Fördelar med klassifikation

Varför klassificerar vi? Behövs klassifikation om vi inte använder den för hylluppställning? Arbetsgruppen för Dewey har diskuterat detta och kommit fram till ett antal goda skäl för att använda klassifikation.

Argument för att klassificera

 • Klassifikationen strukturerar alla ämnen och anger plats i hierarkin för vart och ett av dem.
 • Utökar möjligheter för sökning efter ämne (både för bibliotekarier och för slutanvändare).
 • Inte språkberoende.
 • Terminologi kan ändras utan att koden behöver ändras (modeord m.m.).
 • Gör det lättare att få fullständiga träffmängder än vid sökning på ämnesord, som oftast är mer specifika.
 • Kombination av ämnesord och klassifikation (gärna i trunkerad form) ger bra sökträffar.
 • Indexering med ämnesord mer subjektiv; klassifikationskod mer objektiv och pregnant.
 • Kan med fördel användas för beståndsanalys på bibliotek.
 • Används ofta som grund för hylluppställning, vilket är effektivt och varje bibliotek behöver inte fundera över egen placering.
 • Den hierarkiska strukturen gör att notationen enkelt kan förkortas för mindre bibliotek.
 • Om hylluppställning utifrån klassifikation används av alla bibliotek blir det lätt för användarna att hitta.
 • Bra som utgångspunkt även om ett bibliotek önskar uppställning i klartext av hela eller delar av samlingarna.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET