Genre/formtermer för skönlitteratur

Här finns riktlinjer och termlistor för att ange genre/form vid indexering av skönlitteratur.

Skönlitteratur

Vid indexering av skönlitteratur används en särskild dellista inom saogf-systemet. Termerna i listan ingår i termsamlingen Skönlitterära termer.

Termerna finns sökbara via Libris katalogiseringsklient och id.kb.se:

Termerna finns också tillgängliga i statiska listor, se Skönlitterära termer alfabetisk lista.

Skönlitterär genre och form

Skönlitterära genrer är inriktningar som baseras på likartade motiv, teman eller andra innehållsliga faktorer. Exempel på genrer är Kärleksskildringar, Erotiska skildringar och Barndomsskildringar. Skönlitterär form är den teknik eller struktur som kännetecknar ett verks uppbyggnad . Exempel på form inom skönlitteraturen är Poesi, Dramatik, Noveller och Romaner. I saogf-listan ryms termer som utgör endast en genre eller en form såväl som termer som är en blandning av både genre och form.

Checklista för indexering av skönlitteratur med genre/formtermer

  • Tilldela lämpliga genre/formtermer efter en ytlig granskning av resursen.
  • Tilldela så många termer som krävs för att beskrivningen ska bli fullständig, termer för såväl genre som form.
  • Om resursen inte har en tydlig genre och/eller form tilldelas en överordnad term, t.ex. Skönlitteratur.

Många av genre/formtermerna för skönlitteratur är formneutrala, det vill säga att de beskriver ett verks genre snarare än form t.ex. Fantasy, Kontrafaktisk historia eller Kärleksskildringar. Denna typ av termer är tänkta att kunna användas för genrer oberoende av skönlitterär form och bör alltid kombineras med en formterm.

Exempel 1:
Titel:
En dikt om dagen : 100 dikter om kärlek
Genre/formterm: Kärleksskildringar
Genre/formterm: Poesi

Exempel 2:
Titel:
Romeo och Julia
Genre/formterm: Kärleksskildringar
Genre/formterm: Dramatik

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord genre/formtermer. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Andra termer är inte formneutrala, de anger både genre och form i samma term som t.ex. Brevromaner, Kollektivromaner eller Begravningsverser. I dessa fall behöver formelementet inte dubbleras med ytterligare en term för formen.

Exempel 1:
Titel:
Gruppen
Genre/formterm: Kollektivromaner

Exempel 2:
Titel:
Doktor Glas
Genre/formterm: Dagboksromaner

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord genre/formtermer. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Exempelsamling

Nedan följer flera exempel på användning av skönlitterära genre/formtermer.

Exempel 1:
Titel:
Det är något som inte stämmer
Genre/formterm: Självbiografiska skildringar
Genre/formterm: Romaner

Exempel 2:
Titel:
Lilla bageriet på strandpromenaden
Genre/formterm: Feelgood
Genre/formterm:
Kärleksskildringar
Genre/formterm:
Romaner

Exempel 3:
Titel: Traktorn
Genre/formterm: Arbetarskildringar
Genre/formterm:
Kollektivromaner
Genre/formterm:
Romaner

Exempel 4:
Titel:
Den stillsamme amerikanen
Genre/formterm: Krigsskildringar
Genre/formterm:
Politiska skildringar
Genre/formterm:
Psykologiska skildringar
Genre/formterm:
Romaner

Exempel 5:
Titel:
Kvinnan på tåget
Genre/formterm: Thrillers
Genre/formterm:
Romaner

Exempel 6:
Titel:
Handbok för städerskor
Genre/formterm: Noveller

Exempel 7:
Titel:
En komikers uppväxt
Genre/formterm: Barndomsskildringar
Genre/formterm:
Romaner

Exempel 8:
Titel:
Sista brevet från din älskade
Genre/formterm: Kärleksskildringar
Genre/formterm:
Romaner

Exempel 9:
Titel:
Loggböckerna 2005-2013
Genre/formterm: Skönlitteratur

Exempel 10:
Titel:
Två systrar
Genre/formterm: Dokumentära skildringar
Genre/formterm:
Romaner

Exempel 11:
Titel:
Musikanternas uttåg
Genre/formterm: Arbetarskildringar
Genre/formterm:
Självbiografiska skildringar
Genre/formterm:
Romaner

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord genre/formtermer. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-20
Publicerad:
2023-10-25