Verk - Film

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma för flera utgåvor.

Lathundar för verk

Det finns flera lathundar för verk där du kan hitta anvisningar om olika egenskaper som du ska ange under Verk. I lathundarna hittar du också exempel.

Verkstyp

Obligatoriskt

För Film är verkstypen Rörlig bild.

Föredragen titel för verket

Kärnelement

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra ett eller flera tillägg till den föredragna titeln för att att den ska bli unik.

Librispraxis: Ange tills vidare det särskiljande tillägget inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separera dem med mellanrum, kolon, mellanrum.

För rörlig bild används följande tillägg, i turordning:

 • Form (film, tv-program eller tv-serie – väljs utifrån originaldistributionen). När den ursprungliga distributionsmetoden är okänd, ej tillämplig eller osäker, använd det särskiljande tillägget (film). Använd även (film) för produktioner som distribueras direkt till hemmavideomarknaden.
 • Distributionsår
 • Filmregissör, filmmakare eller skapare av tv-serie
 • Produktionsbolag

Om den föredragna titeln skiljer sig från manifestationens titel måste du ange den under Instans av verk.

Exempel 1:
Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra

Det finns en film med samma titel.

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra (tv-serie)

Exempel 2:
Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong (film : 2005)

Det finns flera olika filmer med titeln King Kong.

Innehållsligt förändrade versioner

Versioner med väsentligt förändrat innehåll, som ”director’s cut”, ”extended version”, ”uncut version”, betraktas som nya uttryck och du bör särskilja dem från andra versioner.

Två olika versioner av filmen King Kong:

Version 1
Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
King Kong (film : 2005)

Version 2
Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: King Kong

Instans av / Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
King Kong (film : 2005)
Version:
extended version

Medverkan och funktion i verk

Skapare

Kärnelement

Ange skapare. Länka om möjligt till agent.

Film har sällan endast en skapare. För att en agent ska räknas som primär medverkande ska denne vara ansvarig för alla aspekter kopplade till skapandet av filmen.

Ofta är det istället två eller flera agenter (regissör, manusförfattare etc.) som gemensamt har bidragit till verket. När flera agenter är gemensamt ansvariga för verket ska samtliga anges i Medverkan.

Librispraxis: Ange alla agenter som är viktiga för identifikation, som till exempel regissör, manusförfattare och producent. Länka om möjligt till agenter.

Relationsbeteckning (funktion)

Ange skaparnas funktion genom att länka till termer.

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Oberoende filmskapare [länka]

Bidragsgivare

Librispraxis: Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation, som till exempel regissör, manusförfattare, producent och skådespelare. Länka om möjligt till agenter. Länka till termer för funktion.

Bidragsgivarens funktion

Ange bidragsgivarnas funktioner genom att länka till termer.

Exempel 1:
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: regissör [länka]

Exempel 2:
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: skådespelare [länka]

Exempel skapare, bidragsgivare och funktion

Exempel 1. Film skapad av en agent:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Sucksdorff, Arne, 1917-2001 [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Oberoende filmskapare [länka]

Exempel 2. Film skapad av flera agenter:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Osten, Suzanne, 1944- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: regissör [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Rådström, Niklas, 1953- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: manusförfattare [länka]

Anmärkningar om medverkande

Vid behov, gör anmärkning om medverkande.

Libris format

 • Anmärkning / Anmärkning om medverkande / Benämning

MARC21

 • 511 #a

Anmärkning / Anmärkning om medverkande / Benämning: Skådespelare: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning

Språk

Kärnelement

Ange det talade eller sjungna språket här genom att länka till språket. Ange flera språk vid behov.

För film som saknar ljudinnehåll (eller med ljud, men utan språkligt innehåll) länka till ”Icke-språkligt medium”.

För en film som är dubbad ange dubbningens språk här. Om resursen innehåller både originalversionen och en eller flera dubbade versioner, ange originalversionens språk först och sedan språket eller språken för dubbningen eller dubbningarna.

Anmärkning om språk

Gör vid behov anmärkning om innehållets språk.

Librispraxis: För film som innehåller flera språk anges det språk som talas i originalversionen först och sedan de andra språken i den ordning de förekommer i källan.

För att lägga till Anmärkning om språk i Libris, använd Berika från mall. Det går inte att lägga till egenskapen annars. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Standardfraser och exempel

 • Tal på engelska
 • Tal på svenska
 • Tal på engelska och svenska
 • Utan översättning
 • Sång på italienska
 • Tal på svenska. Dubbad till finska
 • Tal på svenska. Dubbad till engelska, norska, danska, finska. Textad på svenska, engelska, danska
 • Utan tal
 • På teckenspråk
 • På svenska och teckenspråk
 • På svenska. Textad på svenska
 • Textskyltar på svenska
 • Med textinslag på engelska
 • Svenska språkval: dubbad, textad

Tal och sång

Om man både – till stor del – talar och sjunger i filmen, som fallet är med musikaler, anges det enligt följande:

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Tal och sång på svenska

Endast eller huvudsakligen sång

Om man endast – eller huvudsakligen – sjunger i filmen, som fallet är med opera, anges det enligt följande:

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Sång på engelska

Utesluta tal respektive text

Om du inte kan avgöra huruvida språket är talat eller textat, uteslut orden tal resp. textad, och utforma anmärkningen enligt följande:

Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: På finska

Översättning

Länka till originalets talade och/eller sjungna språk.

Film med franska som originalspråk dubbad till engelska, italienska och svenska

Språk: franska [länka] - engelska [länka] - italienska [länka] - svenska [länka]
Översättning av / Verk / Språk: franska [länka]

Genre/form

Klassifikation

Ämnesord

Målgrupp

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange målgrupp för skolböcker och för barn- och ungdomslitteratur.

Målgruppsanmärkning

För film rekommenderas att ange målgrupp i en målgruppsanmärkning om den finns angiven på resursen. Utgå från resursens egen formulering.

Exempel 1:
Målgrupp / Målgrupp / Benämning:
Barntillåten

Exempel 2:
Målgrupp / Målgrupp / Benämning:
Från 7 år

Innehållstyp

Kärnelement

För videoinspelningar finns innehållstyperna:

 • Tvådimensionell rörlig bild
 • Tredimensionell rörlig bild

Bild- och filmtexter

Ange språk för eventuella bild- och filmtexter genom att länka till språken.

Libris format

 • Bild- och filmtexter / Bild- och filmtexter / Språk

MARC21

 • 041 #j

Bild- och filmtexter / Bild- och filmtexter / Språk: Svenska [länka]

Inspelning

Uttrycket för en videoinspelning utgörs av själva inspelningen. Gör anmärkning om inspelningens, tid, plats och omständigheter och/eller ange kodade uppgifter om inspelningens tid och plats.

Anmärkning om inspelningens tid, plats och omständigheter

Libris format

 • Inspelning / Inspelning / Benämning

MARC21

 • 518 #a

Kodade uppgifter om inspelningens tid

Libris format

 • Inspelning / Inspelning / Datum

MARC21

 • 033 #a

Inspelning / Inspelning / Datum: 2019

Kodade uppgifter om inspelningens plats

Libris format

 • Inspelning / Inspelning / Plats / Plats / Benämning

MARC21

 • 033 #p

Inspelning / Inspelning / Plats / Plats / Benämning: Trollhättan

Sammanfattning av innehåll

För film finns ofta en sammanfattning av innehållet i de förhandsdata som kommer från metadataleverantören. Sedan version 1.19 av Libris importeras sammanfattningen till Instans istället för till Verk. Det går bra att flytta sammanfattningen till Verk om den inte innehåller information som är specifik för instansen.

Exempel 1:
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Innehåller 18 kortfilmer

Välj typen Omfattning och innehåll.

Exempel 2:
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Innehåller två versioner: Theatrical version, Director's cut (1 tim., 45 min.)

Välj typen Omfattning och innehåll.

Exempel 3:
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Historien utspelar sig under amerikanska inbördeskriget på en internatskola för flickor i södern. När de avskärmade unga kvinnorna tar in en skadad fiendesoldat och ger honom skydd och vård stiger den sexuella spänningen, farliga rivaliteter bildas och tabun bryts i en oväntad vändning.

Välj typen Ej preciserad.

Ingående verk

Om flera verk ingår i resursen kan du välja att ange dessa i en innehållsförteckning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-25
Publicerad:
2023-09-18