Verk - Ljudböcker

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma för flera utgåvor.

Verkstyp

Obligatoriskt

Verkstyp: Ljud

Föredragen titel för verket

Kärnelement

Medverkan och funktion i verk

Skapare

Kärnelement

Ange skapare. Länka om möjligt till agent.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Lindgren, Astrid, 1907-2002 [länka]

Skaparens funktion

Ange skaparens funktion genom att länka till en term.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]

Bidragsgivare

Librispraxis: Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation eller urval, som till exempel inläsare. Länka om möjligt till entitet.

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Ewerlöf, Katarina, 1959- [länka]

Bidragsgivarens funktion

Ange bidragsgivarnas funktioner genom att länka till entiteter.

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: berättare, inläsare [länka]

Språk

Kärnelement

Ange språket genom att länka till termer. Ange flera språk vid behov.

Lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall. Det går annars inte att lägga till egenskapen. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översättning av

För en översättning: lägg in originaltiteln och originalets språk under Översättning av.

1. Börja med att lägga till Översättning av, under Instans av. Klicka på det stora plustecknet i verktygsmenyn - "Lägg till egenskaper under:".

2. Välj Skapa lokal entitet.

3. Välj Verk.

Originalets titel

Lägg in originalets titel under Har titel / Titel / Huvudtitel. Ange inte eventuell Övrig titelinformation (undertitel).

Medverkan och funktion

Medverkan och funktion lägger du inte in här under Översättning av. Du lägger i stället in både författare och översättare i Medverkan och funktion direkt under Instans av / Verk.

Originalets språk

Ange originalets språk genom att länka till språket.

Egenskapen Översättning av i Libris katalogiseringFörstora bilden

Exemplet visar en översättning från engelska till svenska.

Genre/form

Genre/form: Ljudböcker [länka]

Klassifikation

Ämnesord

Målgrupp

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange målgrupp för skolböcker och för barn- och ungdomslitteratur.

Innehållstyp

Kärnelement

För ljudböcker, länka till Tal.

Innehållstyp: Tal [länka]

Sammanfattning av innehåll

Ingående verk

Om flera verk ingår i resursen kan du välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-25
Publicerad:
2023-09-15