Instans - E-böcker

Dessa anvisningar gäller monografiska e-resurser, här kallade e-böcker. Exempel: böcker, rapporter, delar i monografiserier - publicerade online eller på fysisk bärare.

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva, till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. I katalogreglerna RDA kallas instans för manifestation.

För anvisningar om egenskaper under Instans, se också Tryckta monografier samt Manifestation (instans).

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Observera att koden DIGI ("Digitaliseringsflagga"), som används för digitala reproduktioner, inte används för e-böcker.

Instanstyp

Libris format

 • Instanstyp: Elektronisk

MARC21

 • 007/00: c = Koder för fysiska egenskaper: Digitalt lagrade resurser

Utgivningssätt

Format

Libris

 • Utgivningssätt
  Välj från lista: Monografisk resurs

MARC21

 • 000/07: m - Monografisk resurs

Identifikator

ISBN

Ange ISBN för e-boken under Identifikator / ISBN / Värde.

Tänk på att du ska ange felaktigt eller ogiltigt ISBN i egenskapen Indirekt identifierad av, läs mer om ogiltigt ISBN på sidan Identifikator för manifestationen - ISBN. Om e-boken inte har ett eget ISBN, utan endast ISBN för tryckt utgåva, ange detta ISBN under Indirekt identifierad av. Använd inte Ogiltigt värde.

När båda manifestationerna har samma ISBN, betrakta detta ISBN som att det hör till den manifestation/instans som ges ut först (och/eller katalogiseras först i Libris) – normalt den tryckta. Har biblioteket den tryckta manifestationen/instansen, använder/skapar man en post för den tryckta. Ange ISBN i Identifikator / ISBN / Värde i posten (instansbeskrivningen) för den tryckta manifestationen/instansen och i Indirekt identifierad av i posten (instansbeskrivningen) för den elektroniska.

Om det finns någon annan identifikator, t.ex. URN, DOI, handle, ange detta i posten (instansbeskrivningen) för den elektroniska instansen.

Libris format

 • Identifikator / ISBN / Värde
 • Identifikator / Särskiljande tillägg

 • Indirekt identifierad av

MARC21

 • 020 -/- #a #q

 • 020 _/_ #z

Identifikator / ISBN / Värde: 9789178551859

URN, DOI, handle

Ange URN, DOI och handle för e-boken under Identifikator / [typ av identifikator] / Värde.

Om identifikatorn (URN, DOI eller handle) går att fastställa via en länk i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI bör den också lyftas upp som identifikator under Identifikator / [typ av identifikator] / Värde. Identifikatorn är normalt den del som följer efter den bas-URL som pekar på aktuell uppslagstjänst.

Identifikator / URN / Värde: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

Libris format

 • Identifikator / [typ av identifikator] / Värde

  Välj typ av identifikator under Identifikator, till exempel:
  - URN
  - DOI
  - Hdl (= handle)
  Lägg in identifikatorn under Värde.

MARC21

 • 024 7/- #a #2

Identifikator / URN / Värde: urn:nbn:se:kb:dig-20909572

Bärartyp

När du använder mallen E-bok, skapas automatiskt bärartypen onlineresurs. Vid behov, ändra till datorskiva eller datorminnesmodul.

Libris format

 • Bärartyp
  För en onlineresurs, länka till: onlineresurs (Kod: cr)

  För en CD-ROM, DVD-ROM eller Blu-ray Disc - länka till: datorskiva, computer disc (kod: cd)
  För ett USB-minne eller minneskort - länka till: datorminnesmodul, computer chip cartridge, cb (kod: cb)

MARC21
För en onlineresurs:

 • 338 #a online resource #b cr #2 rdacarrier

  Från och med Libris version 1.24 skapas dessutom automatiskt koderna:
  007/00: "c" (= digitalt lagrade resurser)
  007/01 (= särskild bärarbeteckning): "r" (= fjärranslutning)
  008/23 (= form för manifestationen): "o" (= onlineutgåva)
  när du länkar till onlineresurs (Kod: cr)

För CD-ROM, DVD-ROM, Blue-ray Disc:

 • 338 #a computer disc #b cd #2 rdacarrier

 • 007/00: c
 • 008/23: q

För USB-minne, minneskort:

 • 338 #a computer chip cartridge #b cb #2 rdacarrier
 • 007/00: c
 • 008/23: q

Bärartyp: onlineresurs, online resource (Kod: cr) [länka]

Titel

Återge huvudtiteln som den förekommer i källan, se RDA 2.2.2.4.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omfång

Ange antal enheter samt typ av enhet, se RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ange även antal underenheter, t.ex. sidor, inom parentes efter antal enheter och typ, se RDA 3.4.1.7.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Libris format

 • Omfång

MARC21

 • 300 #a

Exempel 1. Sidangivelse:
Omfång: 1 onlineresurs (53 sidor)

Exempel 2. Utan sidangivelse:
Omfång: 1 onlineresurs

För vissa e-boksformat är det inte relevant eller möjligt att ange antal sidor.

Digital karakteristika

Ange kodningsformat här, se RDA 3.19.3.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ej obligatorisk uppgift, men om kodningsformat anges, ska det göras här och inte i en anmärkning.

Libris format

 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning

MARC21

 • 347#b

Exempel 1:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: PDF

Exempel 2:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: JPEG

Exempel 3:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: TIFF

Exempel 4:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: EPUB

Medieterm

Egenskapen Medieterm har utgått och ersatts av Medietyp och Bärartyp. Medieterm förekommer i poster skapade före övergången till RDA samt i vissa poster som kommer in via automatiserade postflöden. Exempel på Medieterm enligt tidigare praxis:

 • 245 #h [Elektronisk resurs]
Lägg inte in Medieterm i nya poster!

URL - Webbadress

För en e-bok, ange webbadressen under Tillhörande media.

Libris format

För att ange URL till en e-resurs:

 • om beskrivningen gäller en e-resurs, använd Tillhörande media. Detta är den rekommenderade metoden.
 • om beskrivningen gäller en tryckt resurs, använd Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden.

Använd egenskapen Elektronisk adress endast när ingen uppgift finns om vilken version länken går till (används normalt inte).

Tillhörande media

Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris format

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning

  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media under Instans för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange gärna en Creative Commons-licens genom att länka till en sådan entitet under Villkor för användning och åtkomst.

  Det går också att ange "Fritt tillgänglig" genom att länka till den entiteten under Villkor för användning och åtkomst (856 #z).
  Vid behov, lägg till egenskapen Utgivare under Villkor för åtkomst och användning och länka till en agent (856 #z). Om du länkar till entiteter under båda dessa egenskaper kommer denna kombinerade fras att skapas automatiskt i 856 #z:
  "Fritt tillgänglig via [den länkade utgivaren]"
  För agenter som har flerledade namn fungerar inte denna metod. Använd då i stället Offentlig anmärkning för att skriva in en fras.

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Exempel 1. Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs:

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst: CC0 1.0 universell [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

Exempel 2. Tillhörande media för en avtalsbunden e-resurs:

Bestånd

Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88 ...

Annat bärarformat

Länka till en utgåva i annat bärarformat, till exempel:

 • från en tryckt (eller ej publicerad) utgåva till en elektronisk utgåva
 • från en elektronisk utgåva till en tryckt (eller ej publicerad).

Libris format

 • Annat bärarformat

  Lägg till Annat bärarformat. Sök upp och länka till instansen med det andra bärarformatet:
  - klicka på plustecknet vid Annat bärarformat (Lägg till instans)
  - i sidorutan under Lägg till entitet/Instans, skriv in id eller annat sökbegrepp
  - välj instansen genom att klicka på plustecknet vid instansen eller på instansens titel

  För digitaliseringar gäller annan instruktion, läs mer under rubriken Produktion / Reproduktion i anvisningarna för Digitala reproduktioner.

MARC21

 • 776 #t #x #z #w

  Om instansen som länken går till är en monografi som har identifikator (ISBN), skapas i marcexporten:
  776 #t (Titel), #z (ISBN) samt 776 #w (Kontrollnummer).
  Om instansen som länken går till är en seriell resurs som har identifikator (ISSN), skapas i marcexporten:
  776 #t (Titel), #x (ISSN) samt 776 #w (Kontrollnummer).
  I Libris webbsök ger detta en länk i högermenyn under rubriken Sök vidare / Andra versioner.

  Kontrollnummer, motsvarande delfält w, kan läggas till genom länkning men inte när du skapar lokal entitet under Annat bärarformat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-09-13