areas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Används normalt inte i det bibliografiska formatet, men ska ligga kvar oförändrad i importerade poster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-03
Publicerad:
2023-12-12