Genre/formtermer för datorspel

Nedan listas genre/formtermer ur saogf-systemet som är tänkta att användas för indexering av datorspel.

Actionspel

Actionspel behöver inte vara våldsamma eller explosiva men bygger på teman som fara, skräck och strapatser. Actionspel kan, men behöver inte, ingå i någon av kategorierna First person shooter, Fighting, Skräck, Rollspel eller Äventyr.

Barnspel

Spel som riktar sig till barn och är anpassade till en nivå som barn ska klara av själva.

Dansspel

Spel som går ut på att röra sig efter koreografi till musik.

Datorspel

Överordnad term som kan användas när ingen annan term passar.

Fightingspel

Fightingspel handlar i princip aldrig om skjutvapen. I stället är det framför allt spelfigurens kropp som utgör vapnet.

First-person shooter (datorspel)

I first person shooters (FPS) upplevs spelet i förstapersonsperspektiv. Kameraperspektivet utgår ifrån huvudkaraktären och spelet ses genom den personens ögon. Ofta syns spelfigurens hand som håller ett vapen eller också ser man änden på det vapen som hanteras av spelets huvudperson.

Frågesport (datorspel)

Spel av typen Trivial Pursuit där frågor ska bevaras av spelarna.

Multiplayer

Spel som kan spelas i flerspelarläge, det vill säga där flera personer kan delta i ett spel samtidigt.

Musikspel

Spel av typen Guitar Hero och Singstar. Spelen kräver ofta särskild hårdvara för att kunna användas. Hit även Karaoke.

Plattformsspel

Spel av typen Donkey Kong och Super Mario. I plattformsspel hoppar och klättrar spelfiguren mellan olika plattformar, ofta för att ta sig förbi hinder och motståndare.

Pusselspel

Spel av typen Tetris. Pusselspel är spel där det, ofta under tidspress, kan gälla att para ihop föremål eller lista ut var ett objekt hör hemma.

Racing (datorspel)

Spelaren styr ett fordon på land, i vatten eller i luften. Realismen i spelet kan variera. Ofta sker det i tävlingar mot andra fordon eller under tidspress. Det kan röra sig om bilar, båtar eller annat.

Rollspel (datorspel)

Rollspel (RPG: Role Playing Game) utspelas ofta i en fantasy- eller science-fictionmiljö. Skapandet och utvecklingen av den egna spelfiguren är viktig. Det finns för det mesta en tydlig handling som leder spelaren framåt. Spelfiguren har ofta en rad specifika egenskaper som exempelvis kunskaper i magi eller någon särskild stridskonst. Rollspelen handlar i stor utsträckning om den egna spelfigurens olika val och egenskaper.

Science fiction-spel

Spel som är förlagda till en framtid eller andra världar och är präglade av visionär teknologi. Exempel: Mass Effect.

Simulation (datorspel)

Spel som kombinerar skicklighet med slump och strategi för att kunna simulera en aspekt av verkligheten, som till exempel en aktiebörs. Vissa simulationsspel har som mål att simulera den riktiga världen; andra försöker simulera en fiktiv värld. Exempel är SimCity, Civilization, Rollercoaster Tycoon, och The Sims.

Skräck (datorspel)

Spel av typen Alone in the dark och Left 4 Dead. Spel med skräcktema.

Sportspel

Spel där en viss typ av sport simuleras. Fiktiva sporter förekommer också. Det finns även en kategori sportspel där det gäller att ta hand om verksamheten utanför själva tävlingarna.

Strategispel

Strategispel handlar framförallt om planering och fördelning av resurser. Det är vanligt med militära inslag men fokus kan även ligga på att bygga upp ett samhälle. Vanliga upplägg och miljöer för strategispel är historiska spel vilka kan spegla en viss epok som romarriket eller det gamla Egypten men även spel som utspelas i rymdmiljöer och på fjärran planeter.

Third-person shooter (datorspel)

Spel av typen The Bourne Conspiracy, Gears of War. 3D-spel där spelaren ser hela sin karaktär röra sig och skjuta med vapen. I vissa spel går det att ställa om mellan third-person och first-person, oftast gäller det en kameravinkel och när karaktären står still. Detta för att möjliggöra exakta skott och för att karaktären ska kunna titta på alternativ som annars är dolda i standardkameravinkeln.

Träningsspel

Spel som fokuserar på fysisk träning och hälsa.

Äventyrsspel

Några av de kännetecknande detaljerna i äventyrsspel är utforskandet av nya miljöer och en handling som lotsar spelaren framåt. Spelfiguren ställs ofta inför problem som ska lösas. Nödvändig information kan samlas in genom att prata med andra spelfigurer som är styrda av spelet eller genom att leta upp vissa föremål. På det viset har äventyrsspel en del drag gemensamma med rollspel men tonvikten ligger däremot inte på strider eller att utveckla spelfigurens egenskaper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-11
Publicerad:
2023-10-25