Utställningskataloger

En utställningskatalog ges ut till en konstutställning. Det kan också ges ut andra typer av publikationer i samband med en utställning.

Dessa katalogiseringsanvisningar tar upp de egenskaper som du särskilt bör uppmärksamma vid katalogisering av utställningskataloger och publikationer utgivna i samband med utställningar.

Definition

Med utställningskataloger och publikationer utgivna i samband med utställningar avses publikationer som är utgivna i samband med en utställning antingen av institutionen själv eller av en annan aktör, till exempel ett förlag.

Det ska framgå i publikationen att det är en utställningskatalog. För publikationer utgivna i samband med en utställning ska det framgå i publikationen att den är utgiven i samband med en utställning.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Uppgradera förhandsinformation

För att uppgradera och redigera en post på nivå Förhandsinformation i Libris katalogisering, använd gärna Berika från mall och välj Bok.

Om förhandspost saknas, välj Skapa ny och välj mallen Bok.

Läs mer om att redigera och uppgradera:

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-04
Publicerad:
2024-06-20