Klassifikation i Libris

Bibliotek är fria att välja vilket klassifikationssystem de önskar, men det är en fördel att kunna dela klassifikation med andra Librisbibliotek.

Klassifikation som inte nämns nedan är placerad under Instans.

Dewey-klassifikation

Deweyklassifikation placeras under Verk.

Libris

 • Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod
  Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
  Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift: 23/swe

MARC21

 • 082 0/4 #a #2

Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 948.5062
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift: 23/swe

DDK-klassifikation (Sekundär)

Sekundär DDK-klassifikation ska användas mycket sparsamt.

Libris

 • DDK-klassifikation (Sekundär) / Kod
  DDK-klassifikation (Sekundär) / Klassifikationsupplaga: full
  Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift: 23/swe

MARC21

 • 083 0/4 #a #2

SAB-klassifikation

SAB-klassifikation kan placeras både under Verk och Instans i Libris. Från version 1.19 har SAB-koder med medietillägg flyttats till Instans. SAB med medietillägg ska i fortsättningen läggas på Instans. För anvisningar om hur SAB ska anges i Libris se SAB-praxis.

Libris

 • Klassifikation / Klassifikation / Kod
  Klassifikation / Ingår i system / Konceptsystem / Kod
  Klassifikation / Ingår i system / Konceptsystem / Version

MARC21

 • 084 _/_ #a #2

Instans av verk:

Klassifikation / Klassifikation / Kod: Kc.54
Klassifikation / Ingår i system / Konceptsystem: kssb
Klassifikation / Ingår i system / Konceptsystem / Version: 8

Instans:

Klassifikation / Klassifikation / Kod: Kc.54/VC
Klassifikation / Ingår i system / Konceptsystem: kssb
Klassifikation / Ingår i system / Konceptsystem / Version: 8

LC-klassifikation

Från version 1.19 placeras Library of Congress klassifikation (LC-klassifikation) under Instans.

Libris

 • Klassifikation / LC-klassifikation / Kod

MARC21

 • 050 _/4 #a

Instans:

Klassifikation / Klassifikation / Kod: NB933.F44

NLM-klassifikation

National Library of Medicin klassifikation placeras under Instans från version 1.19

Libris

 • Klassifikation / NLM-klassifikation / Kod

MARC21

 • 060 _/4 #a

Instans:

Klassifikation / Klassifikation / Kod: WA 540 AA1

NAL-klassifikation

National Agricultural Libracy klassifikation placeras under Instans från version 1.19.

Libris

 • Klassifikation / Klassifikation / NAL-klassifikation / Kod

MARC21

 • 070 -/4 #a

Instans:

Klassifikation / Klassifikation / Kod: SB945.A5

Text

Text

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET