Genre/formtermer för film/rörlig bild

Här hittar du information om termerna som ingår i termsamlingen Filmtermer.

Allmänt

Termerna i saogf-systemets termsamling för film har arbetats fram av Kungliga bibliotekets Enhet för Film, musik och spel (FMS). Termsamlingen innehåller termer inom ämnesområdet film, men det finns också några termer som beskriver vanliga typer av tv-program. Termerna utgår från KB:s behov och samling. Se-hänvisningar har gjorts från termer som inte kommer att användas av FMS. FMS katalogiserar inte tv-program men listan innehåller några termer för tv-program som är utgivna i annat format, till exempel DVD.

Listan kan kompletteras och revideras efter användarbibliotekens behov. Föreslå nya termer eller ändringar via formuläret Föreslå ny term. eller Ändring av term.

Anvisningar för indexering

LC:s riktlinjer för ämneskatalogisering av rörlig bild används av KB:s katalogisatörer.

Filmade musik- och teaterföreställningar

Ett principbeslut har fattats när det gäller katalogisering av filmade musik- och teaterföreställningar. Beskriv verket med hjälp av genre/formtermen Filmade teaterföreställningar (eller annan lämplig term) tillsammans med en genre/formterm för den dramatiska formen. Detta för att begränsa antalet genre/formtermer något. Vi gör inte en ny term för varje typ av filmad föreställning.

En filmad föreställning av pjäsen Singing in the rain beskrivs med genre/formtermerna Filmade musikteaterföreställningar och Musikaler. Filmen Singing in the rain beskrivs med genre/formtermen Musikfilmer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-28
Publicerad:
2023-10-25