Lathund för ett verk på originalspråk

Denna lathund ger anvisningar för hur du beskriver ett verk på originalspråk. Den innehåller främst instruktioner för kärnelementen, dvs. de egenskaper som du måste ange om de är tillämpliga och lätt åtkomliga. Övriga egenskaper som hör till verket, till exempel ämnesord och klassifikation tas inte upp här men tänk på att dessa tills vidare bara ska anges i det verk som som du beskriver i Instans av / Verk.

Instans av

Kärnelement
Relationen mellan instans och verk anges med egenskapen Instans av.

Beskriv tills vidare verket som en lokal entitet. För skönlitteratur på svenska, länka om möjligt till verk.

Föredragen titel

Ange om tillämpligt verkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel.

Skapare

Skaparen eller den först nämnda skaparen är kärnelement.

Läs mer om skapare under Agenter knutna till verk och uttryck, Skapare.

För anvisningar om när en institution betraktas som skapare, se Agenter knutna till verk och uttryck, Institutioner som är skapare.

För anvisningar om hur du beskriver agenter, se Agenter.

En skapare

Om verket har en skapare ange agenten i egenskapen Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten.

Ange agentens funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Flera skapare

Om verket har flera skapare:

  1. Ange agenten med huvudsakligt ansvar i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, ange den skapare som nämns först i resursen.
  2. Ange övriga skapare i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges. Obligatoriskt att ange illustratörer. Läs om Illustratörer.

NB-praxis: För verk med upp till tre skapare, ange alla. För verk med fler än tre skapare, ange den första.

Övriga agenter knutna till verket

Läs mer om övriga agenter knutna till verket under Agenter knutna till verk och uttryck, Övrig agent knuten till ett verk.

För anvisningar om hur du beskriver agenter, se Agenter.

Ange övriga agenter knutna till verket i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter, utöver den obligatoriska, som anges.

Agenter knutna till uttrycket

Läs mer om agenter knutna till uttrycket under Agenter knutna till verk och uttryck, Agenter knutna till ett uttryck.

För anvisningar om hur du beskriver agenter, se Agenter.

Ange agenter knutna till uttrycket i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Librispraxis: Obligatoriskt att ange alla agenter som är viktiga för identifikation av uttrycket.

Tänk på att ett uttryck är ett verk i Libris.

Språk

Länka till entiteten för verkets språk i egenskapen Språk.

Innehållstyp

Länka till entiteten för verkets innehållstyp i egenskapen Innehållstyp.

Exempel

Verk av en skapare, där skaparen har flera roller

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Adbåge, Lisen, 1982- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
Språk: Svenska [länka]
Innehållstyp: Text [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Stor-Emma
Upphovsuppgift: Lisen Adbåge

Verk med delat upphovsansvar. Skaparna har olika roller

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Lindgren, Barbro, 1937- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Landström, Olof, 1943- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Illustratör [länka]
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Nämen Benny
Upphovsuppgift: Barbro Lindgren, Olof Landström

Verk med delat upphovsansvar

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Rosén Andersson, Helena, 1966- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Mühlenbock, Eva-Maj [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Willquist, Henrik [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Svensson, Natalie [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]
Språk: Svenska [länka]
Innehållstyp: Text [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Lagen om offentlig upphandling
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en kommentar
Upphovsuppgift: Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson

Endast den först nämnda skaparen är kärnelement. Som katalogisatör avgör du om de andra ska anges.

Verk utan skapare

Se exemplet i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/xg89jnm80qwzg97 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instans av / Verk
Har titel / Titel / Huvudtitel: Choklad
Språk: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Lyxigt gott av choklad
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare utgiven med titeln: Choklad

Verket har kommit ut med olika titlar och därför måste du ange föredragen titel.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-08
Publicerad:
2024-02-29