Instans - Digitala reproduktioner

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Digitiseringsflagga

Ange digitiseringsflaggan "DIGI". Digiliseringsflaggan används för att synliggöra och avgränsa den del av Librisbibliotekens samlingar som har digitiserats.

Digiliseringsflaggan skapas automatiskt när du använder funktionen Skapa digital reproduktion. Den finns också i mallen Digital reproduktion - bok.

För att lägga till koden manuellt:

 1. Lägg till egenskapen Bibliografi under Adminmetadata.
 2. Sök fram och länka till koden DIGI - Digitiserade samlingar.

Libris format

 • Bibliografi / Bibliotek / Sigel

MARC21

 • 042 #9

Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DIGI [länka]

Digitiserat svenskt tryck

För digitiserat svenskt tryck, använd koden "DST". Posten visas då i deldatabasen Digitaliserat svensk tryck i Libris webbsök.

För att lägga till koden:

 1. Lägg till egenskapen Bibliografi under Adminmetadata.
 2. Sök fram och länka till koden DST - Digitaliserat svenskt tryck.

Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DST [länka]

Exempel märkning med DIGI-flagga och DST-kod

Beskrivningsnivå

För allmänna anvisningar om Beskrivningsnivåer, se Adminmetadata, Beskrivningsnivå.

Kontrollera beskrivningsnivån. I mallen är standardvärdet Biblioteksnivå (normalvärde för Librisbiblioteken).

Anmärkning om katalogiseringskälla

Vissa bibliotek, till exempel KB, använder Anmärkning om katalogiseringskälla för interna uppgifter.

Egenskapen finns med i mallen för äldre tryck men kan för närvarande inte läggas till i befintliga poster. Använd i stället funktionen Berika från mall som beskrivs i hjälptexten Redigera och uppgradera. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Välj äldretrycksmallen.

Libris format

 • Anmärkning / Anmärkning om katalogiseringskälla / Benämning

MARC21

 • 588 #a

Anmärkning / Anmärkning om katalogiseringskälla / Benämning: S: Digitaliserat vardagstryck

Instanstyp

Obligatoriskt

Instanstypen för en digital reproduktion är: Elektronisk.

Instanstyp: Elektronisk

Reproduktion av

Libris format

 • Reproduktion av

  Om länk saknas, länka manuellt till den fysiska förlagan. Klicka på plustecknet inom Reproduktion av. Sidorutan Lägg till entitet öppnas. Sök efter och länka till korrekt instans.

  Om du länkar till en annan instans under Reproduktion av, skapas automatiskt en motlänk (776) från den instans du länkade till.

MARC21

 • 776 #a #s #t #z #w

Identifikator

Kärnelement

Ange typ av identifikator och identifikatorn för den digitala reproduktionen. Se ISBN och URN, DOI, handle nedan.

ISBN

Om den digitala reproduktionen har eget ISBN, ange detta ISBN under Identifikator / ISBN / Värde. Notera att felaktigt eller ogiltigt ISBN ska anges under Indirekt identifierad av. Använd inte Ogiltigt värde. Ange förlagans ISBN under Indirekt identifierad av.

Från och med Libris version 1.24 skapar funktionen Digital reproduktion automatiskt ett 020 #z i marcexporten, med förlagans ISBN.

Libris format

 • Identifikator / ISBN / Värde
 • Identifikator / Särskiljande tillägg

  Välj typ ISBN under Identifikator. Lägg in ISBN under Värde.


 • Indirekt identifierad av

  Egenskapen finns inte med i mallen. Uppgiften skapas automatiskt i marcexporten när du använder funktionen Digital reproduktion.

MARC21

 • 020 -/- #a #q

 • 020 _/_ #z [Förlagans ISBN] (Original)

  Uppgiften skapas automatiskt i marcexporten när du använder funktionen Digital reproduktion.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789178553914

URN, DOI, handle

Ange URN, DOI och handle för den digitala reproduktionen under Identifikator / [typ av identifikator] / Värde.

Om identifikatorn (URN, DOI eller handle) går att fastställa via en länk i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI bör den också lyftas upp som identifikator under Identifikator / Identifikator / Värde. Identifikatorn är normalt den del som följer efter den bas-URL som pekar på aktuell uppslagstjänst.

Exempel: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

Libris format

 • Identifikator / [typ av identifikator] / Värde

  Välj typ av identifikator under Identifikator, till exempel:
  - URN
  - DOI
  - Hdl (= handle)
  Lägg in identifikatorn under Värde.

MARC21

 • 024 7/- #a #2

Identifikator / URN / Värde: urn:nbn:se:kb:dig-20909572

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Libris format

 • Utgivningssätt
  Välj från lista, vanligen någon av dessa:
  - Monografisk resurs (förvalt i mallen Digital reproduktion - bok)
  - Seriell resurs
  - Del av sammansatt resurs (för bidrag/artikel)


MARC21

 • 000/07:
  m - Monografisk resurs
  s - Seriell resurs
  a - Monografiskt bidrag (artikel)

Titel

Kärnelement

Medietyp

Obligatoriskt

Medietyp: Dator [länka]

Bärartyp

Obligatoriskt

När du använder funktionen Skapa digital reproduktion eller mallen Digital reproduktion skapas automatiskt bärartypen onlineresurs. Vid behov, ändra till datorskiva eller datorminnesmodul.

Libris format

 • Bärartyp
  För en onlineresurs, länka till: onlineresurs (Kod: cr)

  För en CD-ROM, DVD-ROM eller Blu-ray Disc - länka till: datorskiva, computer disc (kod: cd)
  För ett USB-minne eller minneskort - länka till: ComputerChipCartridge (Kod: cb)


MARC21
För en onlineresurs:

 • 338 #a online resource #b cr #2 rdacarrier

  Från och med Libris version 1.24 skapas dessutom automatiskt koderna:
  007/00: "c" (= digitalt lagrade resurser)
  007/01 (= särskild bärarbeteckning): "r" (= fjärranslutning)
  008/23 (= form för manifestationen): "o" (= onlineutgåva)
  när du länkar till onlineresurs (Kod: cr)

För CD-ROM, DVD-ROM, Blue-ray Disc:

 • 338 #a computer disc #b cd #2 rdacarrier

 • 007/00: c
 • 008/23: q

För USB-minne, minneskort:

 • 338 #a computer chip cartridge #b cb #2 rdacarrier
 • 007/00: c
 • 008/23: q

Exempel 1. Onlineresurs:
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (kod: cr) [länka]

Exempel 2. CD-ROM, DVD-ROM eller Blu-ray Disc:
Bärartyp: datorskiva, computer disc (kod: cd) [länka]

Exempel 3. USB-minne eller minneskort:
Bärartyp: datorminnesmodul, computer chip cartridge, cb (kod: cb) [länka]

Indirekt identifierad av

Använd Indirekt identifierad av för uppgift om förlagans ISBN. När du använder funktionen Skapa digital reproduktion i Libris katalogisering, hämtas ISBN från den fysiska förlagan (om den har ISBN). Uppgiften om förlagans ISBN läggs då automatiskt i Indirekt identifierad av.

Libris format

 • Indirekt identifierad av / ISBN / Värde

MARC21

 • 020 #z

Digital karakteristika

Ange kodningsformat här, se RDA 3.19.3.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ej obligatorisk uppgift, men om kodningsformat anges, ska det göras här och inte i en anmärkning.

Libris format

 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning

MARC21

 • 347#b

Exempel 1:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning:
PDF

Exempel 2:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning:
JPEG

Exempel 3:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning:
TIFF

Exempel 4:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning:
EPUB

Medieterm

Egenskapen Medieterm har utgått och ersatts av Medietyp och Bärartyp. Medieterm förekommer i poster skapade före övergången till RDA samt i vissa poster som kommer in via automatiserade postflöden. Exempel på Medieterm enligt tidigare praxis:

 • 245 #h [Elektronisk resurs]
Lägg inte in Medieterm i nya poster!

Produktion / Reproduktion

Ange plats, agent (vem som utfört reproduktionen) och år för reproduktionen.

Vid behov, inled med en egen anmärkning som beskriver typen av digital reproduktion, under Typanmärkning.

Se även Flera bibliotek digitiserar samma manifestation.

Libris format

 • Produktion / Reproduktion / Typanmärkning
 • Produktion / Reproduktion / Plats / Plats / Benämning
 • Produktion / Reproduktion / Agent / Agent / Benämning
  Länka till entitet.
 • Produktion / Reproduktion / Datum

MARC21

 • 533 #a #b #c #d

  Typanmärkningen "Digital reproduktion" skapas automatiskt i 533 #a, om inget annat anges under Typanmärkning, när du använder funktionen Skapa digital reproduktion.

Produktion / Reproduktion / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Produktion / Reproduktion / Agent: Kungliga biblioteket [länka till agent av typen Organisation]
Produktion / Reproduktion / Datum: 2021

Utgivning

Från och med Libris version 1.24 skapas uppgift om förlagans utgivning automatiskt i marcexporten (264 #a #b #c).

Omfång

Obligatoriskt

När du använder funktionen Skapa digital reproduktion i Libris katalogisering, hämtas uppgift om omfång från den fysiska förlagan. Uppgiften visas endast i marcexporten. Lägg inte till någon annan uppgift om omfång.

Villkor för användning och åtkomst

Ange villkor för användning och åtkomst i form av en URI.

Från och med Libris version 1.24 anges Villkor för användning och åtkomst i första hand i samband med Tillhörande media. Från och med Libris version 1.29 fungerar det att länka till en Creative Commons-licens.

Om uppgiften gäller lokala villkor för användning och åtkomst, ange den i stället under Tillhörande media under Bestånd.

URL - Webbadress

För en digital reproduktion, ange webbadressen under Tillhörande media.

Libris format

För att ange URL till en e-resurs:

 • om beskrivningen gäller en e-resurs, använd Tillhörande media. Detta är den rekommenderade metoden.
 • om beskrivningen gäller en tryckt resurs, använd Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden.

Använd egenskapen Elektronisk adress endast när ingen uppgift finns om vilken version länken går till (används normalt inte).

Tillhörande media

Libris format

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning

  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media under Instans för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange gärna en Creative Commons-licens genom att länka till en sådan entitet under Villkor för användning och åtkomst.

  Det går också att ange "Fritt tillgänglig" genom att länka till den entiteten under Villkor för användning och åtkomst (856 #z).
  Vid behov, lägg till egenskapen Utgivare under Villkor för åtkomst och användning och länka till en agent (856 #z). Om du länkar till entiteter under båda dessa egenskaper kommer denna kombinerade fras att skapas automatiskt i 856 #z:
  "Fritt tillgänglig via [den länkade utgivaren]"
  För agenter som har flerledade namn fungerar inte denna metod. Använd då i stället Offentlig anmärkning för att skriva in en fras.

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Uppmärkning av URL:er

Under Katalogisatörens anmärkning (856 #x) kan bibliotek som så önskar lägga in koder som förbättrar presentationen av digitala reproduktioner i Libris webbsök. Se Uppmärkning av URL:er.

Exempel 1. Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs - digital reproduktion

Instans:
Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning: digiwork
Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare: Kungliga biblioteket [länka till agent av typen Organisation]
Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst: Fritt tillgänglig [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://litteraturbanken.se/forfattare/EhrensvardCA/titlar/ResaTilItalien/info

MARC21:
856 4/0#u http://litteraturbanken.se/forfattare/EhrensvardCA/titlar/ResaTilItalien/info #x digiwork #z Fritt tillgänglig via Kungliga biblioteket

Exempel 2. Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs - med uppgift om utgivare

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare: Kungliga biblioteket - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst:
CC0 1.0 universell - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z CC0 1.0 universell


Exempel 3. Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs - utgivarens namn består av flera led

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442
Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig via Lunds universitetsbibliotek

Agenten för Lunds universitetsbibliotek består av flera led: Lunds universitet. Universitetsbiblioteket. Endast det första ledet följer med från länken till marcexporten. Använd i stället Offentlig anmärkning och skriv in lämplig fras.

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z Fritt tillgänglig via Lunds universitetsbibliotek

Annan relaterad resurs

Om beskrivningen gäller en tryckt resurs och du vill länka till en elektronisk version av resursen, använd egenskapen Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden. Den rekommenderade metoden är att använda Tillhörande media i beskrivningen av en e-resurs.

Libris format

 • Annan relaterad resurs / Elektronisk / URI

  Använd Annan relaterad resurs för att lägga in en URL till en elektronisk version av en tryckt resurs. Lägg till Annan relaterad resurs under Instans. Tryck Enter (Lägg till elektronisk under Annan relaterad resurs). Välj Skapa lokal entitet. Lägg till URI under Elektronisk. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI.

MARC21

 • 856 4/1 #u

Libris format

 • Annan relaterad resurs / Elektronisk / Offentlig anmärkning
  Vid behov, lägg till Offentlig anmärkning under Elektronisk.

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange "Fritt tillgänglig" under Offentlig anmärkning.

 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga, ange Annan relaterad resurs i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning.

MARC21

 • 856 4/1 #z

Anmärkning

Från och med Libris version 1.26 följer anmärkningar inte med när du utgår från en befintlig post och använder funktionen Skapa digital reproduktion. Om anmärkningen gäller för båda posterna, lägg till den manuellt i posten för den digitala reproduktionen. Du kan vid behov använda funktionen Detaljerad berikning och föra över anmärkningen från posten för förlagan till posten för den digitala reproduktionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-11-29