Samlingar

Samlingsposten beskriver en särskild typ av material eller material från en specifik organisation. Beroende på samlingens karaktär kan du också göra samlingsposter för att hålla samman information om särskilda personer, ämneskategorier eller till exempel bildmaterial som porträtt, vyer eller historiska planscher.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Om anvisningarna

Här redovisas de specialtillämpningar som gäller för katalogisering av samlingar. Beskrivningen kan täcka en sammanhållen donation eller en hel avslutad samling, men den kan också vara öppen för att den fylls på efterhand.

Samlingar i Libris katalogisering

Det finns ingen mall för samlingsposter i Libris katalogisering. Gör en ny samlingspost genom att kopiera en representativ post, som är skapad i Libris och har de egenskaper du behöver.

Generell information redovisar du under Instans, det biblioteksspecifika i beståndet. Där kan du också ange lokala avvikelser samt provenienshistorik om det finns behov. Samlingen kan täcka en organisations hela utgivning, men det är vanligt att andra publikationer utgivna av samma organisation särkatalogiseras.

Vad passar för samlingskatalogsering?

Följande ämneskategorier lämpar sig för samlingskatalogisering av bilder:

  • Upphovsman
  • Avbildad person
  • Geografiskt namn
  • Händelse
  • Särskilda tekniska, fysiska eller funktionella egenskaper
  • Utgivande institution

För anvisningar om Bilder se Arbetsflöden / Bilder

Beskrivningsnivå

Välj fullständighetsnivå efter intern praxis för ditt bibliotek, men miniminivå är rekommenderat för samlingar.

Beståndsregistrering i Libris

Katalogiserande bibliotek kan precisera vad som gäller för den egna samlingen i beståndet. T.ex. period, proveniens, innehållsanmärkningar med mera.

Se Bestånd i Libris.

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-09-15