Verk - Tryckta monografier

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma för flera utgåvor.

Lathundar för verk

Det finns flera lathundar för verk där du kan hitta anvisningar om olika egenskaper som du ska ange under Verk. I lathundarna hittar du också exempel.

Verkstyp

Obligatoriskt

Verkstypen för en tryckt monografi är Text.

Föredragen titel för verket

Kärnelement

I vissa fall ska du lägga in föredragen titel för verket:

  • när ett verk kommit ut under olika titlar på samma språk
  • när samma titel har använts för olika verk
  • när en samling av verk av en agent saknar pregnant titel på originalspråk.

Föredragen titel i Libris format

Du lägger in föredragen titel under Instans av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel.

Exempel - ett verk kommit ut under olika titlar på samma språk:

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Din, din, din Amanda

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Någon som kallar sig jag älskar dig

Verket har kommit ut i en andra upplaga med ny titel. Lägg då in den ursprungliga titeln som föredragen titel i verksbeskrivningen.

Medverkan och funktion i verk

Medverkan och funktion ligger vanligtvis i Verk. Det kan också läggas i Instans.

Här anger du verkets skapare och bidragsgivare samt deras funktioner. Det kan vara till exempel författare, illustratörer och översättare.

I RDA används begreppen Skapare och Bidragsgivare. I Libris format används Primär medverkan och Medverkan. Alla skapare ska dock inte läggas in under Primär medverkan.

Primär medverkan

En författare

Om det bara finns en medverkande, till exempel en författare, lägger du in den under Primär medverkan.

Flera författare

Om det finns flera medverkande, till exempel flera författare, kan endast en av dem ligga under Primär medverkan. Övriga medverkande ska ligga under Medverkan.

Verk med delat upphovsansvar ("collaboration")

Om det rör sig om ett verk med delat upphovsansvar, en s.k. collaboration, är det den först nämnda medverkande i den föredragna källan som du ska lägga in under Primär medverkan. Ett verk med delat upphovsansvar innebär att flera medverkande har samarbetat om större delen av verket.

För mer information, se RDA 6.27.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se också: Lathund för ett verk på originalspråk och Lathund för ett översatt verk.

Den tidigare sidan om Verk med delat upphovsansvar under rubriken Konstruktion av sökingångar har utgått i Metadatabyrån.

Verk som består av verk skapade av olika agenter ("compilation")

Om det däremot rör sig om ett verk som består av verk skapade av olika agenter, en s.k. compilation, ska ingen av de medverkande läggas in under Primär medverkan. Alla ska ligga under Medverkan.

För mer information, se RDA 6.27.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den tidigare sidan om Verk som består av verk skapade av olika agenter ("compilations") har utgått i Metadatabyrån.

För ett samlingsverk ska du i vissa fall lägga in en Innehållsförteckning över de ingående titlarna.

Se också Lathund för samlingsverk.

Den tidigare sidan om Verk som består av verk skapade av olika agenter ("compilations") under rubriken Konstruktion av sökingångar har utgått i Metadatabyrån.

Om boken är en översättning, följ respektive lands nationalbibliografi i deras val av Primär medverkan, även om det inte är den först nämnda medverkande.

Medverkan

Under Medverkan lägger du in ytterligare medverkande, till exempel fler författare samt översättare och illustratörer.

Agenter

Under Primär medverkan och Medverkan ska du alltid länka till agenter, om det går.

Hur många medverkande ska jag ange?


Skapare

Kärnelement

Endast den första skaparen är kärnelement.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges.
NB-praxis: För verk med:

  • upp till tre skapare: ange alla
  • fler än tre skapare: ange den första.

Bidragsgivare

Librispraxis: Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation av uttrycket.

NB-praxis: För skönlitteratur, ange illustratörer och översättare. Katalogisatören avgör när fler bidragsgivare ska anges.

Fler instruktioner för hur många medverkande du kan ange finns på sidan Agenter knutna till verk och uttryck.

Funktion

I Funktion ska du länka till en relationsbeteckning för den medverkande agenten, till exempel författare, illustratör, eller översättare.

Vissa funktioner kan knytas till i Instans, andra till Verk. Några kan knytas både till Instans och Verk.

Exempel 1. En författare

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Lagerlöf, Selma, 1844-1940 [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]

Exempel 2. Två författare

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Sjöwall, Maj, 1935-2020 [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Wahlöö, Per [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]

Två författare, i Libris katalogisering. Den första under Primär medverkan, den andra under Medverkan.Förstora bilden

Testar bildtext

Exempel 3. Tre författare. Samarbetsverk

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Humlin, Einar, 1970- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Hellström Persson, Heléne, 1964- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Stenmo, Jonas, 1965- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]

Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Förhandlarboken
Instans / Har titel / Titel / Övrig titelinformation: förhandlingar i arbetslivet
Instans / Upphovsuppgift: Einar Humlin, Heléne Hellström Persson, Jonas Stenmo.

Exempel 4. Samlingsverk

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Estby, Victor, 1974- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Sammanställande redaktör [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Berggren, Tove, 1968- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Sammanställande redaktör [länka]

Exempel 5. Översättare

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Oates, Joyce Carol [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Danielsson, Ulla, 1948- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Översättare [länka]

Relationsbeteckningen (funktionen) Primärt upphovsansvarig

I vissa beskrivningar kan agenter med relationsbeteckning (funktion) Illustratör eller Fotograf även ha funktionen Primärt upphovsansvarig.

Denna relationsbeteckning (funktion) är baserad på den Libris-definierade koden 9pu och används av Sveriges författarfond Länk till annan webbplats. för att kunna identifiera illustratörer och fotografer som har rätt till biblioteksersättningen Länk till annan webbplats..

Funktionen anges endast av katalogisatörer vid Kungliga biblioteket.

NB-praxis: Lägg till funktionen Primärt upphovsansvarig om primärkällans utformning eller publikationen i övrigt framhäver skaparna av texten och illustrationerna som jämbördiga och innehållet till väsentlig del består av illustrationer, bildkonst eller fotografier. Funktionen kan användas vare sig agenterna är knutna till verk eller instans och både för skönlitteratur och facklitteratur.

Exempel 6. Kod för primärt upphovsansvarig

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Lindgren, Barbro, 1937- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Eriksson, Eva, 1949- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Illustratör [länka], Primärt upphovsansvarig - Kod: 9pu [länka]

Språk

Kärnelement

Ange språket genom att länka till termer. Ange flera språk vid behov.

Språk: Svenska [länka]

Anmärkning om språk

Vid behov, gör en anmärkning om språk. Du behöver bara göra det när du vill klargöra något som inte framgår av de länkade språken.

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och engelska

För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall. Det går annars inte att lägga till egenskapen. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats.

Översättning av

För en översättning: lägg in originaltiteln och originalets språk under Översättning av.

1. Börja med att lägga till Översättning av, under Instans av. Klicka på det stora plustecknet i verktygsmenyn - "Lägg till egenskaper under:".

2. Välj Skapa lokal entitet.

3. Välj Verk.

Originalets titel

Lägg in originalets titel under Har titel / Huvudtitel. Ange inte eventuell Övrig titelinformation (undertitel).

Medverkan och funktion

Medverkan och funktion lägger du inte in här under Översättning av. Du lägger i stället in både författare och översättare i Medverkan och funktion direkt under Instans av / Verk.

Originalets språk

Ange originalets språk genom att länka till språket.

Egenskapen Översättning av i Libris katalogiseringFörstora bilden

Exemplet visar en översättning från engelska till svenska.

Fler exempel på Översättning av hittar du i Lathund för ett översatt verk.

Genre/form

Ange genre/formtermer från Svenska ämnesord genre/form (saogf-termer).

Vissa bibliotek anger också MARC-koder för genre/form. MARC-koderna i Libris används bland annat för att kunna söka fram vissa genrer samt för statistik. På sikt kommer MARC-koderna kunna skapas automatiskt i Libris, utifrån motsvarande genre/formtermer.

Exempel 1. Roman
Genre/form:
Romaner - saogf [länka]
Se även Genre/formtermer för skönlitteratur.
Genre/form: Roman - marc - kod: f [länka]

Exempel 2. Biografi
Genre/form: Biografi - saogf [länka]
Genre/form: Biografi över en individ - marc - kod: b [länka], Ej skönlitterärt verk - marc - kod: 0 [länka]

Exempel 3. Självbiografi
Genre/form: Självbiografier - saogf [länka]
MARC-koder för genre/form: Ej skönlitterärt verk (0) [länka], Självbiografi (a) [länka]

Komplettera dessutom med andra lämpliga genre/form-termer.

Klassifikation

De flesta Librisbibliotek använder Dewey (DDK) eller SAB som klassifikationssystem. Läs mer om Klassifikation och specifikt Dewey (DDK) och SAB.

Om du ändrar Klassifikation, glöm inte att meddela Librisbiblioteken genom att skicka ett ändringsmeddelande (cxz).

Ämnesord

De flesta Librisbibliotek använder Svenska ämnesord. Följ riktlinjerna och länka till termer från Svenska ämnesord.

En av principerna för ämnesordsindexering i Libris är att ca 20 % av ett verk ska behandla ett ämne för att motsvarande ämnesord ska läggas i beskrivningen.

Använd så specifika ämnesord som möjligt.

Om det finns tidigare upplagor kan du hämta mycket information från äldre katalogposter, till exempel klassifikation och ämnesord. Ibland kan du behöva ändra uppgifterna men oftast är det korrekt.

Målgrupp

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange målgrupp för skolböcker och för barn- och ungdomslitteratur.

Barn- och ungdomslitteratur

Målgrupp: Barn och ungdomar (0-16 år) - Kod: j [länka]

Librispraxis: Länka till "Barn och ungdomar (0-16 år)", som är normalvärde för barn- och ungdomslitteratur.

Skolböcker

Målgrupp: Barn (ca 10-12 år) / Läromedel [länka]
Målgrupp / Målgrupp / Benämning: För årskurs 1 - Kod: c [länka]

Librispraxis: Länka till "Barn (ca 10-12 år) / Läromedel", som är normalvärde för läromedel avsedda för skolbruk (till och med gymnasiet).

Målgruppsanmärkning

Gör även en mer detaljerad målgruppsanmärkning om en sådan finns angiven på resursen. Utgå från resursens egen formulering.

Målgrupp / Målgrupp / Benämning: För årskurs 1

Innehållstyp

Kärnelement

För tryckta monografier är den vanligaste innehållstypen "text".

Innehållstyp: text - Kod: txt [länka]

Flera innehållstyper

Ange flera innehållstyper för textresurser som huvudsakligen innehåller illustrationer.

För bildverk, bilderböcker, serieromaner och utställningskataloger anges innehållstyperna "text" och "stillbild" även om manifestationen inte huvudsakligen innehåller illustrationer. Om katalogisatören bedömer att illustrationerna är viktiga kan "stillbild" anges även för andra kategorier än de ovan nämnda.

Textlösa tryckta monografier med titel (och ofta ISBN) katalogiseras som textresurser. Ange innehållstyperna "text" och "stillbild" för dessa.

Innehållstyp: text - Kod: txt [länka], stillbild - Kod: sti [länka]

Anmärkningar

Skriftart

Skriftart (RDA 7.13.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) kan anges i en anmärkning när ett språk vanligen skrivs med mer än en skriftart.

Exempel 1:
Språk / Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Kurdisk text med arabiskt alfabet

Exempel 2:
Språk / Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Kurdisk text med latinskt alfabet

För att lägga till Anmärkning om språk i Libris, använd Berika från mall. Det går inte att lägga till egenskapen annars. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgift om akademisk avhandling

Källa: Hämta uppgift om akademisk avhandling från valfri källa.

Librispraxis: Obligatoriskt. Ange standardbeteckning ort : lärosäte, disputationsår. Länka även till Akademisk avhandling i Genre/form.

Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning: Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2015
Genre/form: Akademisk avhandling - Kod: m [länka]

Sammanfattning av innehåll

Du kan i en sammanfattning ge en kort objektiv redogörelse för innehållet, om inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information. Det finns olika typer av sammanfattningar. Du kan läsa mer och hitta exempel på sidan Sammanfattning av innehåll.

Om du som katalogisatör lägger in en sammanfattning ska den ligga under Verk. Observera att sammanfattningar som kommit in via maskinella inflöden (sammanfattningar som skapats av förlagen) ska ligga i Instans. Flytta inte dessa sammanfattningar från förlagen.

Jämför också med Innehållsförteckning som du kan lägga in under Instans.

Innehållets karaktär

Innehållets karaktär är en egenskap som har med verket att göra. Du kan till exempel beskriva att verket är en publikation från en konferens eller en utställning eller att det är en festskrift. Lägg in beskrivningen som en anmärkning under Instans.

Beskriv innehållets karaktär om det är viktigt för identifikation eller urval.

Källa: Hämta uppgift om innehållets karaktär från valfri källa.

Exempel 1. Festskrift:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Festskrift till Karl-Erik Hagbarth

Exempel 2. Textkritisk utgåva:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Textkritisk utgåva [om det inte framgår av den övriga bibliografiska beskrivningen]

Exempel 3. Konferens:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Konferens, Stockholm 23-24 maj 1996

Exempel 4. Utställning:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Utställning, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 4 mars - 20 augusti 2023

Ange uppgift om utställningsdatum om det inte står på titelsidan utan någon annanstans i boken. Gör inga andra undersökningar om utställningsdatum. Det gäller även kataloger som ingår i serier där ordet katalog eller utställningskatalog finns i serietiteln. Utställningslokal tas med om bokens uppgift innehåller det (och uppgiften behövs). Använd uteslutningstecken om det blir för långt, till exempel vid vandringsutställningar. Om det enbart står datum i boken, ange: Utställning datum

Annat bärarformat

Det går att i Libris länka till en utgåva i annat bärarformat, till exempel:

  • från en tryckt (eller ej publicerad) utgåva till en elektronisk utgåva
  • från en elektronisk utgåva till en tryckt (eller ej publicerad)

Se Annat bärarformat på sidan E-böcker för mer information. Observera att för digitseringar gäller annan instruktion, se Digitala reproduktioner.

Länk till annat bärarformat i Libris katalogisering

Ingående verk

Om flera verk ingår i resursen kan du välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Innehållsförteckning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-05
Publicerad:
2023-11-06