Instans - Ljudböcker

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva, till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. I katalogreglerna RDA kallas instans för manifestation.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Föredragen källa

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa. Hämta uppgifter utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, till exempel från titelskärmbild, talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Instanstyp

Obligatoriskt

Instanstyp för ljudböcker på fysisk bärare, CD eller MP3-CD: Ljudinspelning

Instanstyp för strömmade ljudböcker: Elektronisk

Identifikator för manifestationen

Kärnelement

Flera typer av identifikatorer kan finnas på ljudböcker på fysisk bärare. I mallen Ljudbok (fysisk bärare) är Utgivningsnummer (ljudinspelning) och ISBN förvalda.

Om en organisation är angiven tillsammans med utgivningsnumret, ange även organisationen (= utgivaren).

Exempel 1. Utgivningsnummer:
Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde: NA242512
Identifikator / Agent / Organisation / Namn (= Utgivare):
Naxos AudioBooks

Exempel 2. ISBN:
Identifikator / ISBN / Värde:
9789188107213

Fler än en identifikator

Utgivningsnummer i olika former

Librispraxis: När utgivningsnummer uppträder i olika former på manifestationen, ange minst en av formerna. Om du bedömer att det är viktigt för identifikation eller åtkomst, ange även andra former.

Flera giltiga identifikatorer av samma typ

Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i sådana fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Bestämningar

Om manifestationen endast har en identifikator, ange en bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789170366031
Identifikator / ISBN / Särskiljande tillägg: digipack

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt för en ljudbok är vanligtvis Monografisk resurs.

Medietyp

Obligatoriskt

Exempel 1. Ljudbok på fysisk bärare (CD eller MP3-CD):
Medietyp: audio
Länka till entitet.

Exempel 2. Strömmad ljudbok:
Medietyp:
dator
Länka till entitet.

Bärartyp

Obligatoriskt

Exempel 1. Ljudbok på fysisk bärare (CD eller MP3-CD):
Bärartyp:
Ljudskiva [länka]

Om koden "d" (= ljudskiva) behövs i 007/01 (= särskild bärarbeteckning) för bibliotekets lokala system, länka även till den termen.

Bärartyp: Ljudskiva, d [länka]

Exempel 2. Strömmande ljudbok:
Bärartyp:
onlineresurs [länka]

Om koderna "o" (= onlineutgåva) och ”r” (= onlineresurs) i 008/23 behövs för bibliotekets lokala system, länka även till de termerna.

Titel

Kärnelement

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför antingen hämtar titeln från annan källa eller konstruerar den, bör du göra en anmärkning om titelns källa, se Film / Instans / Anmärkningar - Film / Titelns källa.

Huvudtitel

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Mellan djävulen och havet

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Himmelstrand

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela manifestationen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel.

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av titeln och ange den.

Har titel / Titel / Huvudtitel: I skruggan av ett brott
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: I skuggan av ett brott
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Librispraxis: Komplettera manifestationer på originalspråk med en Föredragen titel för verket. Den föredragna titeln är vanligen den rättstavade titeln.

Upphovsuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Upphovsuppgift: Tom Marcus ; översättning: Svante Skoglund

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer. Gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Instans / Felstavat namn i den föredragna källan.

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Upplageuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Upplageuppgift: Första utgåvan

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Utgivarnamn

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer. Gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Instans / Anmärkning om utgivningsuppgift.

Tänk dock på att eftersom hela manifestationen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

För ljudinspelningar, ange senaste utgivningstid. Ange även senaste copyrightår även om det är samma som utgivningstiden, se Copyrightår.

Copyrightår

Librispraxis: För ljudinspelningar kan du vid behov ange copyrightår eller produktionsår (p-år)även om det är samma år som utgivnings-/distributionstiden. Om flera copyrightår förekommer i manifestationen ange det senaste copyrightåret. Om både copyright- och p-år förekommer i manifestationen, ange p-året såvida inte copyrightåret är ett senare år.

Exempel 1:
Copyright / Copyright / Datum: ©2017

Exempel 2:
Copyright / Copyright / Datum: ℗2017

Omfång och speltid

Omfång

Kärnelement

Ange resursens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper. Om bäraren inte finns i listan, tillämpa alternativ a) i RDA 3.4.1.3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Librispraxis: För ljudböcker på fysisk bärare: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Använd till exempel CD istället för ljudskiva.

Exempel 1. Ljudbok på fysisk bärare (CD eller MP3-CD):
Omfång / Omfång / Benämning: 1 CD

Exempel 2. Strömmad ljudbok:
Omfång / Omfång / Benämning: 1 onlineresurs

Speltid

Obligatoriskt

Librispraxis: Ange speltid (inom parentes) efter omfång när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange speltiden i timmar och minuter.

Avrunda speltiden till närmaste hela minut, det vill säga 0-29 sekunder avrundas nedåt, 30-59 sekunder avrundas uppåt. Ordet ”cirka” behöver du inte ange.

Exempel 1. CD:
Omfång / Omfång / Benämning: 11 CD (13 tim., 30 min.)

Exempel 2. Strömmad ljudbok:
Omfång / Omfång / Benämning: 1 onlineresurs (5 tim., 45 min)

Speltid i kodad form

Ange vid behov speltid i kodad form enligt formen TTMMSS. Om sekunder inte är kända ange 00.

Libris format

  • Speltid / speltid / Värde

MARC21

  • 306 #a

Speltid / speltid / Värde: 011200

Mått

Librispraxis: Ange inte mått som är standard för bäraren.

Övriga fysiska detaljer

Övriga fysiska detaljer: stereo

Digital karakteristika

Ange kodningsformat här om det är viktigt för identifikation och urval, se RDA 3.19.3.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Libris format

  • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning

MARC21

  • 347#b

Exempel 1:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: MP3

Exempel 2:
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: CD audio

För att uppgiften om kodningsformat ska vara synlig i Libris webbsök eller i den lokala bibliotekskatalogen, ange den även i en anmärkning.

Medföljande material

Exempel 1:
Medföljs av / Instans / Benämning: 1 bildhäfte

Exempel 2:
Medföljs av / Instans / Benämning:
1 MP3-CD
Ibland medföljer en extra MP3-CD (med samma ISBN) vid distribution och försäljning av CD-ljudböcker.

Serieuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För ljudböcker är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Anmärkning

Anmärkning om titel

Titelns källa

Librispraxis: För ljudböcker behöver du vanligtvis inte göra någon anmärkning om titelns källa eftersom hela objektet är godkänd källa.

Undantag: Gör anmärkning om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen eller om manifestationen innehåller otillräcklig information och du därför har hämtat titeln från annan källa eller har konstruerat den.

Exempel 1:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från rygg

Exempel 2:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Titel från omslag

Exempel 3:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från etikett

Exempel 4:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från referensverk

Exempel 5:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från utgivarens hemsida

Exempel 6:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från IMDb

Exempel 7:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Anmärkning om upphovsuppgift

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn i upphovsuppgiften är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer i källan i avsnittet för upphov. Ange den korrekta stavningen i en förklarande anmärkning, se Anmärkningar om manifestationen / Felstavat namn i den föredragna källan.

Anmärkning om utgivningsuppgift

Felstavat namn i utgivningsuppgift

Om utgivarens namn är konsekvent felstavat i hela manifestationen, återge utgivarnamnet som det förekommer. Gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Instans / Felstavad utgivningsuppgift.

Anmärkning om relation

Relationer till ingående verk hör enligt RDA inte till manifestationen utan till verket. Tills vidare rekommenderas dock att du gör anmärkningar om relationer till ingående verk under Instans.

Innehållsförteckning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2023-09-15