Instans - Tryckta monografier

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva, till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. I katalogreglerna RDA kallas instans för manifestation.

Anvisningarna för Instans är uppdelade på flera undersidor. Från denna sida når du alla rubriker på dessa undersidor i ett samlat flöde.

Föredragen källa

Använd i första hand titelsidan som föredragen källa för tryckta monografier (RDA 2.2.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Om det inte finns någon titelsida eller titelblad är den föredragna källan den första av följande som bär en titel:

  • omslag, eller löst skyddsomslag utgivet med manifestationen
  • en sida i början av resursen som bär dess titel och som också är den första sidan som innehåller text
  • kolofon.

Om ingen av dessa källor bär en titel, välj en annan källa där titeln finns. Om det finns fler än en, välj en där informationen är formellt presenterad.

För samlingsverk som saknar gemensam titelsida, behandla de ingående verkens titelsidor som en gemensam titelsida för manifestationen (RDA 2.1.2.2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Föredragen källa för specifika element

Anvisningar om föredragen källa för specifika element återfinns vid respektive element.
I flera element är anvisningen att hämta uppgiften "från följande källor (i denna ordning): samma källa som huvudtiteln, en annan källa inom manifestationen". När uppgiften i sådana fall hämtas från en annan källa inom manifestationen finns normalt ingen fastställd prioriteringsordning bland de övriga källorna inom manifestationen.

Uppgifter från copyright

Det är endast uppgift om copyrightår som kan hämtas från copyrightuppgiften. När andra uppgifter som ska anges i beskrivningen endast finns i copyrightuppgiften kan uppgiften tas därifrån om den bedöms rimlig och avser manifestationen. Det kan gälla till exempel uppgift om upphov, utgivare eller utgivningsort.

Du måste då ange uppgiften inom klammer.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Instanstyp

Obligatoriskt

Instanstypen för en tryckt monografi är Tryck. I äldre poster ligger ofta Instans som typ. Du behöver inte ändra det.

Instanstyp: Tryck

Identifikator

Kärnelement

Sidan om Identifikator för manifestationen - ISBN - finns på undersidan Identifikator för manifestationen - ISBN.

Andra identifikatorer för manifestationen än ISBN

Om det inte finns ett ISBN, ange någon annan identifikator från valfri källa. Föredra identifikatorer från internationellt erkända system. Sådana identifikatorer kan även anges utöver ISBN om du bedömer att det är viktigt för identifikation eller åtkomst. Följ instruktionerna i RDA 2.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt: Monografisk resurs

Medietyp

Obligatoriskt

Medietyp: Omedierad (Kod: n) [länka]

För textresurser används medietyp "omedierad". Även textlösa tryckta monografier med titel (och ofta ISBN) katalogiseras som textresurser.

Bärartyp

Obligatoriskt

För tryckta monografier är den vanligaste bärartypen "volym".

Bärartyp: Volym (Kod: nc) [länka]

Titel

Kärnelement

Anvisningarna om titel finns på sidan Titel, Upphovsuppgift, Upplageuppgift - Tryckta monografier.

Upphovsuppgift

Kärnelement

Anvisningarna om upphovsuppgift finns på sidan Titel, Upphovsuppgift, Upplageuppgift - Tryckta monografier.

Upplageuppgift

Kärnelement

Anvisningarna om upplageuppgift finns på sidan Titel, Upphovsuppgift, Upplageuppgift - Tryckta monografier.

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Anvisningarna om utgivningsuppgift finns på sidan Utgivnings-, Tillverknings-, Distributionsuppgift, Copyrightår - Tryckta monografier.

Tillverkningsuppgift

Anvisningarna om tillverkningsuppgifter finns på sidan Utgivnings-, Tillverknings-, Distributionsuppgift, Copyrightår - Tryckta monografier.

Copyrightår

Anvisningarna om copyrightår finns på sidan Utgivnings-, Tillverknings-, Distributionsuppgift, Copyrightår - Tryckta monografier.

Omfång

Kärnelement

Anvisningarna om omfång finns på sidan Omfång, Mått, Övriga fysiska detaljer - Tryckta monografier.

Mått

Anvisningarna om mått finns på sidan Omfång, Mått, Övriga fysiska detaljer - Tryckta monografier.

Övriga fysiska detaljer

Anvisningarna om övriga fysiska detaljer finns på sidan Omfång, Mått, Övriga fysiska detaljer - Tryckta monografier.

Seriemedlemskap

Obligatoriskt

"Ingår i serie" är obligatoriskt om serien har en huvudpost och serieuppgiften i delen avviker från den föredragna titeln samt eventuell primär medverkande i seriehuvudposten.

Kärnelement

Serieuppgift och Numrering inom serie är kärnelement.

Anmärkning om manifestationen

Innehållsförteckning

Teckengrad

För resurser med typsnitt anpassat för personer med synnedsättning, ange storleken på typsnittet med termen Stor stil.

Teckengrad / Benämning: Stor stil

Uppgiften om stor stil blir inte sökbar i Libris webbsök, och syns endast i postens MARC21-vy. Ange därför gärna uppgiften även i en anmärkning (när det inte i övrigt framgår av beskrivningen, i t.ex. upplageuppgift eller serieuppgift), antingen i form av citat (från t.ex. omslag) eller genom anmärkningstexten Stor stil.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2023-11-04