Verk - Samlingar

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor. Begreppet verk används även för samlingar, även om dessa inte utkommer i flera utgåvor.

Verkstyp

Obligatoriskt

För textresurser är verkstypen Text. För bilder är verkstypen Stillbild.

Medverkan och funktion - organisation

Skapare - organisation

Kärnelement

Skapare är ett kärnelement men observera att organisationer inte alltid räknas som skapare. Du kan läsa mer om begreppet Skapare på sidan Agenter knutna till verk och uttryck.

Den som är skapare av verket anger du i Medverkan och funktion i Verk. Med skapare menas här den organisation som tar initiativ till publiceringen och ansvarar för innehållet i de resurser som samlingen beskriver. Som skapare räknas t.ex. utgivande instans och samlare när samlaren är en organisation.

Ange däremot agenter som hör till manifestationen i instansen, exempelvis utgivare.

När samlingen du ska beskriva hålls samman av till exempel materialtyp eller ämne och har många eller okända skapare, kan du utelämna egenskaperna Medverkan och funktion.

Länka till Agent som länkbar entitet när sådan finns.

Om du lägger till Agent som lokal entitet, observera att den namnform du väljer även då måste vara unik.

Libris format

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent

MARC21

 • 110 2/_ #a

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: ABU Garcia [länka]

Länka till en agent som länkbar entitet när sådan finns.

När Agent som länkbar entitet saknas och det inte finns något behov av att skapa en, lägg utgivande organisation som lokal entitet.

Libris format

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn: Bryggan (projekt)

Agent som lokal entitet.

Libris format

Instans av / Verk

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 710 2/_ #a

Exempel 1:
Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Organisation / Namn:
Gymnasium Skövde

Exempel 2:
Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Organisation / Namn:
Kavelbrogymnasiet

Två organisationer inlagda som lokala entiteter, den första i Primär medverkan, den andra i Medverkan.

Funktion

Funktionen (relationsbeteckningen) beskriver agentens roll i förhållande till resursen. För organisationer länkar du till termen utgivande instans i Medverkan och funktion i Verk.

Libris format

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Funktion

Marc21

 • 110 2/_ #a #4

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Film AB Liberty [länka]

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Utgivande instans [länka]

Medverkan och funktion - person

Skapare - person

Kärnelement

Skapare är ett kärnelement men observera att personer inte alltid räknas som skapare. Du kan läsa mer om begreppet Skapare på sidan Agenter knutna till verk och uttryck.

Den som är skapare av verket anger du i Medverkan och funktion i Verk. Som skapare räknas t.ex. samlare och konstnär.

Funktionen (relationsbeteckningen) beskriver agentens roll i förhållande till resursen. Länka till den funktion som anger personen roll, till exempel konstnär eller fotograf.

Ange däremot agenter som hör till manifestationen i instansen, exempelvis litografer och gravörer.

Språk

Kärnelement

Ange språket genom att länka till termer. Ange flera språk vid behov.

Lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall. Det går annars inte att lägga till egenskapen. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange det språk som överväger för samlingen. Ange fler än ett språk endast då dessa är en stor del av samlingen.

Ange i regel Icke språkligt medium för bilder.

Libris format

 • Språk

MARC21

 • 041 #a

Språk: Svenska [länka]

Länka till valt språk. För att ange att en stor del av materialet i samlingen är på andra språk, länka till ytterligare språkkoder.

Genre/form

Använd genre/formtermer när samlingen innehåller specifika materialtyper.

Libris format

 • Genre/form

MARC21

 • 655 _/7 #a #2

Exempel 1.
Genre/form:
Filmaffischer [länka]

Exempel 2.
Genre/form:
Kataloger [länka]

Exempel 3.
Genre/form:
Bilder [länka]

Exempel 4.
Genre/form:
Vykort [länka]

Exempel 5.
Genre/form:
Verksamhetsberättelser [länka]

Ämnesord

Välj en övergripande nivå som täcker hela samlingen. För organisationer väljer du ett ämnesord som täcker organisationens verksamhet.

Libris format

 • Ämne

MARC21

 • 650 _/7 #a #2

Exempel 1:
Ämne:
Organisationsutveckling [länka]

Länka till termer i Svenska ämnesord.

Exempel 2:
Ämne:
Röhl, Maria 1801-1875 [länka]

Ämne: Boberg, Ferdinand 1860-1946 [länka]

Ämnesord för de personer som är ämne för samlingens innehåll. För bildsamlingar kan det vara motiv på de bilder som ingår i samlingen.

Innehållstyp

Kärnelement

Ange alltid Innehållstyp. Innehållstyp är ett kärnelement. RDA 6.9. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning av innehåll

RDA 7.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För bilder kan du beskriva hela samlingens innehåll i Sammanfattning av innehåll.

I samlingsposter för organisationer beskriver du innehållet i beståndsposten. Använd även där egenskapen Sammanfattning av innehåll.

Libris format

Instans av / Verk

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning

Marc21

 • 520 _/_ #a

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning:
Samlingen innehåller amatörbilder från högertrafikomläggningen 1967, ursprungligen fotograferade som diabilder. Fyra av bilderna...

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-09-15