UDK

Universella Decimalklassifikationen (UDK) är ett flerspråkigt klassifikationssystem som är byggt efter Dewey’s decimalklassifikationssystem. Det publicerades första gången 1904, men har reviderats många gånger sedan dess. UDK används över hela världen och har publicerats på 57 olika språk.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET