Instans - Film

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva, till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. I katalogreglerna RDA kallas instans för manifestation.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Föredragen källa

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa. Hämta uppgifter utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, till exempel från för- och eftertexter, DVD-menyer, extra innehåll, på- och avannonser, talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Instanstyp

Obligatoriskt

Exempel 1. Film på fysisk bärare, DVD eller Blu-ray:
Instanstyp: Videoinspelning

Exempel 2. Strömmad film:
Instanstyp: Elektronisk

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt för en film är vanligen monografisk resurs.

Identifikator

Kärnelement

För videoinspelningar rekommenderas att du anger såväl videonummer som EAN.

Om en organisation är angiven tillsammans med utgivningsnumret (= videonummer), ange även organisationen (= bolaget).

Exempel 1:
Identifikator / Utgivningsnummer (videoinspelning) / Värde:
NF780
Identifikator / Agent / Organisation / Namn: Njutafilms

Exempel 2:
Identifikator / EAN / Värde: 7330031004207

Fler än en identifikator

Utgivningsnummer i olika former

Librispraxis: När utgivningsnummer uppträder i olika former på manifestationen, ange minst en av formerna. Om du bedömer att det är viktigt för identifikation eller åtkomst, ange även andra former.

Flera giltiga identifikatorer av samma typ

Det förekommer att manifestationer har flera giltiga identifikatorer av samma typ. Det gäller till exempel manifestationer som ges ut av flera utgivare tillsammans och har ett utgivningsnummer för varje utgivare. Ange i sådana fall båda och lägg till respektive utgivare som bestämning.

Bestämningar

Om manifestationen endast har en identifikator, ange en bestämning om det är viktigt för identifikation.

Identifikator / EAN / Värde: 190759852729
Identifikator / EAN / Särskiljande tillägg: digipack

Utgivningssätt

Utgivningssätt för en film är oftast Monografisk resurs.

Medietyp

Obligatoriskt

Exempel 1. Film på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray):
Medietyp: video [länka]

Exempel 2. Strömmad film:
Medietyp: dator [länka]

Bärartyp

Obligatoriskt

Exempel 1. Film på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray):
Bärartyp: videoskiva [länka]

Exempel 2. Strömmad film:
Bärartyp: onlineresurs [länka]

Titel

Kärnelement

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning. eller om manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning. innehåller otillräcklig information och du därför antingen hämtar titeln från annan källa eller konstruerar den, bör du göra en anmärkning om titelns källa.

Huvudtitel

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Amarcord

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Jazz i baljan

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Tala! det är så mörkt

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Hellboy

Titlar på delar

I RDA finns riktlinjer för manifestationer som både har en deltitel och en titel som är gemensam för alla delar. För rörliga bilder kan dessa instruktioner ibland vara svåra att följa och då gäller katalogisatörens bedömning. Se även Titlar som innehåller franchisenamn.

När titeln på delen förekommer tillsammans med den titel som är gemensam för alla delar och titeln på delen inte är tillräcklig för att identifiera manifestationen, återge den gemensamma titeln som huvudtitel och titeln på delen som deltitel, etc. som finns angiven i RDA 2.3.1.7.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har titel / Titel / Huvudtitel: The twilight zone
Har titel / Har del / Titeldel / Deltitel: The complete season 4

När titeln på delen förekommer tillsammans med den titel som är gemensam för alla delar och titeln på delen är tillräcklig för att identifiera manifestationen, återge titeln på delen som huvudtitel och den gemensamma titeln som serieuppgift eller som titeln på ett relaterat verk, se RDA 2.3.1.7.2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Luftslottet
Seriemedlemskap / Ingår i serie / Serieuppgift: Mankells Wallander

Uppföljare

En uppföljare till ett verk kan ha en numrering som är en oskiljaktig del av titeln. Ange i sådana fall numreringen direkt efter huvudtiteln. Återge delord och siffror som de återfinns i källan.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Rocky IV

För uppföljare med gemensamt första led i titeln gäller att det andra ledet behandlas som en del av huvudtiteln. Ange båda leden av titeln som huvudtitel med mellanslag, tankstreck, mellanslag mellan leden.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sherlock Holmes – A game of shadows

Titlar som innehåller franchisenamn

Titlar kan ibland bestå av ett franchisenamn följt av en annan titel och/eller ett nummer. I resursen anges ofta den andra titeln och/eller numret på en ny rad och i ett annat typsnitt. Franchisenamn kommer till exempel från en bok, en film, ett tv-spel eller tv-serie där upphovsrättsinnehavarna av originalverket givit tillstånd åt andra att marknadsföra och sälja produkter baserade på det ursprungliga verket.

Librispraxis: Ange alla dessa titlar tillsammans i egenskapen Huvudtitel, inte som huvudtitel och övrig titelinformation eller huvudtitel och deltitel/delbeteckning. Lägg till interpunktion om det behövs för tydlighet, se RDA 1.7.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Spider-Man – Homecoming

Ange endast en titel som övrig titelinformation om det klart framgår att den är underordnad huvudtiteln och inte är nödvändig för att särskilja titeln från andra titlar med samma franchisenamn.

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, konstruera en huvudtitel på svenska enligt anvisningarna i RDA 2.3.2.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ange en konstruerad titel inom klammer och gör en anmärkning om att den är konstruerad, se RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har titel / Titel / Huvudtitel: [Brand i Ortvikens sulfitfabrik 1936]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Titel på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om titeln förekommer i manifestationen på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, välj som huvudtitel den titel som är på det språk eller i den skriftart som resursens huvudsakliga innehåll är på, se RDA 2.3.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om endast originalspråket talas och/eller sjungs i den utgivna versionen, välj originaltiteln som huvudtitel. Filmbolaget kan ha valt en titel på ett annat språk än filmens originalspråk. Det händer till exempel att en svenskspråkig film får en titel på engelska.

Om originalets språk inte talas i den utgivna versionen (vilket bland annat förekommer i vissa filmer för barn), ange titeln på det språk som talas som huvudtitel.

För film med språkval, välj huvudtitel efter ordningen, layouten eller typografin i informationskällan.

Ange den titel du inte väljer som huvudtitel som en parallelltitel, se Egenskaper som beskriver en manifestaion / Parallell huvudtitel.

Om du inte väljer originaltiteln som huvudtitel, ange den som Föredragen titel under Instans av Verk, se Föredragen titel för verket.

Felaktigheter i huvudtiteln

Om titeln konsekvent innehåller felaktigheter i hela instansen, återge titeln som den förekommer. Om en korrekt form av titeln är viktig för identifikation och åtkomst, ange den som en varianttitel.

Tänk dock på att eftersom hela instansen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av titeln och ange den.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Aprhrodite's rock
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Aphrodite's rock
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Upphovsuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela instansen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Återge upphovsuppgifter för agenter som spelar en avgörande roll i skapandet av det intellektuella innehållet i en film. Exempel på viktiga funktioner är: regissör, producent, manusförfattare, fotograf och animatör.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Fanny och Alexander
Upphovsuppgift: manus och regi Ingmar Bergman ; producent Jörn Donner

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Let’s dance!
Upphovsuppgift: written, directed & produced by Paul-Anders Simma

Upphovsuppgift för populärmusik på film

För musikaliska framträdanden på film där exekutören medverkar på ett sätt som går utöver framförande eller tolkning av ett verk, ange exekutören i upphovsavsnittet tillsammans med regissör och andra framhävda filmmakare. Detta är vanligen fallet i fråga om populärmusik, jazz, traditionell musik och så vidare (jämför med klassisk musik på film).

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Look sharp
Upphovsuppgift: Roxette ; directed by Doug Freel

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Elvis : the lost performances
Upphovsuppgift:
Elvis Presley ; produced by Patrick Michael Murphy

Upphovsuppgift för klassisk musik på film

För film där exekutören medverkar på ett sätt som inskränker sig till framförande eller tolkning av ett verk, ange kompositör och textförfattare i upphovsavsnittet tillsammans med regissör och andra framhävda filmmakare. Detta är vanligen fallet i fråga om till exempel klassisk musik, visor och inspelat tal (jämför med populärmusik på film).

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Die Shöpfung
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: The creation
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: oratorio for solo voices, chorus and orchestra
Upphovsuppgift: by Joseph Haydn ; director Franz Kabelka

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The four seasons
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel:
Die vier Jahreszeiten
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel:
De fyra årstiderna
Upphovsuppgift: music by Antonio Vivaldi ; directed by Niklaus Gessner
Upphovsuppgift:
Elvis Presley ; produced by Patrick Michael Murphy

Upphovsuppgift för opera och balett på film

För opera, teater, balett och dans, ange även scenograf och koreograf.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel: L'elisir d'amore
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: a comic opera in two acts
Upphovsuppgift: music by Gaetano Donizetti ; stage director François Postaire ; directed for video by Brian Large

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Swan lake
Upphovsuppgift:
music Pyotr Tchaikovsky ; choreography by Marius Petipa, Lev Ivanov ; artistic director Oleg Vinogradov ; directed for television by Colin Nears

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Aida
Upphovsuppgift:
music Giuseppe Verdi ; original libretto Antonio Ghislanzoni ; revised text and screenplay, directed by Claes Fellbom ; produced by Staffan Rydén ; costume designer Inger Pehrsson ; art director Lotta Melanton ; choreography Ann-Charlotte Lindström

Felstavat namn i upphovsuppgift

Om ett namn är konsekvent felstavat i upphovsuppgiften i hela manifestationen, återge namnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Egenskaper som beskriver en manifestation / Anmärkning om manifestationen.

Tänk dock på att eftersom hela instansen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av namnet och ange den.

Upplageuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela instansen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Exempel 1:
Upplageuppgift:
Limited ed.

Exempel 2:
Upplageuppgift:
Omgranskad version

Exempel 3:
Upplageuppgift:
Ocensurerad version

Exempel 4:
Upplageuppgift:
Restaurerad version

Exempel 5:
Upplageuppgift:
Reviderad version

Exempel 6:
Upplageuppgift:
Oredigerad version

Här anger du uppgift om restaurerad, reviderad, redigerad osv. version. Observera dock att versioner med väsentligt förändrat innehåll, som ”director’s cut”, ”extended version”, ”uncut version” och så vidare inte är att betrakta som upplagor (=manifestationer) av samma uttryck. Eftersom innehållet är väsentligt förändrat handlar det om ett nytt uttryck, se Innehållsligt förändrade versioner.

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela instansen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Librispraxis: Ange distributionsuppgifter i avsnittet för utgivning. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

Utgivarnamn

Felstavat utgivarnamn

Om utgivarens namn konsekvent är felstavat i hela instansen, återge utgivarnamnet som det förekommer och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Egenskaper som beskriver en manifestation /Anmärkning om utgivningsuppgift.

Tänk dock på att eftersom hela instansen är föredragen källa, utan prioritetsordning, kan du vanligtvis hitta en korrekt form av utgivarnamnet och ange den.

Utgivningstid

Librispraxis: Ange distributionstid i elementet för utgivningstid. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare. Ange även senaste copyrightår, även om det är samma som distributionstiden.

Copyrightår

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder kan du vid behov ange copyrightår även om det är samma år som utgivnings-/distributionstiden. Om flera copyrightår förekommer i instansen ange det senaste copyrightåret.

Copyright / Copyright / Datum: ©2015

Omfång och speltid

Omfång

Kärnelement

Ange resursens omfång genom att ange antalet och typen av enheter den består av. För typ av enhet, använd en lämplig term från listan över bärartyper. Om bäraren inte finns i listan, tillämpa alternativ a) i RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis för film på fysisk bärare: Om en vanligt förekommande term för typ av enhet är lätt åtkomlig, tillämpa alternativ b) RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Använd till exempel DVD eller Blu-ray Disc istället för videoskiva.

Exempel 1. Film på fysisk bärare (DVD eller Blu-ray):
Omfång / Omfång / Benämning: 1 Blu-ray Disc

Exempel 2. Strömmad film:
Omfång / Omfång / Benämning: 1 onlineresurs

Speltid

Obligatoriskt

Librispraxis: Ange speltid (inom parentes) efter omfång när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange speltiden i timmar och minuter.

Avrunda speltiden till närmaste hela minut, det vill säga 0-29 sekunder avrundas nedåt, 30-59 sekunder avrundas uppåt. Ordet ”cirka” behöver du inte ange.

Exempel 1:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 DVD (58 min.)

Exempel 2:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 Blu-ray Disc (1 tim., 49 min.)

Exempel 3:
Omfång / Omfång / Benämning:
1 onlineresurs (2 tim., 30 min.)

Speltid i kodad form

Ange vid behov speltid i kodad form enligt formen TTMMSS. Om sekunder inte är kända ange 00.

Libris format

  • Speltid / speltid / Värde

MARC21

  • 306 #a

Speltid / speltid / Värde: 011200

Mått

Exempel 1:
Övriga fysiska detaljer:
mono, svartvit

Exempel 2:
Övriga fysiska detaljer:
stereo, färg

Exempel 3:
Övriga fysiska detaljer:
stum, svartvit

Regionkod

Ange regionkod för en videoinspelning om det är viktigt för identifikation eller urval, se RDA 3.19.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Ange regionkoden som den förekommer i källan. Undantag: För ”region 0”, ”region A, B, C”, ”all regions”, ”alla regioner”, ange ”regionfri”.

Libris format

  • Digital karakteristika / Regional kodning / Benämning

MARC21

  • 347 #e

Digital karakteristika / Regional kodning / Benämning: regionfri

Medföljande material

Medföljs av / Instans / Benämning: 1 häfte

Serieuppgift

Kärnelement

Librispraxis: För utgivna rörliga bilder är hela manifestationen föredragen källa, utan prioritetsordning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2023-09-18