SAB-praxis i Libris

SAB-klassifikation kan skrivas på olika sätt. Här beskrivs hur detta ska se ut i Libris och ett antal språkexempel ges. Använd modellen för övriga språk.

Vuxenlitteratur

Vuxna - facklitteratur på andra språk

Ange vid behov det språk som facklitteratur är skriven på. Om flera språk används och inget av dessa dominerar bör man avstå från att ange språk.

 • Oab (på danska, norska, engelska, tyska och franska)
 • Oab (på arabiska och spanska)
 • Oab=sg (på arabiska)
 • Oab=k (på spanska)
 • Fma.01=mc (rysk grammatik på polska)

Vuxna - skönlitteratur

Svensk skönlitteratur

 • Hc.01 (svenska romaner)
 • Hc.02 (svensk dramatik)
 • Hc.03 (svensk poesi)
 • Hci (svenska tecknade serier)

Översatt skönlitteratur

 • Hcee.01 (skönlitterära romaner på svenska översatta från engelska)
 • Hcej.02 (dramatik på svenska översatt från franska)
 • Hceub.03 (poesi på svenska översatt från finska)
 • Hcexj.05 (tecknad serie på svenska översatt från japanska)
 • Heexj.05 (tecknad serie på engelska översatt från japanska)

Översatt svensk skönlitteratur till andra språk

 • Heec.01 + Hcce.01 (Engelska romaner översatta från svenska. Ska dubbelklassificeras.)

Barnlitteratur

Barn - facklitteratur

Ange ",u" efter SAB-koden. Indelas inte ytterligare efter ålder.

 • J,u
 • Pu,u

Översatt facklitteratur

 • Pra=k,u

Barn - skönlitteratur

På svenska

 • Hcf (svensk småbarnslitteratur)
 • Hcg (svensk skönlitteratur för mellanåldern)
 • Hc,u (svensk ungdomslitteratur)
 • Hci,u (svenska tecknade serier för ungdomar. Hit även tecknade serier i översättning till svenska. Använd inte konstruktionen Hcee.05)
 • Hcf(yb) (svenska bilderböcker)

Använd inte följande tilläggsbeteckningar använd inte för Hcf, Hcg, H*,uf, H*,ug:
01, 016, 017, 018, 04, 05, 096

Översatt skönlitteratur för barn

Engelska översatt från andra språk
Använd samma modell för övriga språk utom för översättningar från svenska till andra språk:

 • Heeda,uf (engelsk småbarnslitteratur översatt från danska)
 • Heej, ug (engelsk skönlitteratur för mellanåldern översatt från franska)
 • Heef.01,u (engelska ungdomsromaner översatta från tyska)
 • Heej(yb) (engelska bilderböcker översatta från franska)
 • Heef.05 (engelska tecknade serier översatta från tyska)

Översatt skönlitteratur för barn från svenska

 • Heec,u + Hcce,u (Engelska ungdomslitteratur översatt från svenska. Ska dubbelklassificeras.)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-22
Publicerad:
2023-11-10