Instans - Samlingar

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva. Begreppet Instans används även för samlingar även om dessa inte utges i flera utgåvor.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Instanstyp

Obligatoriskt

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt: Samling

Välj Samling i menyn.

Medietyp

Obligatoriskt

Bärartyp

Obligatoriskt

Ange alltid Bärartyp, eftersom det är ett kärnelement. RDA 3.3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ettbladstryck: välj ark
 • Foldrar och broschyrer: välj volym
 • Vykort: välj bildkort.

  Om resursen har mer än en bärare bedömer katalogiserande organisation om man vill ange den mest dominerande, de mest väsentliga eller samtliga bärare.

Här är ett urval koder för bärartyper som kan användas för att beskriva samlingar:

 • ark = nb
 • volym = nc
 • bildkort = no
 • föremål = nr
 • stereografiskt kort = eh

Välj "ospecificerad" (zzz) om bärartypen eller bärartyperna är svåra att definiera.

Konstruerad titel

Kärnelement

En samlingspost beskriver en samling som skapats på konstlad väg av olika anledningar. Den saknar normalt titel för hela samlingen och därför konstrueras en titel. Klamra inte den konstruerade titeln. Tolkningen av RDA 2.3.2.11. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. leder till att den konstruerade titeln inte ska klamras i de fall när resursen normalt inte har någon titel, vilket gäller t.ex. samlingar. Se även RDA 2.2.4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver inte heller ange en anmärkning om att titeln är konstruerad, men om du önskar göra det är frasen "Titel konstruerad av katalogisatör" lämplig.

Konstruera titlar för samlingar genom att ange vad eller vilka samlingen beskriver. Detta kan vara:

 • Samlingens namn
 • Upphovsman
 • Utgivande organisation
 • Namn på den som samlat
 • Namn som bilder föreställer
 • Geografiska namn
 • Genre eller form
 • Särskilda ämnen, händelser, framställningstekniker eller kategorier etc.

Libris format

 • Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 245 1/0 #a

Innehåll

Innehållet är anledningen till titeln.

Exempel 1. Innehåll:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Humlegården i Stockholm - samling av vykort

Exempel 2. Innehåll:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Högertrafikomläggningen på Kungsgatan 1967 - samling av fotografier

Egennamn

Exempel på samlingar skapade kring egennamn. Observera att personens roll måste förtydligas, antingen i titeln eller någon annanstans i samlingsposten.

Samlingar av trycksaker utgivna av organisationer:

Exempel 3. Egennamn:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Rosa Taikons silversmide - samling av vykort

Exempel 4. Egennamn:
Har titel / Titel / Huvudtitel: IKEA - samling av trycksaker

Exempel 5. Egennamn:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Sandvikens kommun - samling av trycksaker

Exempel 6. Egennamn:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Bryggan (projekt) - samling av trycksaker

Exempel 7. Egennamn:
Har titel / Titel / Huvudtitel: IFK Vänersborg - samling av trycksaker

Form

Formen är anledningen till samlingen.

Exempel 8. Form:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Tidtabeller - samling av trycksaker

Exempel 9. Form:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Matsedlar Restauranger 1902 - samling av trycksaker

Medverkan och funktion

Ange agenter som hör till manifestationen i instansen, exempelvis utgivare, litografer och gravörer. Lägg till en funktion (relationsbeteckning) som beskriver agentens roll i förhållande till resursen, till exempel utgivare, gravör eller litograf.

Den som är skapare av verket anger du i Medverkan och funktion i Verket. Skapare är t.ex. utgivande instans, samlare och konstnär.

Utgivningsuppgift

Kärnelement

RDA 2.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ange land samt period för samlingen. Samlingens start- och slutår visar den gemensamma tidsperioden för alla bibliotek med bestånd för samlingsposten. Ange start- och slutår för det egna biblioteket i beståndet.

Libris format

 • Produktion / Primär produktion / Land
  Startår
  Slutår

MARC21

 • 264 _/0 #c

Exempel 1:
Produktion / Primär produktion / Land:
Sverige [länka]
Startår: 1942
Slutår: 1949

Länka till valt land

Exempel 2:
Produktion / Primär produktion / Land:
Sverige [länka]
Startår: 1978
Slutår: 9999

Ange 9999 i slutår när samlingen är öppen och fylls på med mer material

För samlingar av bilder som är tydligt avgränsade kan du ange egenskaperna:

 • omfång
 • mått
 • övriga fysiska detaljer
 • färg.

Omfång

Kärnelement

Mått

Bärande material

För samlingar av bilder kan du ange resursernas bärande material.

Färg

Notera att i nuläget anger du färg två gånger i varje bibliografisk post för bilder. En i klartext och en som länkad term, vilket skapar en kod i 007 i MARC21.

Anmärkning

Anmärkningar är inte ett kärnelement. Gör en anmärkning om det är viktigt för identifikation, urval eller åtkomst.

I samlingsposter för organisationer lägger du eventuell innehållsanmärkning i beståndsposten. Information om organisationen anger du i egenskapen Beskrivning i Agent genom att länka till agent. Se anvisningar om Agenter / Organisationer. Länk till annan webbplats.

Exempel 1.
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Fotograf varierar

Exempel 2.
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Nobelpris i litteratur 1909

Exempel på anmärkningar för bildsamlingar.

Medieterm

I äldre överförda MARC21-poster kan Medieterm finnas med som en egen egenskap. (MARC21: 245 #h)

Egenskapen används inte längre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2023-09-15