Skönlitterära termer hierarkisk lista

Skönlitteratur

-- Allegorier
-- Arbetarskildringar
-- Barndomsskildringar
-- Biografiska skildringar
-- -- Självbiografiska skildringar
-- Chick lit
-- Deckare
-- Dialektlitteratur
-- Djurskildringar
-- Dokumentära skildringar
-- Dramatik
-- -- Enaktare
-- -- Filmmanus
-- -- Komedier
-- -- -- Farser
-- -- -- Folklustspel
-- -- -- Ståuppkomik
-- -- Mysteriespel
-- -- Passionsspel
-- -- Tragedier (dramatik)
-- -- -- Tragikomedier
-- Episka skildringar
-- Erotiska skildringar
-- -- Homoerotiska skildringar
-- Essäer
-- Experimentell skönlitteratur
-- Fabler
-- Familjeskildringar
-- Fanfiction
-- Fantasy
-- -- Urban fantasy
-- Feelgood
-- Folkdiktning
-- -- Ballader
-- -- Folksagor
-- -- Folkvisor
-- -- Legender
-- -- Sägner
-- Framtidsskildringar
-- -- Dystopier
-- Följetonger
-- Herdediktning
-- Historiska skildringar
-- Humoristiska skildringar
-- -- Roliga historier
-- -- Skrönor
-- Jaktskildringar
-- Kontrafaktisk historia
-- Krigsskildringar
-- Kärleksskildringar
-- Magisk realism
-- Monologer
-- Noveller
-- -- Kortprosa
-- -- Kåserier
-- Parafraser
-- Parodier
-- -- Burlesker
-- Pastischer
-- Poesi
-- -- Begravningsverser
-- -- Dagsverser
-- -- Haiku-dikter
-- -- Hjältediktning
-- -- Kollektivpoesi
-- -- Limerickar
-- -- Tillfällespoesi
-- -- Visuell poesi
-- Politiska skildringar
-- Pornografiska skildringar
-- Psykologiska skildringar
-- Ramberättelser
-- Relationsskildringar
-- Religiösa skildringar
-- -- Bibliska berättelser
-- Riddardiktning
-- -- Artursagan
-- Robinsonader
-- Romaner
-- -- Brevromaner
-- -- Dagboksromaner
-- -- Kollektivromaner
-- -- Kortromaner
-- -- Nyckelromaner
-- -- Pikareskromaner
-- -- Serieromaner
-- -- Utvecklingsromaner
-- Sagalitteratur
-- -- Isländska sagor
-- Sagor
-- -- Folksagor
-- -- Konstsagor
-- Samhällskritiska skildringar
-- Samhällsskildringar
-- Samlingsverk
-- Satir
-- Science fiction
-- -- Apokalyptiska skildringar
-- -- Cyberpunk
-- -- Dystopier
-- -- Rymdopera
-- -- Steampunk
-- Sedeskildringar
-- Sjukdomsskildringar
-- Sjöberättelser
-- Skräck
-- -- Gotiska berättelser
-- -- Spökhistorier
-- Släktskildringar
-- Tecknade serier
-- -- Dokumentära serier
-- -- Fotoserier
-- -- Manga
-- -- Serieromaner
-- -- Serienoveller
-- Thrillers
-- Utopier
-- Versberättelser
-- Västernskildringar
-- Äventyrsskildringar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-11
Publicerad:
2023-10-25