Verk - Musikinspelningar

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma för flera utgåvor.

Verkstyp

För musikinspelningar är verkstypen Musik.

Föredragen titel för verket

Kärnelement

Medverkan och funktion i verk

Skapare

Kärnelement

Ange skapare. Länka om möjligt till agent.

Librispraxis: För inspelningar av populärmusik (pop, rock, jazz osv.), folk- och världsmusik, ange exekutören (dvs. artisten, gruppen), oavsett om det finns en eller flera kompositörer för de ingående verken. För klassisk musik och visor, ange kompositören. Om inspelningen innehåller verk av två eller flera kompositörer, ange i stället exekutören (solisten, dirigenten osv.).

Exempel 1:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person:
Persson, Peps, 1946- [länka]

Exempel 2:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person:
Roman, Johan Helmich, 1694-1758 [länka]

Skaparens funktion

Ange skaparens funktion genom att länka till en term.

Föredra mer specifika funktioner som ”sångare” och ”musiker” framför det mer allmänna ”framförande”, som du bara bör använda när du inte kan specificera.

Exempel 1:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
sångare [länka]

Exempel 2:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
kompositör [länka]

Bidragsgivare

Ange bidragsgivare.

För framför allt populärmusik är "producent" en viktig funktion med stort konstnärligt inflytande.

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Skoglund, Bosse, 1936- [länka]

Bidragsgivarnas funktion

Ange bidragsgivarnas funktion genom att länka till entitet.

Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: musiker [länka]

Anmärkningar om medverkande

Vid behov, gör anmärkning om medverkande. Ange namnen på de medverkande följt av instrumentnamn och/eller röstläge.

Anmärkning / Anmärkning om medverkande / Benämning: Mats Gustafsson, flutephone, tenorsaxofon ; David Grubbs, harmonium

Språk

Kärnelement

För inspelningar utan språk, som instrumentalmusik, ordlös sång osv., länka till ”Icke-språkligt medium”.

Översättning

Länka till originalets talade och/eller sjungna språk.

Opera med italienska som originalspråk översatt till svenska

Språk: Svenska [länka]
Översättning av / Verk / Språk: Italienska [länka]

Genre/form

För musikinspelningar, ange genre/formtermen "musikinspelningar".

Genre/form: Musikinspelningar [länka]

Klassifikation

Ämnesord

Målgrupp

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange målgrupp för skolböcker och för målgruppen barn och ungdom.

Målgruppsanmärkning

För ljudinspelningar rekommenderas att ange målgrupp i en målgruppsanmärkning om den finns angiven på resursen. Utgå från resursens egen formulering.

Innehållstyp

Kärnelement

För musikinspelningar är innehållstypen "framförd musik".

Innehållstyp: framförd musik [länka]

Sammanfattning av innehåll

Exempel 1:
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning:
60 trallar från Dalarna

Exempel 2:
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning:
Musik från filmen The star

Inspelning

Uttrycket för en musikinspelning utgörs av själva inspelningen. Uppgifter om inspelningens omständigheter är därför grundläggande för ljudinspelningar. Gör anmärkning om inspelningens tid, plats och omständigheter och/eller ange kodade uppgifter om inspelningens tid och plats.

Anmärkning om inspelningens tid, plats och omständigheter

Exempel 1:
Inspelning / Inspelning / Benämning:
Inspelad i Konserthuset, Stockholm, 2010

Exempel 2:
Inspelning / Inspelning / Benämning:
Fältinspelningar från Västerbotten sommaren 1988

Kodade uppgifter om inspelningens tid

Inspelning / Inspelning / Datum: 2010

Kodade uppgifter om inspelningens plats

Inspelning / Inspelning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm

Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket

Den här typen av särskiljande egenskaper anger du idag huvudsakligen efter låttitlar i innehållsförteckningen, se Innehållsförteckning.

Exempel 1:
Mountain remix

Exempel 2:
mono version

Exempel 3:
album version

Exempel 4:
radio edit

Ingående verk

Om flera verk ingår i resursen kan du välja att ange dessa i en innehållsförteckning, se Instans - Musikinspelningar / Innehållsförteckning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-24
Publicerad:
2023-09-15